Verslag excursie 26 November 2017 Rivierenland (Culemborg, Everdingen)

Er wordt in de Regulieren een groep Putters en Barmsijsen gespot.Op zondag 26 november 2017 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar het rivierengebied rondom Culemborg. Twee leden van de Natuur en Vogelwacht Culemborg (NVWC) brengen ons naar de beste vogelspots in het gebied.
De eerste stop is een uiterwaard van de Lek nabij Fort Everdingen. Gerrit
Jan Klop van de NVWC begeleid ons over een modderpaadje door het
gebied. Het getinkel van de Baardmannetjes wordt zo nu en dan ruw
verstoord door de kreten van de Waterral.
Honderden Wintertalingen dobberen over het water, vergezeld van KrakTafel-
en Kuifeenden en een enkel Nonnetje.
Nabij Fort Everdingen zingt een Cetti’s zanger uit volle borst!

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

1. Dodaars
2. Fuut
3. Aalscholver
4. Blauwe reiger
5. Grote zilverreiger
6. Knobbelzwaan
7. Grauwe gans
8. Gr. Canadese gans
9. Soepgans
10. Kolgans
11. Brandgans
12. Nijlgans
13. Bergeend
14. Wilde eend
15. Soepeend
16. Smient
17. Slobeend
18. Krakeend
19. Tafeleend
20. Kuifeend
21. Brilduiker
22. Wintertaling
23. Pijlstaart
24. Grote zaagbek
25. Nonnetje

26. Buizerd
27. Sperwer
28. Torenvalk
29. Meerkoet
30. Waterhoen
31. Waterral
32. Fazant
33. Kievit
34. Wulp
35. Kokmeeuw
36. Stormmeeuw
37. Kl. Mantelmeeuw
38. IJsvogel
39. Houtduif
40. Holenduif
41. Turkse tortel
42. Grote bonte specht
43. Waterpieper
44. Veldleeuwerik
45. Grote gele kwikstaart
46. Winterkoning
47. Roodborst
48. Merel
49. Zanglijster
50. Koperwiek

51. Kramsvogel
52. Cetti’s zanger
53. Baardmannetje
54. Staartmees
55. Pimpelmees
56. Koolmees
57. Matkop
58. Boomkruiper
59. Goudhaantje
60. Spreeuw
61. Gaai
62. Ekster
63. Zwarte kraai
64. Kauw
65. Ringmus
66. Sijs
67. Grote barmsijs
68. Kleine barmsijs
69. Putter
70. Vink

Het tweede gebied dat na een koffiepauze in “Werk aan het Spoel” werd aangedaan was de Goilberdingerwaard. In de gracht rondom het fort spotten we een IJsvogel en een Dodaars.

Na een middagpauze vervolgen we onze excursie met een wandeling door de Regulieren van het Geldersch Landschap.

Lunchpauze

In de Regulieren zien we volop Buizerden.
Er zijn volop Kramsvogels aan het fourageren over de velden.
De Sijsjes en Barmsijsen vliegen samen met Putters in grote groepen van boom tot boom.
Een Matkop komt op een afgespeeld contactroepje af en laat zich van dichtbij zien.

matkop
Matkop

Barmsijs
Barmsijs

Sijs
Sijs
Foto’s Vogelbescherming Nederland