Excursie Noord-Holland

Met een klein groepje van 5 personen vertrokken we om 08.00 uur vanuit Alphen. Vanwege de noordwesterstorm van donderdag besloten we om eerst maar eens naar IJmuiden te gaan omdat er aan de kust de afgelopen dagen veel zeevogels werden gezien. Omdat de wind inmiddels behoorlijk was afgezwakt, was het inmiddels ook met de zeevogels veel rustiger. Op het strand kregen we nog een laatste spatterbuitje en begon het turen over zee. Al snel werden flinke groepen zwarte zee-eenden gezien en na een kwartiertje liet een juveniele jan van gent zich zien. Een nieuwe soort voor een aantal deelnemers!

Op het strand grote groepen snel dribbelende drieteenstrandlopers en een eenzame rosse grutto. De pier was nog afgesloten maar een groepje vogelaars stond bij het hek te wachten tot het weer open ging en dat gebeurde gelukkig ook.

Na wat zoeken vonden we een vrouwtje ijseend tussen de nog flinke golven, waarin ze regelmatig verdween. Op de betonblokken lieten steenloper, bonte en paarse strandloper zich mooi zien en de snuit van een grijze zeehond kwam ook regelmatig boven water.

Verder op zee zagen we niet veel vogels, dus we besloten terug te lopen en kwamen daarbij flink wat oeverpiepers tegen, die vaak snel wegvlogen. Menno ontdekte in de haven een mooie grote gele kwikstaart en een tapuit liet zich goed bekijken. De volgende bestemming waren de De Putten bij Camperduin, waar vooral de enorme zwermen met duizenden kieviten en goudplevieren indrukwekkend waren. Verder een aantal dodaarsjes, watersnip en diverse eendensoorten.

Nog 20 minuten verderop werd een franjepoot gemeld, waarbij zowel grauwe als rosse genoemd werd. Het bleek uiteindelijk om een rosse franjepoot te gaan die zich niks van ons aantrok en zich schitterend liet bekijken tot op soms slechts 2 meter afstand. Deze noordelijke soort zie je in Nederland in het najaar (na een storm) vooral aan de kust en in het zoute water, maar dit exemplaar was een paar honderd meter over de duinen in een slootje van krap 2 meter breed beland en was daar druk aan het foerageren. Een schitterende afsluiting van deze mooie dag!

Excursie Noord-Holland, 8 oktober 2017