Amsterdamse waterleidingduinen vogelexcursie vrijdag 30 december 2022

Vrijdag 30 december 2022 stond in het teken van de traditionele oudjaarswandeling van de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Met de deelnemers is gezocht naar wintergasten in het duingebied. Vanwege het ontbreken van bessen aan de duindoorn en meidoorn zijn de lijsterachtigen doorgevlogen naar zuidelijker streken. We moeten het vooral hebben van de aanwezige watervogels.

waterleidingduinen 2022
waterleidingduinen 2022 (foto: Stef Strik)

Tafeleenden, kuifeenden, wintertalingen en een paar grote zaagbekken laten zich goed bekijken. Ook de dodaars is goed te zien, in tegenstelling tot de ijsvogel die een paar keer als blauwe flits langsschiet. Een waterral laat zich horen en later vliegt er eens langs ons en verdwijnt weer onvindbaar in een rietstrook.
In de grote groepen mezen vinden we naast kool- en pimpel- ook de kuifmees.

De waargenomen vogelsoorten (35):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Wilde eend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend
Grote zaagbek
Buizerd
Meerkoet

Waterral
IJsvogel
Grote bonte specht
Groene specht
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees

Boomklever
Boomkruiper
Goudhaan
Spreeuw
Ekster
Kauw
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Huismus

Damherten
Damherten (Foto: Anna-Isabel/Marco)

Na een fikse wandeling door de duinen wordt het vogelexcursiejaar afgesloten met warme chocomel, erwtensoep en glühwein in uitspanning de Oase in Vogelenzang. Op naar 2023 met hopelijk veel geslaagde vogelexcursies!