> O U D N I E U W S <

Welkom...

Op deze pagina's vind u de oude gepubliceerde nieuws items.

Maar ook niet alles. Kijk ook eens naar de verslagen van de jaren 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016.

Laatste nieuwsKwade Hoek en Brouwersdam, 15 januari 2017
Tijdens deze eerste excursie van 2017 stonden de Zuid-Hollandse eilanden op het programma. Na een ietwat glibberig vertrek vanuit Alphen waren de snelwegen gelukkig goed te doen en na ruim een uur stonden we op de dijk bij de buitenhaven van Stellendam. sneeuwgors
fotos Martijn
ijsgors
ijsgors
ijsgors

Horsterwold en Flevopolders 21 mei 2017

video Monique Smulders .

En deze Waarnemingen zijn gedaan.


17e Nationale Golfcourse Bird Watching Day 6 mei 2017
Om 5:45 uur kwamen de eerste deelnemers binnendruppelen en het eerste wat ze zeiden was dat ze de koekkoek hadden gehoord, de vogel die door de vogelbescherming werd uitverkozen als vogel van het jaar. Om exact 6:00 (zonsopgang) gingen de deelnemers verdeeld over 3 groepen, groep 1 Griendbaan, groep 2 Heuvelbaan en groep 3 parkbaan en Drivingrange aan de vogeltelling beginnen en werd de score genoteerd.

Om 8:30 was iedereen uitgeteld en bij binnenkomst werd ons een uitgebreid ontbijt aangeboden door Golfclub Zeegersloot. Hier kon iedereen zijn verhaal doen en werd de voorlopige telling vastgesteld op 51 soorten. Waaronder vermeldingswaard is dat voor het eerst op de Griendbaan de Cetti’s zanger werd waargenomen. Op de Heuvelbaan ontdekten we de kwak, die kwam rechtstreeks van Avifauna. In de avond liepen Stef en Jan de tweede ronde, zij zagen boven de Heuvelbaan vrouwtje en mannetje sperwer en diverse gierzwaluwen en huiszwaluwen. Helaas konden we de oeverzwaluw nog niet spotten, misschien komt die nog wat later. Het totaal werd gebracht op het record aantal van 60 soorten.

Torrenval in kast
foto .

VERSLAG VOGELEXCURSIE BENTWOUD 25 maart 2017
Het Bentwoud bevat nog veel jonge aanplant van bos en struweel, afgewisseld met grasland en moeras. Met een groep van negen vogelaars is de hele ochtend een wandeling gemaakt door de zuidkant van het gebied. Daar heeft het gebied al een met natuurlijke uitstraling gekregen. De aanwezige Hondsroos en Braamstruwelen bieden een prima biotoop voor de Roodborsttapuit (6 x), Blauwborst (10 x) en Rietgors. Ook de roofvogels laten zich goed zien: naast de regulier aanwezige Buizerd, Torenvalk en Sperwer zien we ook Bruine en Blauwe kiekendief. Langs de rietkant vliegt een Roerdomp op, maar is door zijn camouflage niet meer terug te vinden in het riet. Bentwoud 2017
foto .

Bezoek aan Limburg 12 Maart 2017
We verzamelen om 7:00 op het parkeerterrein van de golfbaan in Alphen. Ik ben benieuwd, want het is de eerste keer dat ik met het IVN Alphen op stap ga. In de boom zingt een zanglijster en er vliegt een ooievaar over.

De eerste stop is bij een meer in Midden-Limburg, de WML-plas bij Heel. Op het eerste gezicht zien we veel futen en kuifeenden. Ertussen zwemt ook een brilduiker, die zijn baltsgedrag vertoont. Maar wanneer we beter gaan kijken door de telescopen zien we nog andere interessante soorten. We zien kuifduikers in hun winterkleed. En een beetje verstopt tegen de kant zwemt een ijsduiker. Ik ben onder de indruk van zijn grote en scherpe snavel. Ook is er een paartje grote zaagbekken. Ik vind vooral de roodbruine kleur van de kop van het vrouwtje erg mooi. Voor mij waren dit al twee nieuwe soorten; grote zaagbekken en ijsduikers had ik nog niet eerder gezien. .....

middelste bonte specht - Martijn de Jong
foto Martijn de Jong
kraanvogels - Martijn de Jong
foto Martijn de Jong
Op zoek naar de kruisbek - Kees Langejan
foto Kees Langejan


