Sinds enige tijd zit een groep van 4 koereigers binnen onze gemeentegrenzen.

Ruim een maand geleden zaten ze in Bodegraven, maar inmiddels zijn ze de grens ‘overgestoken’ en zitten meestal in Boskoop aan de Dammekade. Regelmatig lopen ze vlak bij de koeien te foerageren maar ook zitten ze vaak in de slootkanten en wandelen ze over het land op zoek naar wormen en andere prooien. De koereiger komt oorspronkelijk meer uit het zuiden van Europa maar lijkt met de klimaatverandering ook steeds meer in Nederland voor te komen en nu dus ook in onze regio!