Vogelexcursie Amsterdamse waterleidingduinen, 29 december 2019

Op zondag 29 december heeft de traditionele oudjaarswandeling plaatsgevonden van de VWG Alphen naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Met een groep van twintig natuurvorsers zijn we vanaf ingang Pannenland in Vogelenzang de duinen ingelopen.

Bij de dam over het Nieuwkanaal kwam een nieuwsgierige Vos kijken of wij iets voor hem hadden meegenomen. “Gelieve de vossen niet te voederen” hebben we gelezen, dus loopt de Vos zonder succes door. In het Nieuwkanaal zien we Brilduiker, Wintertaling en Krakeend.

Vos (foto: Elvira Wiersema)
Vos (foto: Elvira Wiersema)

Op het Eiland van Rolvers is het tijd voor een koffiepauze. Enkele Koperwieken vliegen over.

Koffiepauze (foto: Dinky van Berkel)
Koffiepauze (foto: Dinky van Berkel)

In de Zwaneplas vinden we niet de beoogde Wilde zwanen, maar wel enkele Krooneenden, waarvan de mannetjes hun prachtige oranje “kroon” tonen. Na de lunch lopen we via de noordelijke oever van het Zwarte veldkanaal weer landinwaarts, richting Oranjekom. In het kanaal zien we Dodaars, Kuifeend en Grote zaagbek. Her en der duiken groepen Damherten op. De stand is nog te ruim (3.500) en moet nog worden teruggebracht naar 800 stuks.

Grote Zaagbek (foto: Hans Takke)
Grote Zaagbek (foto: Hans Takke)
Damhert (foto Hans takke)
Damhert (foto Hans takke)

Bij de vogelhut aan het Sprenkelkanaal laat een Goudhaantje haar oranje kruinstreepje mooi aan iedereen zien. Op de terugweg naar ingang Pannenland zien we een groepje Sijsjes, Boomklever en Boomkruiper.
Ook een Sperwer laat zich goed bekijken vanaf het pad.
Terug in Pannenland sluiten we af met een eindejaar borrel.

Damhert langs Zwarte veldkanaal (foto: Tessa/Lisette Vink)
Damhert langs Zwarte veldkanaal (foto: Tessa/Lisette Vink)
Sperwer (foto: Elvira Wiersema)
Sperwer (foto: Elvira Wiersema)
Aalscholver Wilde eend Smient Winterkoning
Dodaars Krakeend Slobeend Roodborst
Grauwe gans Soepeend Brilduiker Goudhaan
Kolgans Tafeleend Grote zaagbek Merel
Brandgans Krooneend Meerkoet Koperwiek
Knobbelzwaan Kuifeend Gr bonte specht Koolmees
Blauwe reiger wintertaling Halsbandparkiet Staartmees
Pimpelmees Boomklever Boomkruiper Vink
Sijs Sperwer Zwarte kraai