Datum Titel Opmerking
Zondag 8 Januari
14:00 - 16:00
Nieuwjaarswandeling IVN Zegersloot Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn IVN
Zondag 15 Januari
08:00 - 17:00
Zuid-Hollandse eilanden en Brouwersdam Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Martijn
Donderdag 19 Januari
14:00 - 16:00
Jaarvergadering in De Vlinder en lezing door Maikell Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn
Dinsdag 24 Januari
20:00 - 22:00
Lezing Vogels in de winter Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn
Za. 28 en zo. 29 jan.
Hele dag
Nationale tuinvogeltelling. In of bij de tuin
Zondag 12 Februari
8.00 - 17.00 uur
Zeeuwse eilanden, Plan Tureluur en Oosterschelde Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Maikell
Dinsdag 24 Januari
20:00 - 22:00
Lezing Weidevogels Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn
Zondag 12 Maart
7.00 – 20.00 uur
Limburg Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Martijn
Zondag 26 Maart
8.00 – 12.00 uur
Bentwoud, een gebied in ontwikkeling Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef
Zondag 16 April
10.00 – 12.00 uur
IVN excursie Zaanse Rietveld Parkeerterrein bij het Zaans Rietveld, Rietveldsepad bij de tunnel onder de N11. Stef en Maikell
Zondag 23 April
8.00 – 15.00 uur
Ruygeborg, Groene Jonker en Waverhoek Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Maikell
Zondag 21 Mei
8.00 – 17.00 uur
Horsterwold en Flevopolders Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef
do 1 - Za 10 Juni
Week
Letland (Opgave voor 1 januari 2017 bij: stef.strik@planet.nl) Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef
Zaterdag 24 Juni
9.00 – 2.00 uur
Veluwezoom en uiterwaarden Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Martijn

Uitgebreide excursiekalender voorjaar 2017

Een week voorafgaand aan iedere excursie ontvangt u een aparte mailing ten behoeve van de inschrijving. Inschrijving vindt plaats via een e-mail naar vwgalphen@live.nl

Voor het weekendje Letland. Opgave voor 1 januari 2017 bij: stef.strik@planet.nl.


Zondag 8 Januari 14.00 – 16.00 uur Nieuwjaarswandeling IVN Zegersloot

13.30 uur. Koffie staat klaar

Kinderexcursie Martijn de Jong. Maikell Verkade

Volwassenen excursie Stef Strik, Lia v.d. Sandt, Ton v. Ruiten en Jan Kuijt.

Tijdens de traditionele nieuwjaarswandeling wordt volop aandacht besteed aan vogels op de Zegerplas en langs de Kromme Aar. We willen ook de kinderen weer betrekken bij de nieuwjaarswandeling. Ouders en grootouders worden dan ook met hun (klein)kinderen uitgenodigd voor de nieuwjaarswandeling. De ouders worden door IVN-gidsen meegenomen voor een rondje Zegerplas. De kinderen gaan met andere IVN-gidsen het Zegerslootgebied in op zoek naar vogels. Neem een verrekijker mee, maar heb je die niet dan kan je er een lenen bij IVN. Na afloop is er erwtensoep voor de volwassenen en (warme) chocolademelk voor de kinderen. Daarbij kunnen we nog wat napraten en het nieuwe jaar ‘beschouwen’. Natuurlijk wordt aan de kinderen gedacht met wat lekkers.

start: Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn

Zoals bij veel IVN-activiteiten zijn ook aan deze nieuwjaarswandelingen geen kosten verbonden. Wel vraagt IVN om uiterlijk 4 januari 2017 te melden met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen je komt. Bel naar 06 – 22 47 54 92 of mail naar aanmelden@ivn-alphenaandenrijn.nl


Zo. 15 Januari 8.00 – 17.00 uur Zuid-Hollandse eilanden en Brouwersdam

Het vogeljaar 2017 beginnen we goed met een excursie naar de Zuid-Hollandse eilanden en de Brouwersdam. Deze excursie is een ware traditie in ons programma maar verveelt nooit. Vanaf het moment dat we de Haringvliet oversteken kunnen we volop genieten van vele verschillende soorten vogels. De haven van Stellendam en de vlakbij gelegen Kwade Hoek staan garant voor zaagbekken, grote groepen steltlopers en regelmatig leuke verrassende soorten. Vervolgens duiken we de polders in waar we genieten van duizenden ganzen. Natuurlijk proberen we er een bijzonderheid als een roodhalsgans uit te halen, maar de massale aantallen zijn al indrukwekkend. We houden ook de lucht in de gaten en maken kans op slechtvalk en blauwe kiekendief. De Brouwersdam mag niet worden overgeslagen, we kijken uit over zee en zien o.a. brilduiker, zwarte zee-eend, roodkeelduiker en ijseend maar ook zeehonden laten zich vaak van dichtbij bewonderen. Een afwisselende winterse dag in de natuur.


