Vogelexcursie Noord-Holland, 1 december 2019

Op zondag 1 december zijn we met de VWG Alphen naar de Zuidpier van IJmuiden geweest om zeevogels te spotten. Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het een uitgelezen dag voor de pier: zonnig en een lichte aflandige wind.

Op de parkeerplaats eerst koffie met banketstaaf genoten, die niet iedereen evengoed gevallen is. Eerst in de jachthaven gekeken naar de Dodaars en andere watervogels. Bij de ingang van de haven is de meest favoriete plek voor de Kuifaalscholver. En met succes.

Kuifaalscholver (Foto: Jeroen Verburg)
Kuifaalscholver (Foto: Jeroen Verburg)

Verderop de pier komen we al snel de eerste Oeverpiepers tegen. Vandaag zijn er erg veel (25) van deze wintergasten, met kun kenmerkende roepje “viisst”.

De alhier eerder aanwezige Kleine alk is niet meer gezien. Verderop spotten we wel een enkele Zeekoet.

Veel meeuwen op het water, zoals Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw en een vermeende Drieteenmeeuw. Al snel zien we de eerste Roodkeelduiker, waarvan we er later een tiental zien. Andere duiker soorten laten het afweten.

Roodkeelduiker (Foto: Jeroen Verburg)
Roodkeelduiker (Foto: Jeroen Verburg)

Er zijn volop strandlopers te bewonderen. Naast de altijd weer brutale Steenlopers ook volop Paarse strandlopers, Drieteenstrandlopers en een enkele Kanoet.

Op het eind van de Zuidpier bij de vuurtoren wordt glühwein gedronken om het aantal waarnemingen op te schroeven. Er worden zes vrouwelijke Zwarte zee-eenden waargenomen. De grote groepen overvliegende eenden worden niet direct op naam gebracht. Later is op basis van fotomateriaal vastgesteld dat het om Toppers gaat.

Na ruim drie uur wandelen over de pier zijn we toe aan warme soep. Een nabijgelegen strandpaviljoen biedt daarvoor uitkomst.

Nog even wordt het Kennemermeer aangedaan. Daar liggen veel Tafeleenden en Wintertalingen. Enkele algemene zangvogels worden waargenomen in de omliggende duindoornstruiken.

Tellijst

Voorjaarsprogramma 2020

Ook in 2020 heeft VWG Alphen weer een flink aantal excursies op de planning staan. Van de Zuid-Hollandse eilanden tot de Marker Wadden en van Texel tot Limburg. Ongetwijfeld gaan we weer veel mooie vogels zien.In de bijlage vindt u het voorjaarsprogramma in een PDF en in het evenementen overzicht.

Let op: voor de excursie Marker Wadden dient u zich vroegtijdig aan te melden i.v.m. het reserveren van de boot.

met vriendelijke groet,

Stef, Dick, Kees, Jeroen, Maikell, Martijn

Vogelexcursie Noord-Holland, 10 november 2019

Op zondag 10 november zijn we met de VWG Alphen richting Noord-Holland gegaan. De geplande bestemming was de Kop van Noord-Holland, maar door de waarnemingen van de dagen ervoor werd besloten toch eerst even de haven van IJmuiden te bezoeken. Dit pakte goed uit, want al snel werd hier de kleine alk gevonden, een prachtig klein zeevogeltje afkomstig uit Spitsbergen en Groenland. Nadat we de kleine alk eerst vanaf een wat hogere locatie zagen zwemmen, hadden we later het geluk dat we hem vanaf een paar meter afstand schitterend konden bekijken.

Kuifaalscholvers
Kuifaalscholvers


In de haven liet ook een grote gele kwikstaart zich prima bekijken en wat hulp van een andere vogelaar leverde ook een kuifaalscholver op.
Tussen de blokken van het begin van de pier werden diverse steenlopers en een oeverpieper ontdekt en op het water dreef een vrouwtje grote zee-eend, ook een niet alledaagse verschijning. Vervolgens werd besloten niet verder de pier op te gaan, de pierexcursie staat namelijk over een aantal weken op de planning.
Snel richting de Kop van Noord-Holland, waar we nabij Den Helder een tweetal stops hadden gepland bij de Balgzandpolder en het Balgzand. Vooral de eenden lieten zich hier prima bekijken met op korte afstand een mooi aantal pijlstaarten, krakeenden, smienten en wintertalingen. Ook een aantal lepelaars was nog aanwezig, waarvan een exemplaar gezenderd (Schiermonnikoog).
Bij het Balgzand was het laag water en de vogels zaten vooral op grote afstand. We zagen hier o.a. bonte strandloper, tureluur en zilverplevier. Mooiste waarneming hier was een slechtvalk, die zat te rusten op een paaltje net aan de rand van het Wad.
Vervolgens richting Den Oever voor een bezoek aan de Waddenhaven. Vanaf de nieuwe uitkijktoren werden hier dodaarsjes, kluten, wulpen en veel bergeenden gezien. Na eigenlijk alles goed afgekeken te hebben en het idee te hebben om te vertrekken roept Kees opeens dat hij een kleine alk ziet. Deze toch zeldzame soort was hier nog niet gemeld, een fraaie ontdekking! Deze tweede kleine alk van de dag was vooral voor de fotografen natuurlijk weer een doel om zich even op te richten. De vogel zwom eerst nog op flinke afstand maar door zijn angst voor een aantal futen die hem telkens achterna zwommen, kwam de vogel toch wat dichterbij. Omdat de kleine alk daarna weer van de steiger af zwom werd geprobeerd om hem vanaf de volgende steiger dichterbij te zien, en dat lukte! De kleine alk zat daar even op slechts een goede meter afstand!

Kleine Alk
Kleine Alk


De tijd vloog voorbij en we wilden nog even bij de Zuiderhaven kijken. Hier zagen we nog een vrouwtje ijseend, wederom een noordelijke soort. Via de dijk reden we zuidwaarts met nog een stop bij de Dijkwielen waar, zoals bijna altijd, een grote groep kuifeenden aanwezig was. Er was wat discussie over het aantal en Jeroen heeft na het maken van foto’s en netjes afvinken van elke eend het eindtotaal kunnen bepalen op 2352 stuks. Toch nog wat meer dan we ter plaatse dachten. Tussen de kuifeenden ook een aantal toppers.
Een korte stop bij de haven Oude Zeug leverde een eerste grote zaagbek op, de aantallen moeten nog komen want in de winter is dit een perfecte plek om zaagbekken te bekijken. Een laatste stop nog even in de polder bij een grote groep toendrarietganzen leverde ook nog koperwieken, kramsvogels en een blauwe kiekendief op. Tijd om richting huis te gaan!