Een tropisch vogeldagje in Noord-Holland

Na de zomerstop stond op zondag 10 september de eerste vogelwerkgroepexcursie van dit najaar op het programma. De dagen worden korter, de vogeltrek komt op gang en de temperaturen dalen … Alhoewel, van dit laatste merken we vandaag niks! Met een temperatuur van iets boven de 30 graden beloofde het een pittig vogeldagje te worden. Toch weerhield het 10 deelnemers niet om samen op pad te gaan: beter een mooie zomerdag dan een dag vol regen.

krombekstrandloper
krombekstrandloper

Vanwege de warmte vertrokken we een uurtje eerder richting Noord-Holland en rond 08.15 kwamen we al aan op de eerste bestemming bij de Hondsbossche Zeewering. De oude zeedijk is hier versterkt met nieuwe duinen en het strand en de oude dijk is nu een langgerekte geul met volop duindoorns, andere bosjes en kruiden- en zadenrijke planten. Dit werkt als een magneet op overtrekkende vogels en vele soorten zijn hier al waargenomen. We maken een wandeling door de geul en ook een aantal regionale vogelaars zijn bezig met hun bijna dagelijkse ronde.

Hoewel de gehoopte draaihals niet in beeld komt en de aantallen vogels vrij laag zijn komen er tijdens de wandeling toch steeds meer soorten op de lijst. In de bosjes scharrelen heggenmussen, fitissen, roodborstapuiten, een flinke groep kneuen en rondom de paaltjes fladdert een tapuit. In de lucht vliegen een paar mooie grote groepen lepelaars richting zuid, altijd weer een feestje om deze langs te zien trekken. Regelmatig horen en zien we gele kwikstaarten en graspiepers overvliegen en ook al een vroege groep met sijsjes. Een andere vogelaar wijst ons op vier kruisbekken die roepend hoog over ons heen vliegen.

Omdat we direct aan zee zijn, is het ook altijd interessant om even te kijken of er zeevogels vliegen. Normaal zijn de beste dagen de dagen met harde (noord)westelijke wind, vaak gecombineerd met regen en lage temperaturen. Extra verrassend dus dat we in een uurtje tijd vanaf het strand veel leuke zeevogels kunnen noteren. Kleine jager, grote jager en jan-van-gent zie je vaker niet dan wel, maar vandaag lukte dit dus wel. Ook zeekoet, zwarte zee-eend, grote stern en rosse grutto lieten zich zien. Inmiddels waren de badgasten ook wakkker en was er een aardig stoet van mensen op pad richting strand en was het ‘vechten’ om een parkeerplaatsje. Tijd voor ons om hier te vertrekken.

watersnip
watersnip

De onder water gezette bollenvelden in deze streek trekken ook vogels en vogelaars aan. Op de eerste veldjes was weinig activiteit maar uiteindelijk kwam er een mooi veld met meer dan 100 steltlopertjes. Vooral veel bontbekplevieren, maar na wat grondiger zoeken met de telescopen kwamen ook kleine strandloper, temmincks strandloper, bonte strandloper, krombekstrandloper, watersnip en kemphaan in beeld, aangevuld met een flink aantal witte kwikstaarten.
De volgende plekjes waren wat rustiger, maar o.a. een groenpootruiter en wat steenlopers waren toch weer nieuw voor deze vogeldag. Op 10 minuutjes afstand werd een morinelplevier gemeld en dit was dus een mooi doel voor ons. Bij aankomst stond er een groep van een paar honderd goudplevieren met 1 jonge morinelplevier erbij. Door de telescoop prima te bekijken. Ook de watersnippen, een gele kwikstaart en een verdekt opgestelde bruine kiekendief lieten zich goed bewonderen.

lepelaars
lepelaars

Een ander plekje net ten zuiden van Den Helder bleek met de auto niet te bereiken en door de warmte was een wandeling er naar toe niet wenselijk. Gelukkig weten we nog een ander mooi plekje bij Den Helder waar je vaak mooie aantallen vogels van dichtbij kunt bekijken. Ook vandaag stelde de Balgzandpolder niet teleur. Minimaal 300 lepelaars gaven een mooie show weg. De meeste lepelaars stonden behoorlijk dichtbij, er kwamen regelmatig nieuwe lepelaars bij die prachtig langs vlogen en ook de bij hun ouders bedelende jongen waren erg leuk om te zien (en horen!). De camera’s kwamen hier volop in actie en naast de lepelaars lieten ook de watersnippen en een krombekstrandloper zich prima bekijken. Een laatste stop iets verderop bij het Balgzand leverde door het lage water vooral heel veel vogels op erg grote afstand op en natuurlijk weer een groep lepelaars.  Ondanks de wat te hoge temperaturen hebben we weer een prima vogeldagje beleefd.

lepelaar 9H0A704
lepelaar 9H0A704