Hoekse Waard 15 februari 2020

Vandaag zijn we op bezoek bij de Vogelwerkgroep Hoeksche waard. De excursie is wegens storm Ciara een week uitgesteld, maar nu zit tweede voorjaarsstorm Dennis ons in de weg. Toch besluiten we te gaan, weer of geen weer. Ter plaatse worden we ontvangen door Janus Verkerk van de VWG Hoekse waard. We starten in de Korendijkse slikken. Deze slikken vallen onder beheer van Natuurmonumenten, een mooi deltagebied aan de haringvliet. Aan de overkant zien we Tiengemeten. Natuurmonumenten heeft hier de open krekenstructuur teruggebracht in de gras- en rietlanden. Dit biedt mogelijkheden voor diverse moeras- en watervogels. Er staan twee vogelhutten en een vogelobservatieplateau. Al snel horen we de Cetti’s zanger boven de stormgeluiden uitkomen. Aan de rand van het Haringvliet zien we de eerste Lepelaars van 2020 al weer terug uit hun winterkwartier. Daar zien we ook Grote en Kleine zaagbekken. Ook diverse Brilduikers voeren hun voorjaarsritueel uit.


We vervolgen onze weg naar de Westerse laagjes in Nieuwendijk. Daar zien we tussen de vele Brandganzen geen Roodhalsgans, maar wel een Kleine Canadese gans.
We worden bij Janus thuis op de koffie genodigd. In zijn tuin vele zangvogels op de voederplaats, waar een Sperwer probeert een van de vogels te slaan.
In het Oude land van Strijen vinden we tussen de vele Grauwe, Kol- en Brandganzen 16 Dwergganzen, onze doelsoort voor deze dag.
Vanwege het slechte weer keren we voortijdig huiswaarts.

Waargenomen vogelsoorten:

Aalscholver Brilduiker Roodborst
Fuut Middelste zaagbek Huismus
Dodaars Grote zaagbek Ringmus
Knobbelzwaan Meerkoet Vink
Blauwe reiger Waterhoen Merel
Grote zilverreiger Fazant Kramsvogel
Lepelaar Buizerd Koperwiek
Grauwe gans Havik Turkse tortel
Boeren- of soepgans Sperwer Houtduif
Nijlgans Torenvalk Holenduif
Grote Canadese gans Bruine kiekendief Koolmees
Kleine Canadese gans Blauwe kiekendief Pimpelmees
Kolgans Goudplevier Spreeuw
Brandgans Kievit Ekster
Dwerggans Wulp Kauw
Bergeend Watersnip Zwarte kraai                   
Wilde eend Kleine mantelmeeuw Totaal: 64  
Soepeend Grote mantelmeeuw  
Krakeend Kokmeeuw  
Slobeend Stormmeeuw  
Kuifeend IJsvogel  
Tafeleend Graspieper  
Wintertaling Cetti’s zanger  
Smient Winterkoning