Zuidpier IJmuiden vogelexcursie zondag 11 december 2022

Op zondag 11 december 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar de Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden. Met tien deelnemers lopen we de hele pier af tot de vuurtoren op het einde. Het is erg koud! Al snel dient zich de eerste mooie waarneming aan: de Alk. Verderop zien we verschillende Roodkeelduikers (10)

Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden
Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden

Ook de vaste wintergasten op de pier, zoals de Oeverpieper en Paarse strandloper waren goed te zien. De Steenloper is hier weinig schuw en loopt geregeld tussen ons door.

De waargenomen vogelsoorten (38):

Roodkeelduiker
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Kuifaalscholver
Alk
Wilde zwaan
Grauwe gans
Wilde eend
Soepeend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend

Eider
Grote zaagbek
Meerkoet
Waterral
Scholekster
Drieteenstrandloper
Steenloper
Paarse strandloper
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Stadsduif

Oeverpieper
Heggenmus
Roodborst
Merel
Kramsvogel
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Huismus

  • Gewone zeehond
  • Bruinvis
  • Vos
Vos (foto Pieter van Tol)
Vos (foto Pieter van Tol)

Rondom het Kennemermeer waren weinig vogels te vinden. Een eenzame Wilde zwaan drijft op het water. Een Vos schiet langs ons heen op zoek naar prooi.