> H O M E <

Welkom..

Alphen aan den Rijn heeft nog meer aan vogels te bieden dan alleen Avifauna. De Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de vogels om ons heen of er gewoon geïnteresseerd in is, zowel jong als iemand van ver boven de vijftig. Kijk dus allen vooral even rond op deze website als je dat de moeite waard vindt.

Inschrijving vindt plaats via een e-mail naar vwgalphen@live.nl

Voor meer informatie over de VWG zelf, klik in het menu voor meer informatie.
Zelf een leuke vogel gezien? Geef het door bij de waarnemingen.
Vragen, opmerkingen of lid worden? Klik op contact.

< < KIJK OOK EENS BIJ ONZE OUDERE VERSLAGEN > >

Eerst volgende exursie is:
Zondag 27 December
10.00 - 15.00 uur
Amsterdamse Waterleidingduinen Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef
Het voorjaars programma 2018 Aanmelden (vwgalphen@live.nl)


VERSLAG EXCURSIE 26 NOVEMBER 2017 RIVIERENLAND (Culemborg, Everdingen)
Op zondag 26 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar het rivierengebied rondom Culemborg. Twee leden van de Natuur en Vogelwacht Culemborg (NVWC) brengen ons naar de beste vogelspots in het gebied. Groep_Rivierlanden_26nov2017.jpg
foto .
Grote barmsijs.jpg
foto .

BMP VOGELS IN HEEMGEBIED 2017
Meer dan twintig jaar worden de broedvogels van het Heemgebied Kromme Aar in Zegersloot-Noord geteld volgens een wetenschappelijke methode (SOVON BMP-A). ijsvogel_heemgebied.jpg
foto www.nestkastlive.nl
smient_Heemgebied.jpg
foto .

Verslag excursie IJsselmeer 5 nov 2017
Op zondag 5 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar natuurgebied Waterland, het Markermeer en Marken. De eerste stop op de parkeerplaats boven Durgerdam leverde al een Slechtvalk op, naast de vele eenden- en ganzensoorten. Verderop langs de dijk ontdekten we in het Markermeer naast de Dodaars en Fuut ook een Kuifduiker in winterkleed. Het koude weer trekt ons naar de warme vissoep en snert in Marken. Marken levert een paar stadsvogels op voor de totaallijst. In Marken is een IJsvogel teen het terrasraam aangevlogen. In de Gouwzee tenslotte treffen we de eerste groepen overwinterende Toppers aan, naast de vele Kuif- en Tafeleenden. Verslag excursie IJsselmeer 5 nov 2017.jpg
foto Carine Visser

Excursieverslag Vogelweekend Texel. Van 13 tm. 16 oktober 2017
Op vrijdag 13 oktober werd er even voor 09.00 uur verzameld op de parkeerplaats om richting Texel te vertrekken. Omdat we een weekendlijst met vogelsoorten maken, begon het tellen hier al en werden soorten als pimpelmees, heggenmus en halsbandparkiet genoteerd. Een plan voor de eerste stops in de kop van Noord-Holland werd besproken en vanuit de auto kwamen al flink wat soorten op de lijst.

....

Vuurtoren_De_Cocksdorp(JeroenVerburg)
foto Jeroen Verburg
Zwarte roodstaart (Martijn de Jong)
foto Martijn de Jong

Excursie Noord-Holland, 8 oktober 2017
Met een klein groepje van 5 personen vertrokken we om 08.00 uur vanuit Alphen. Vanwege de noordwesterstorm van donderdag besloten we om eerst maar eens naar IJmuiden te gaan omdat er aan de kust de afgelopen dagen veel zeevogels werden gezien.

Omdat de wind inmiddels behoorlijk was afgezwakt, was het inmiddels ook met de zeevogels veel rustiger. Op het strand kregen we nog een laatste spatterbuitje en begon het turen over zee. Al snel werden flinke groepen zwarte zee-eenden gezien en na een kwartiertje liet een juveniele jan van gent zich zien. Een nieuwe soort voor een aantal deelnemers!

