Vogelexcursie Amsterdamse waterleidingduinen, 29 december 2019

Op zondag 29 december heeft de traditionele oudjaarswandeling plaatsgevonden van de VWG Alphen naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Met een groep van twintig natuurvorsers zijn we vanaf ingang Pannenland in Vogelenzang de duinen ingelopen.

Bij de dam over het Nieuwkanaal kwam een nieuwsgierige Vos kijken of wij iets voor hem hadden meegenomen. “Gelieve de vossen niet te voederen” hebben we gelezen, dus loopt de Vos zonder succes door. In het Nieuwkanaal zien we Brilduiker, Wintertaling en Krakeend.

Vos (foto: Elvira Wiersema)
Vos (foto: Elvira Wiersema)

Op het Eiland van Rolvers is het tijd voor een koffiepauze. Enkele Koperwieken vliegen over.

Koffiepauze (foto: Dinky van Berkel)
Koffiepauze (foto: Dinky van Berkel)

In de Zwaneplas vinden we niet de beoogde Wilde zwanen, maar wel enkele Krooneenden, waarvan de mannetjes hun prachtige oranje “kroon” tonen. Na de lunch lopen we via de noordelijke oever van het Zwarte veldkanaal weer landinwaarts, richting Oranjekom. In het kanaal zien we Dodaars, Kuifeend en Grote zaagbek. Her en der duiken groepen Damherten op. De stand is nog te ruim (3.500) en moet nog worden teruggebracht naar 800 stuks.

Grote Zaagbek (foto: Hans Takke)
Grote Zaagbek (foto: Hans Takke)
Damhert (foto Hans takke)
Damhert (foto Hans takke)

Bij de vogelhut aan het Sprenkelkanaal laat een Goudhaantje haar oranje kruinstreepje mooi aan iedereen zien. Op de terugweg naar ingang Pannenland zien we een groepje Sijsjes, Boomklever en Boomkruiper.
Ook een Sperwer laat zich goed bekijken vanaf het pad.
Terug in Pannenland sluiten we af met een eindejaar borrel.

Damhert langs Zwarte veldkanaal (foto: Tessa/Lisette Vink)
Damhert langs Zwarte veldkanaal (foto: Tessa/Lisette Vink)
Sperwer (foto: Elvira Wiersema)
Sperwer (foto: Elvira Wiersema)
Aalscholver Wilde eend Smient Winterkoning
Dodaars Krakeend Slobeend Roodborst
Grauwe gans Soepeend Brilduiker Goudhaan
Kolgans Tafeleend Grote zaagbek Merel
Brandgans Krooneend Meerkoet Koperwiek
Knobbelzwaan Kuifeend Gr bonte specht Koolmees
Blauwe reiger wintertaling Halsbandparkiet Staartmees
Pimpelmees Boomklever Boomkruiper Vink
Sijs Sperwer Zwarte kraai

Vogelexcursie Noord-Holland, 1 december 2019

Op zondag 1 december zijn we met de VWG Alphen naar de Zuidpier van IJmuiden geweest om zeevogels te spotten. Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het een uitgelezen dag voor de pier: zonnig en een lichte aflandige wind.

Op de parkeerplaats eerst koffie met banketstaaf genoten, die niet iedereen evengoed gevallen is. Eerst in de jachthaven gekeken naar de Dodaars en andere watervogels. Bij de ingang van de haven is de meest favoriete plek voor de Kuifaalscholver. En met succes.

Kuifaalscholver (Foto: Jeroen Verburg)
Kuifaalscholver (Foto: Jeroen Verburg)

Verderop de pier komen we al snel de eerste Oeverpiepers tegen. Vandaag zijn er erg veel (25) van deze wintergasten, met kun kenmerkende roepje “viisst”.

De alhier eerder aanwezige Kleine alk is niet meer gezien. Verderop spotten we wel een enkele Zeekoet.

Veel meeuwen op het water, zoals Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw en een vermeende Drieteenmeeuw. Al snel zien we de eerste Roodkeelduiker, waarvan we er later een tiental zien. Andere duiker soorten laten het afweten.

Roodkeelduiker (Foto: Jeroen Verburg)
Roodkeelduiker (Foto: Jeroen Verburg)

Er zijn volop strandlopers te bewonderen. Naast de altijd weer brutale Steenlopers ook volop Paarse strandlopers, Drieteenstrandlopers en een enkele Kanoet.

Op het eind van de Zuidpier bij de vuurtoren wordt glühwein gedronken om het aantal waarnemingen op te schroeven. Er worden zes vrouwelijke Zwarte zee-eenden waargenomen. De grote groepen overvliegende eenden worden niet direct op naam gebracht. Later is op basis van fotomateriaal vastgesteld dat het om Toppers gaat.

Na ruim drie uur wandelen over de pier zijn we toe aan warme soep. Een nabijgelegen strandpaviljoen biedt daarvoor uitkomst.

Nog even wordt het Kennemermeer aangedaan. Daar liggen veel Tafeleenden en Wintertalingen. Enkele algemene zangvogels worden waargenomen in de omliggende duindoornstruiken.

Tellijst

Voorjaarsprogramma 2020

Ook in 2020 heeft VWG Alphen weer een flink aantal excursies op de planning staan. Van de Zuid-Hollandse eilanden tot de Marker Wadden en van Texel tot Limburg. Ongetwijfeld gaan we weer veel mooie vogels zien.In de bijlage vindt u het voorjaarsprogramma in een PDF en in het evenementen overzicht.

Let op: voor de excursie Marker Wadden dient u zich vroegtijdig aan te melden i.v.m. het reserveren van de boot.

met vriendelijke groet,

Stef, Dick, Kees, Jeroen, Maikell, Martijn