Donderdag 19 Januari 19:30 – 22.00 uur Jaarvergadering in De Vlinder en lezing door Maikell

De Flora- en faunawet bestaat niet meer! Zegen of vloek?...

De Flora- en faunawet bestaat per 1 januari 2017 niet meer. Is dit nu een zegen of vloek voor de flora en fauna? Kunnen gemeenten, aannemers of projectontwikkelaars nu rücksichtsloos aan het werk, zonder rekening te houden met de flora en fauna? En zijn de natuurbeschermers hiermee buitenspel gezet? In deze lezing zal worden ingegaan op de gevolgen op de flora en fauna van de veranderende wetgeving.


Dinsdag 24 Januari 20:00 – 22.00 uur Vogels in de winter

Vogellezingen door Stef Strik en Gert-Jan Pietersen. Voor leden € 4,= en niet leden € 6,=

Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn


Za. 28 en zo. 29 jan. Nationale tuinvogeltelling.

Op 28 en 29 januari is het weer zo ver: Vogelbescherming Nederland organiseert voor de 14e keer de Nationale Tuinvogeltelling. Vogelbescherming roept iedereen op om ook mee te doen. Met slechts een half uurtje vogels tellen help je Vogelbescherming bij het grootste burgeronderzoek van Nederland! Vorig jaar namen meer dan 55.000 mensen deel aan de telling.


Zo. 12 feb. 8.00 - 17.00 uur Zeeuwse eilanden, Plan Tureluur en Oosterschelde

De vorige excursie sloten we af bij de Brouwersdam, ditmaal beginnen we hier. Omdat er vaak zoveel vogels (en vaak ook zeehonden) te zien zijn, is het geen straf om hier nog eens te gaan kijken. Baltsende brilduikers, zee-eenden en met wat geluk een zeldzaamheid als een ijsduiker of zwarte zeekoet. We rijden door naar het Zeeuwse gedeelte en komen al snel langs Plan Tureluur, een enorm natuurgebied rondom de doorlopende weg. Duizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden dicht bij elkaar in een schitterend brak watermoeras. Ook de omgeving van de Schelpenhoek is zeker de moeite waard met goede kans op ijsvogel en rovers als blauwe kiekendief. We rijden langs de zuidkant van Schouwen langs de prachtige inlagen richting werkeiland Neeltje Jans en nemen ook hier nog even een kijkje.


Dinsdag 7 Maart 20:00 – 22.00 uur Weidevogels

Vogellezingen door Stef Strik en Gert-Jan Pietersen. Voor leden € 4,= en niet leden € 6,=

Gebouw De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn


Zo. 12 feb. 7.00 – 20.00 uur Limburg

Nieuw in ons programma is een dagje Limburg. Een lange dag, maar ook een dag met een goede kans op een aantal bijzondere soorten. In het vroege voorjaar is er in de bossen van Midden - en Zuid-Limburg een goede kans op soorten als de middelste bonte specht en kortsnavelboomkruiper. Vaak zijn ook andere spechten te horen en/of zien, want ze maken zich al volop klaar voor het voorjaar. Met wat geluk vinden we de appelvink en kuifmees. We houden ook waarneming.nl in de gaten voor evt. meldingen van grauwe gors, oehoe en misschien zelfs kraanvogel trek. Een dag met kans op leuke verrassingen! Vanwege de lange vogeldag en afstand zullen we in Limburg nog een hapje eten.


Zo. 26 mrt. 8.00 – 12.00 uur Bentwoud, een gebied in ontwikkeling

We blijven vandaag in onze eigen omgeving en gaan op zoek naar de vogels van het Bentwoud. De wat ruigere begroeide stukken zijn een ideale plek voor muizen en trekken flink wat roofvogels aan. Naast de algemene soorten als torenvalk en buizerd is er een goede kans op blauwe kiekendief of havik en op dit moment (november) zit er ook een mooie ruigpootbuizerd en is er soms een klapekster aanwezig.


Zo. 16 april 10.00 – 12.00 uur IVN excursie Zaanse Rietveld

Vogels kijken in het Zaans Rietveld. Na het inrichten van het gebied tot een plas-dras gebied met wisselende waterstand is dit gebied tot een klein, maar bijzonder vogelgebied uitgegroeid. Om de kwaliteit van het gebied verder te verbeteren zijn vorige winter diverse werkzaamheden uitgevoerd. De laatste jaren zijn maar liefst bijna 210 verschillende soorten vogels gespot. Veel zomergasten zijn al weer waar te nemen in de maand april en zorgen voor een fantastisch voorjaarsgevoel.