Op het strand grote groepen snel dribbelende drieteenstrandlopers en een eenzame rosse grutto. De pier was nog afgesloten maar een groepje vogelaars stond bij het hek te wachten tot het weer open ging en dat gebeurde gelukkig ook.

Na wat zoeken vonden we een vrouwtje ijseend tussen de nog flinke golven, waarin ze regelmatig verdween. Op de betonblokken lieten steenloper, bonte en paarse strandloper zich mooi zien en de snuit van een grijze zeehond kwam ook regelmatig boven water.

Verder op zee zagen we niet veel vogels, dus we besloten terug te lopen en kwamen daarbij flink wat oeverpiepers tegen, die vaak snel wegvlogen. Menno ontdekte in de haven een mooie grote gele kwikstaart en een tapuit liet zich goed bekijken. De volgende bestemming waren de De Putten bij Camperduin, waar vooral de enorme zwermen met duizenden kieviten en goudplevieren indrukwekkend waren. Verder een aantal dodaarsjes, watersnip en diverse eendensoorten.

Nog 20 minuten verderop werd een franjepoot gemeld, waarbij zowel grauwe als rosse genoemd werd. Het bleek uiteindelijk om een rosse franjepoot te gaan die zich niks van ons aantrok en zich schitterend liet bekijken tot op soms slechts 2 meter afstand. Deze noordelijke soort zie je in Nederland in het najaar (na een storm) vooral aan de kust en in het zoute water, maar dit exemplaar was een paar honderd meter over de duinen in een slootje van krap 2 meter breed beland en was daar druk aan het foerageren. Een schitterende afsluiting van deze mooie dag!

rossefranje
foto .
tapuit
foto .
paarsestrandloper
foto .

VWG excursie naar de Hollandse en Brabantse Biesbosch op 10- september 2017
Om 8:00 zijn we vertrokken naar de Zuid-Hollandse Biesbosch, hier aangekomen liepen we het gebied in. We zagen gelijk kleine vogeltjes op een veld, telescopen erbij en het bleken kwikstaarten te zijn, veel witte en een enkele gele. Toen we een stukje verder liepen, vlogen er al twee kleine zilverreigers over en in de bomen hoorden en zagen we boomkruipers, pimpelmezen en koolmezen. Onderweg naar een uitzichtpunt hoorden we een stuk of 4 cetti’s zangers, later hebben we er ook een heel mooi gezien tussen het riet! Op het uitzichtpunt aangekomen zagen we twee zeearenden in de boom zitten, het was erg ver maar door de telescoop waren ze goed te zien. Toen we bij de vogelkijkhut kwamen zagen we opeens een visarend in de boom zitten! We hebben nog lang gewacht, maar helaas wilde hij/zij niet gaan vliegen. Hierna verlieten we het gebied weer en reden we naar de Brabantse Biesbosch, over het water met het pontje. Eenmaal aangekomen zagen we gelijk weer een zeearend in een van de dode bomen zitten. Op het veld voor ons zagen we vele witte kwikstaarten, kneutjes, canadese ganzen, een torenvalk en een boomvalk die een huiszwaluw jong probeerde te grijpen. De zwaluw liet zich uit de lucht vallen en landde voor de voeten van Martijn! Vanaf een bruggetje hebben we nog gekeken naar het nest van de visarend, tijdens het kijken kwam er vlak over ons hoofd een sperwer over en lieten twee zeearenden zich nog heel mooi vliegend zien! Hierna zijn we nog opzoek gegaan naar de visarend, maar helaas hebben we die niet meer gevonden. Rond 15:40 zijn we weer naar Alphen vertrokken. ondanks dat de arenden zich niet van dichtbij lieten zien, was het toch een fantastische excursie!

Bedankt Martijn en Maikell voor deze leuke excursie!
Damian Pieterse

Grote Zilverreiger - Martijn de Jong
foto Martijn de Jong
Roodborsttapuit - Martijn de Jong
foto Martijn de Jong
Slechtvalk - Martijn de Jong
foto Martijn de Jong


Datum Titel
Zondag 14 Januari
8.00 – 17.00 uur
Zuid-Hollandse eilanden
Zondag 11 Februari
8.00 – 17.00 uur
Zeeuwse eilanden
Zondag 4 Maart
7.00 – 20.00 uur
Limburg
Zondag 22 April
8.00 – 17.00 uur
Vogels in de omgeving van Rotterdam
Zondag 6 Mei
7.00 – 20.00 uur
Een dagje Texel
Zondag 3 Juni
8.00 – 17.00 uur
Natuureiland Tiengemeten
Zondag 1 Juli
9.00 – 21.00 uur
De Plateaux-Hageven

We verzamelen standaard bij Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen. Tenzij anders vermeld.

Uitgebreide excursiekalender voorjaar 2018

Een week voorafgaand aan iedere excursie ontvangt u een aparte mailing ten behoeve van de inschrijving. Inschrijving vindt plaats via een e-mail naar vwgalphen@live.nl


Zondag 14 Januari 8.00 – 17.00 uur Zuid-Hollandse eilanden

Traditioneel beginnen we het nieuwe jaar met een excursie naar de Zuid-Hollandse eilanden en de Brouwersdam.

Vanaf het moment dat we de Haringvliet oversteken kunnen we volop genieten van vele verschillende soorten vogels. De haven van Stellendam en de vlakbij gelegen Kwade Hoek staan garant voor zaagbekken, grote groepen steltlopers en regelmatig leuke verrassende soorten. Vervolgens duiken we de polders in waar we genieten van duizenden ganzen. Natuurlijk proberen we er een bijzonderheid als een roodhalsgans uit te halen, maar de massale aantallen zijn al indrukwekkend. We houden ook de lucht in de gaten en maken kans op slechtvalk en blauwe kiekendief. De Brouwersdam mag niet worden overgeslagen, we kijken uit over zee en zien o.a. brilduiker, zwarte zee-eend, roodkeelduiker en ijseend maar ook zeehonden laten zich vaak van dichtbij bewonderen. Een afwisselende winterse dag in de natuur.

Prog20118_14Jan.jpg


Zondag 11 Februari 08.00 – 17.00 uur Zeeuwse eilanden

De vorige excursie sloten we af bij de Brouwersdam, ditmaal beginnen we hier. Omdat er vaak zoveel vogels (en vaak ook zeehonden) te zien zijn, is het geen straf om hier nog eens te gaan kijken. Baltsende brilduikers, zee-eenden en met wat geluk een zeldzaamheid als een ijsduiker of zwarte zeekoet. We rijden door naar het Zeeuwse gedeelte en komen al snel langs Plan Tureluur, een enorm natuurgebied rondom de doorlopende weg. Duizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden dicht bij elkaar in een schitterend brak watermoeras. Ook de omgeving van de Schelpenhoek is zeker de moeite waard met goede kans op ijsvogel en rovers als blauwe kiekendief. We rijden langs de zuidkant van Schouwen langs de prachtige inlagen richting werkeiland Neeltje Jans en nemen ook hier nog even een kijkje.

Prog20118_11feb.jpg


Zondag 4 Maart 07.00 – 20.00 uur Limburg

Na de succesvolle excursie van vorig jaar staat Limburg ook voor 2018 weer op het programma. Een lange dag, maar ook een dag met een goede kans op een aantal bijzondere soorten. In het vroege voorjaar is er in de bossen van Midden - en Zuid-Limburg een goede kans op soorten als de middelste bonte specht en kortsnavelboomkruiper. Vaak zijn ook andere spechten te horen en/of zien, want ze maken zich al volop klaar voor het voorjaar. Met wat geluk vinden we de appelvink en kruisbek. We houden ook waarneming.nl in de gaten voor evt. meldingen van grauwe gors, oehoe en misschien zelfs kraanvogeltrek. Een dag met kans op leuke verrassingen! Vanwege de lange vogeldag en afstand zullen we in Limburg nog een hapje eten.

Prog20118_04mrt.jpg


Zondag 22 April 08.00 – 17.00 uur Vogels in de omgeving van Rotterdam

Denk je aan Rotterdam, dan denk je vooral aan de stad en niet zo snel aan vogels. De omgeving van Rotterdam biedt echter volop mogelijkheden voor een leuke vogeldag met afwisselende gebieden. We houden de waarnemingen in de gaten en kijken dan welke gebieden we gaan bezoeken. Interessant zijn de nieuwe gebieden rondom Hendrik-Ido-Ambacht zoals de Crezéepolder en de Sophiapolder. De Crezéepolder is een voormalige landbouwpolder die tegenwoordig is ingericht voor wateropvang en natuur. Het natte gebied met ook mooie rietgebiedjes levert de laatste jaren vele mooie waarnemingen op. Bijzonder is ook de Sophiapolder, gelegen middenin de getijdenrivier De Noord. Het gebied met zandplaten en kreken blijft constant veranderen door de invloed van het getij. De voedselrijke gronden werken als een magneet op diverse vogelsoorten. Bij goed weer een ideaal gebied voor een mooie wandeling.

Prog20118_20apr.jpg


Zondag 6 Mei 07.00 – 20.00 uur Een dagje Texel

Texel staat bekend als vogeleiland en vooral in het voor- en najaar weten vele vogels (en vogelaars) het eiland te vinden. Ook wij slaan Texel geen jaar over en zijn er in het najaar altijd te vinden. Het voorjaar is echter ook geweldig dus gaan we er ditmaal ook in het voorjaar een dagje naar toe. Grote groepen kluten, bonte strandlopers, bontbekplevieren en grote sterns met visjes zorgen voor schitterende beelden. Regelmatig worden er ook zeldzaamheden op Texel ontdekt, dus wie weet pakken wij er ook eentje mee!

Prog20118_06mei.jpg


Zondag 3 Juni 08.00 – 17.00 uur Natuureiland Tiengemeten

Tiengemeten, een eiland in het Haringvliet, is een unieke locatie in Nederland. In het dichtbevolkte Nederland gebeurt het regelmatig dat natuur moet verdwijnen voor de mens, maar op Tiengemeten was het precies andersom. Tot de jaren negentig was het een bewoond landbouwgebied, tegenwoordig heeft de natuur er vrij spel. Het is een uniek zoetwatergetijdenlandschap. Veel vogels hebben hier hun plekje gevonden en het is een waar eldorado voor natuurliefhebbers. Steltlopers, sterns, zangvogels en roofvogels, het vogelaanbod is erg gevarieerd, dus zeker de moeite waard.

Prog20118_03jun.jpg


Zondag 1 Juli 09.00 – 21.00 uur De Plateaux-Hageven

Op de scheiding van Nederland en België bevindt zich grenzeloze natuur op De Plateaux en in het Hageven. Op deze dag lopen we door de bossen, langs de Dommel en over de heidevelden en turen deze mooie omgeving af naar vogels maar ook vlinders en libellen. Soorten die hier veel voorkomen zijn o.a. de roodborsttapuit, veldleeuwerik, boomklever, boomvalk en kuifmees. Aan het eind van middag eten en drinken we wat in het restaurant. Met deze Bourgondische excursie worden het nuttige en aangename verenigd. Laat deze unieke belevenis niet aan u voorbijgaan!

Prog20118_01jul.jpgDatum Titel Opmerking
Zondag 10 September
8.00 – 17.00 uur
De Hollandse en Brabantse Biesbosch Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Martijn
Zondag 8 Oktober
8.00 – 17.00 uur
Noord-Hollandse kust Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef
13 – 16 oktober
8.00 – 17.00 uur
Lang weekend Texel Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Martijn
Zondag 5 November
8.00 – 17.00 uur
IJsselmeer Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Maikel
Zondag 26 November
8.00 – 17.00 uur
Rivierenland Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef
Zondag 27 December
10.00 - 15.00 uur
Amsterdamse Waterleidingduinen Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen Stef

Uitgebreide excursiekalender najaar 2017

Een week voorafgaand aan iedere excursie ontvangt u een aparte mailing ten behoeve van de inschrijving. Inschrijving vindt plaats via een e-mail naar vwgalphen@live.nl


Zondag 10 September 8.00 – 17.00 uur De Hollandse en Brabantse Biesbosch.

Martijn

De Biesbosch is een schitterend natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het waterrijke natuurgebied is voor vele dieren erg aantrekkelijk. Ook de vogels maken dankbaar gebruik van de Biesbosch. Tijdens de najaarstrek maken vele vogels hier een tussenstop op weg naar het zuiden. We gaan op zoek naar steltlopers, eenden en zangvogels zoals de cetti`s zanger, maar let goed op de lucht want ook vele roofvogels, zoals de visarend (die dit jaar wederom hier gebroed heeft), doen regelmatig de Biesbosch aan. Ook de overhangende takken moeten we zeker in de gaten houden, wellicht staan we oog in oog met een prachtige ijsvogel.


Zondag 8 Oktober 8.00 – 17.00 uur Noord-Hollandse kust.

Stef

In het najaar vindt de jaarlijkse vogeltrek richting het zuiden plaats. Vooral in de maand oktober kan dit op sommige dagen, bij gunstige weersomstandigheden, massaal plaatsvinden. De Noord-Hollandse kust is in deze tijd van het jaar een ideale plek om de vogeltrek te observeren en op zoek te gaan naar grote aantallen vogels of zeldzame dwaalgasten die even een tussenstop maken. Voordeel van de kust is dat we natuurlijk ook nog wat zeevogels kunnen meepakken. Ongetwijfeld een dag met mooie waarnemingen.


13 – 16 oktober Lang weekend Texel.

Martijn

Zin in een lang weekend vol met bijzondere vogels en vooral ook veel gezelligheid? Ga dan met ons mee naar Texel! Al vele jaren doen we mee met het Dutchbirding weekend waar vele vogelaars op zoek gaan naar de leukste vogelsoorten. De afgelopen jaren hebben we tijdens dit weekend toch een paar erg mooie soorten kunnen toevoegen aan onze vogellijst. Zo zagen we in 2016 o.a. blauwstaart, morinelplevier, woestijntapuit en bladkoning. Ongetwijfeld gaan we ook dit najaar weer enkele prachtige soorten te zien. Tel daarbij op de onderlinge gezelligheid, de mooie locaties op Texel en de leuke avondjes in de restaurants en je hebt alle ingrediënten voor een topweekend op Texel. Gaat u dit jaar ook mee?

Aanmelden kan t/m 31 augustus. Evt. latere aanmeldingen op basis van beschikbaarheid. Kosten zijn momenteel nog onbekend aangezien deze afhankelijk zijn van de accommodatie en hoeveelheid deelnemers. Natuurlijk zorgen we voor zo laag mogelijke kosten! Zodra het aantal deelnemers bekend is en de accommodatie zullen de kosten bekend worden gemaakt. Kosten voor carpooling en eten/drinken ter plaatse worden onderling verrekend.

Voor meer informatie en opgave voor dit gezellige weekend: vwgalphen@live.nl


Zondag 5 November 8.00 – 17.00 uur IJsselmeer.

Maikel

Het IJsselmeer biedt altijd volop mogelijkheden om vele vogels te zien. Net ten noorden van Amsterdam zijn vaak grote groepen eenden te zien en ook de omliggende polders leveren vaak mooie verrassingen op zoals goudplevieren en wellicht de slechtvalk. De route die we volgen hangt een beetje af van de waarnemingen, we kunnen richting het noorden van Noord-Holland gaan, maar bijvoorbeeld ook richting de Flevopolders en een stukje van de Oostvaardersplassen.


Zondag 26 November 8.00 – 17.00 uur Rivierenland.

Stef

Nieuw in ons programma is een bezoek aan het Rivierenland, een mooi afwisselend landschap en dus ook erg aantrekkelijk voor vogels. In de uiterwaarden vinden we mooie groepen ganzen en nog veel meer. Vogelwerkgroep Culemborg laat ons de mooiste delen van hun gebied zien.


Zondag 27 December 10.00 - 15.00 uur Amsterdamse Waterleidingduinen.

Stef

Tussen alle feestdagen door is het even heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling door de duinen. In deze excursie gaan we op zoek naar de kramsvogel, koperwiek, het goudhaantje en de goudvink. Ook veel andere vogels zullen zich laten zien en met wat geluk vinden we zelfs een klapekster.

De toegang tot het duingebied kost ca. € 1,50 per persoon.Onderdeel van: