Verslag excursie AWL 27 dec 2017

Amsterdamse Waterleidingduinen (Vogelenzang)

De Klapekster is de eerste “klapper” van de dag! (foto Stef Strik)

Op woensdag 27 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn de traditionele oudjaars-vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Met 17 vogelaars werd gestruind door de duinen en bosschages van het infiltratiegebied voor Amsterdams drinkwater. De vele Damherten lopen (nog) vredig door het mistige veld te grazen.

Bij ingang Panneland laten Glanskop, Boomklever en Grote bonte specht al goed van zich horen. Bij de eerste watergang (Nieuwkanaal) ontdekken we een Klapekster bovenin een boomtop. De vogel is niet schuw en laat zich goed bewonderen.

In en langs het Sprenkelkanaal vinden we Grote gele kwikstaart en de IJsvogel. Een Waterspreeuw bevindt zich in een waterloop nabij ingang Oase. De vogel laat zich nog van geen vijf meter afstand goed bekijken.
Na een opwarmertje in uitspanning de Oase lopen we terug naar Panneland. Onderweg laat een groep van vijftig Sijsjes zich goed zien in een Els, op zoek naar zaden uit elzenproppen.
Lijst van waargenomen vogelsoorten:

1. Dodaars
2. Fuut
3. Aalscholver
4. Blauwe reiger
5. Knobbelzwaan
6. Grauwe gans
7. Kolgans
8. Wilde eend
9. Soepeend
10. Krakeend
11. Tafeleend
12. Kuifeend
13. Brilduiker
14. Grote zaagbek
15. Buizerd
16. Torenvalk
17. Meerkoet

18. Waterhoen
19. Zilvermeeuw
20. IJsvogel
21. Waterspreeuw
22. Houtduif
23. Holenduif
24. Turkse tortel
25. Grote bonte specht
26. Groene specht
27. Grote gele kwikstaart
28. Winterkoning
29. Roodborst
30. Heggenmus
31. Merel
32. Koperwiek

33. Pimpelmees
34. Koolmees
35. Glanskop
36. Boomklever
37. Boomkruiper
38. Goudhaantje
39. Klapekster
40. Spreeuw
41. Gaai
42. Ekster
43. Zwarte kraai
44. Sijs
45. Putter
46. Vink

Waterspreeuw (foto Stef Strik)
Waterspreeuw (foto Stef Strik)

Waterspreeuw (filmpje Damian Pieterse)
Even bijkomen…. (foto Caro Grimbergen)

Verslag excursie AWL27dec2017.pdf