Start: Parkeerterrein bij het Zaans Rietveld, Rietveldsepad bij de tunnel onder de N11.


zo. 23 april 8.00 – 15.00 uur Ruygeborg, Groene Jonker en Waverhoek

Ruygeborg, Groene Jonker en Waverhoek zijn gebieden die de laatste jaren zijn teruggegeven aan de natuur. Zo zijn de landbouwgebieden omgevormd naar (grootschalige) plas-dras gebieden. Veel vogelsoorten voelen zich thuis in deze natte gebieden. In het voorjaar kun je bijvoorbeeld grote aantallen grutto’s waarnemen, maar ook kemphanen en tureluurs. Andere steltlopers zoals de watersnip, de kievit, de scholekster en mogelijk zelfs de steltkluut zijn te spotten. Naast steltlopers zijn ook soorten als de blauwborst, rietgors, bergeend, wintertaling en smient te zien. Met wat gelukt zien we zelf een Grauwe gans met een hele rits kuikens voorbij komen.


Zo. 21 mei 8.00 – 17.00 uur Horsterwold en Flevopolders

Het Horsterwold in het zuidelijke deel van Flevoland is het grootste loofbos van Nederland. We gaan op zoeken naar soorten als de wielewaal en koekoek. We moeten dus vooral goed luisteren, maar wie weet krijgen we ze ook in de kijker. Geniet van de zang van zwartkop, grasmus, spotvogel, tuinfluiter en bosrietzanger. In de omgeving zien we ook lepelaars, zilverreigers en vele andere mooie soorten.


do. 1 – za.10 juni Vogelreis naar Letland door Stef

IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn gaat de eerste week van juni 2017 naar de Baltische staat Letland. In Letland zijn veel oostelijke soorten vogels te vinden, zoals de Kleine Spotvogel, Klein waterhoen, Roodmus, Citroenkwikstaart en Struikrietzanger. Hier en daar zullen we ook zoogdieren tegen komen, zoals Eland en Bruine beer.

We reizen per busje(s) van oost naar west Letland en bezoeken de belangrijkste nationale parken van het land (Gauja, Lubans, Sliteres, Engures Ezers, Kemeri).

Er wordt overnacht in eenvoudige hotels.

Richtprijs: € 795,- (incl. vlucht)

Opgave voor 1 januari 2017 bij: stef.strik@planet.nl

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.

De reis wordt begeleid door een ervaren Nederlandse gids en twee dagen door een lokale gids.


Za .24 juni. 19.00 – 2.00 uur Veluwezoom en uiterwaarden

Maak op een mooie zomeravond op de Veluwezoom kennis met één van de meest verborgen vogels van Nederland: de nachtzwaluw. Al wandelend door het mooie landschap genieten we van vogels als geelgors en roodborsttapuit. Zodra het begint te schemeren moet je vooral goed luisteren en kun je al snel de bijzondere zang van de nachtzwaluw horen die vaak vlak langs je heen vliegt. Een bijzondere ervaring!

Als afsluiting gaan we naar de uiterwaarden om te luisteren naar de bijzondere roep van de kwartelkoning.


Oudere programma's en verslagen

excursieprogramma voorjaar 2014

Excursieprogramma als document vind u <HIER>

excursieprogramma najaar 2013

Excursieprogramma als document vind u <HIER>

excursieprogramma voorjaar 2013

Excursieprogramma als document vind u <HIER>

Najaar 2013
Voorjaar 2013
Najaar 2012
Voorjaar 2012
Najaar 2011
Oude excursieprogramma's

<Excursies binnenland met verslag >

12 oktober 2012 - Texel
23 september 2012 - Biesbosch
09 september 2012 - Rondje Lauwersmeer
23juni2012-Voorjaarsexcursies Nachtzwaluwen op de Veluwezoom
2012_13_mei_Tiengemeenten
2012_26_feb_Excursie_IJsselmeer_en_omgeving
2012_15_jan_Verslag_excursie_Brouwersdam
2011_11_dec_Verslag_excursie_Oostvaardersplassen
2011_30_dec_Amsterdamse_Waterleidingduinen_Oase
2011_30_sept_Lang_Weekend_Texel
2011_Mei_texel
2011_22_Mei_Zouweboezem_Purperreiger_en_Blauwborst
2011_09_11_Verslag_excursie_De_Biesbosch
23 oktober 2011 Hondsbossche Zeewering
LangWeekend Texel september 2011
11 Sept 2011 Verslag excursie De Biesbosch
22 Mei 2011 Zouweboezem Purperreiger en Blauwborst
Vogelwerkgroep op excursie naar Texel 1 mei 2011
Oude excursieverslagen

Onderdeel van: