Excursie Limburg 4 maart 2018

Meer, meer en meer, een bijzondere dag in Limburg

Op de vroege zondagochtend stonden we om 07.00 uur met 7 personen klaar voor een lange vogeldag naar Limburg. De dag begon al met een laag overvliegende sperwer op de parkeerplaats.  De 1e stopplek werd besproken en vervolgens snel de auto in. Met het weer hadden we veel geluk, na een ijskoude week zou het vandaag ruim 10 graden worden en tot het eind van de middag droog blijven met ook regelmatig zon.

Kraanvogels Limburg 2018 (Foto Martijn)

De 1e stop was gepland tussen Oploo en Elsendorp in het zuidoosten van Brabant. Hier werd de dagen hiervoor een groepje van rond de 20 kraanvogels gezien en dit was voor vandaag toch wel echt één van de belangrijkste doelsoorten.

De vogels leken niet meer aanwezig, maar een schitterende kleine bonte specht liet zich geweldig zien en horen. Een cadeautje, want de spechten waren onze andere voornaamste doelsoorten. Ook een kuifmees riep regelmatig, maar liet zich niet zien.  Terug bij de auto kwam opeens een groep van 13 kraanvogels heel dichtbij en laag overvliegen.  We merkten ze pas op toen ze vlakbij ons waren, omdat ze stilletjes overvlogen terwijl ze normaal vaak roepen. Toen we een paar honderd meter verder reden zaten er ook nog drie kraanvogels op het land, deze konden door de telescoop mooi bewonderd worden.  De eerste stop was succesvol.

Middelste Bontespecht Limburg 2018 (Foto. Martijn)

Op naar de volgende plek voor een mooie wandeling door het Munningsbos bij Posterholt in Midden-Limburg. Dit is een niet al te groot bos, met veel afwisseling van oude beuken, zomereiken en ook naaldbos. Op zoek naar de middelste bonte specht, een specht die vroeger erg zeldzaam was maar de laatste 10-15 jaar steeds meer voorkomt in met name Limburg en diverse plekken in Oost- en Midden-Nederland.  Bij de auto eerst maar koffie drinken in het heerlijke warme zonnetje, genietend van enkele fraai gekleurde geelgorzen en volop roepende holenduiven.  De zoektocht naar de mibo (middelste bonte specht) was ook niet meer nodig, want al snel hoorden we er eentje roepen en die kwam in de boom naast de auto zitten, al snel gevolgd door een 2e exemplaar.  Dat is makkelijk! Vervolgens heerlijk gewandeld door het bos, waarbij we minimaal 5 middelste bonte spechten hebben gezien en ze ook constant hoorden roepen. Verder ook diverse grote bonte spechten, maar de zwarte specht werkte minder goed mee. Slechts eenmaal hoorden we deze in de verte roepen.

Sijs Linmburg 2018 (Foto. Martijn)

Mooi waren ook de diverse boomklevers, boomkruipers en een paar kuifmezen. De zwarte mees  en een groepje sijzen liet zich ook goed horen.

Omdat er deze week door de kou veel kraanvogels in Frankrijk bleven hangen en de omstandigheden dit weekend perfect waren, hielden we de waarnemingen van de kraanvogels in België en Zuid-Limburg goed in gaten op waarneming.nl en waarnemingen.be. Later op de ochtend zag je dat de trek behoorlijk op gang kwam, voor ons het teken om naar Zuid-Limburg te gaan.

Op de route ernaar toe werd door enkelen van ons nog even kort een rode wouw gezien en op een gegeven zagen we een plek waar meerdere buizerds vlogen. Hier even gestopt en blijkbaar was dit een veldje met veel muizen. We zagen hier minimaal 20 buizerds en ook 15 grote zilverreigers. Indrukwekkend was ook een groep met meer dan 100 holenduiven.

Eenmaal in Zuid-Limburg hebben we eerst even kort gezocht op de plek van de grauwe gors, maar toen we hoorden dat 20 minuten verderop groepen van honderden kraanvogels werden gezien, zijn we snel de auto in gesprongen. Inmiddels werden er groepen van 1500 kraanvogels gemeld en na een kwartier zagen wij vanaf de snelweg ook een enorme groep onze kant opkomen. Meer dan 1000 vogels vlogen over ons heen, iets wat je in Nederland zelden meemaakt. Op de snel weg natuurlijk geen mogelijkheid om te stoppen, maar oh wat een gaaf gezicht zo’n enorme groep.

Een paar minuten later reden we bij Simpelveld en zagen we de volgende groep komen en hier konden we de auto mooi parkeren. De groep van ca. 100 vogels kwam prachtig naar ons toe vliegen en begon boven ons hoofd te cirkelen en luid te roepen.  Genieten, een droom, dit was waar we op hadden gehoopt.

Film van Jeroen Verburg

Al snel zagen we dat dit slechts het begin was, in de verte zagen we weer enkele massale groepen aankomen. De auto in en richting het open veld op een heuvel bij Wahlwiller. Hier had je een prachtig breed uitzicht en juist op het moment dat wij aankwamen, kwamen diverse grote groepen samen, vlak boven ons. Enkele duizenden kraanvogels  kwamen recht over ons heen vliegen en een flink deel van de groep bleef ook nog bijna 10 minuten lang rond ons heen cirkelen.  Waar je ook keek, overal zag en hoorde je kraanvogels.  Mooi om te zien was ook dat een nieuwe groep in perfecte V-formatie de rest van de cirkelende groep oppikte om vervolgens weer door te trekken in noordwaartse richting.

Ruim 1,5 uur lang hebben we constante kraanvogeltrek om ons heen gehad, soms op flinke afstand (bijv. boven het drielandenpunt bij Vaals), maar soms ook prachtig boven onze hoofden.  Enkele andere vogelaars sloten zich bij ons aan en waren volop aan het genieten en aan het tellen.

Een nieuwe groep van ca. 250 kraanvogels diende zich aan, maar eronder vloog ook een roofvogel. Een prachtige rode wouw, maar even verderop nog één en nog één. Drie rode wouwen en 250 kraanvogels tegelijk, wow!

Na even wat stilte en kraanvogels vooral op wat grotere afstand kwam er een nieuwe groep mooi over en ook nu weer rode wouwen, ditmaal maar liefst 4.

We waren allemaal erg onder de indruk en hebben minimaal  15.000 kraanvogels over zien vliegen. Een kleine kilometer verderop stond een groepje vogelaars al vanaf het eind van de ochtend systematisch te tellen en zij hadden meer dan 40.000 kraanvogels geteld. Onze 15.000 is wellicht ook nogwat onderschat, maar zulke aantallen had niemand durven dromen en tellen was op sommige momenten bijna onmogelijk. Slechts eenmaal eerder zijn er in Nederland op 1 plek meer kraanvogels gezien dan vandaag, tijdens de najaarstrek van 2014. Zeker voor het voorjaar was dit een recorddag. Rond 16.30 kwam er een regenfrontje aan en dit deed ook de stroom aan kraanvogels stoppen. Tijd om terug richting Alphen te gaan.

Een geweldige ervaring die we niet snel zullen vergeten!

 

 

Zeeuwse eilanden Februari 2018

Op 11 februari stond de jaarlijkse excursie naar de Zeeuwse eilanden op de planning. Deze excursie begint bij de Brouwersdam. Bij de Brouwersdam werden afgelopen week allemaal naar voedsel duikende vogels gemeld. Soorten als ijseend, ijsduiker en parelduiker werden vaak gezien. Helaas waaide het toen wij er waren hard, waardoor het ontdekken van soorten een stuk moeilijker werd. De golven waren hoog en door de harde wind kreeg je tijdens het kijken door de telescoop tranende ogen. Ondanks dat de omstandigheden minder waren konden we er twee ijsduikers, roodhalsfuten en veel kuifduikers uithalen. De duikers konden we niet direct met zekerheid plaatsen. Daarom hadden Martijn en Jeroen foto’s gemaakt om de soort achteraf juist te determineren.

kuifaalsxcholver-ijsduiker-roodhalsfuut
kuifaalsxcholver-ijsduiker-roodhalsfuut (Martijn)

Daarna reden we door naar de spuisluis waar middelste zaagbekken en een mooie man eider te zien waren. Op de oever een redelijk grote groep zilvermeeuwen. Bij een 2e winter zilvermeeuw zagen wij een kleurring om de poot. Deze was geringd met de code geel DG. Deze meeuw is geringd als eerstejaars vrouw en is sindsdien in de winter op de Brouwersdam aanwezig en was al vaak gemeld.

Kuifduiker
Kuifduiker (Foto. Martijn)

Vervolgens reden we door de polders van Zeeland, waar we enorme groepen ganzen zagen. We hebben daar vele duizenden brandganzen en rotganzen gezien, maar ook kolganzen en grauwe ganzen. Helaas hebben we daar geen zeldzaamheid als roodhalsgans, witbuikrotgans of zwarte rotgans uitgehaald. Ook de moeite waard waren de goudplevieren.

De volgende stop was bij Plan Tureluur en daar zagen we al vroege kluten, tureluurs en lepelaars. De meeste lepelaars waren jonge beesten die hier zijn blijven overwinteren. Er zijn elk jaar wel weer lepelaars die dit proberen. Ook de fraaie mannetjes pijlstaarten lieten zich goed zien.

Kolgans
Kolgans (Martijn)

Toen zagen we op waarneming.nl dat er een zwarte rotgans gemeld werd, en die wilden we wel proberen er uit te halen. Het was zeker een groep van een paar duizend ganzen met brand- en rotganzen. Helaas konden we de zwarte rotgans niet in de groep ontdekken. Later die dag zagen we foto‘s van deze zwarte rotgans en op deze foto was de flank van dit beest zo wit dat we hem wel herkend zouden moeten hebben als hij er op dat moment tussen zat. Vervolgens reden we naar Neeltje Jans om hier even af te wachten of de Ross meeuw van Vlissingen nog terug gevonden werd. Helaas werd deze niet terug gevonden wat ons een rit naar Vlissingen bespaarde. Bij Neeltje Jans zaten veel middelste zaagbekken in de binnenhaven en ook nog een grote groep rustende zilvermeeuwen. Ook zagen we in de haven nog een paar dodaarzen. In de buitenhaven zagen we een aalscholver die opviel bij ons. Deze aalscholver had namelijk een hele dunne snavel en ook een heel hoog voorhoofd: een kuifaalscholver. Deze is regelmatig op deze plek aanwezig en zat nu ook weer op zijn bijna vaste stek. Na deze waarneming ging de helft van de groep naar huis en de rest ging nog even snel de grote kruisbek bij Westerschouwen proberen. Helaas konden we de grote kruisbekken hier niet vinden maar  konden we wel afsluiten met een mooie groep staartmezen en een luid roepende goudvink.

Menno den Uijl

Waarnemingen

 1. Roodkeelduiker
 2. IJsduiker
 3. Dodaars
 4. Fuut
 5. Roodhalsfuut
 6. Kuifduiker
 7. Aalscholver
 8. Kuifaalscholver
 9. Blauwe reiger
 10. Grote zilverreiger
 11. Kleine zilverreiger
 12. Lepelaar
 13. Knobbelzwaan
 14. Grauwe gans
 15. Kolgans
 16. Grote Canadese gans
 17. Brandgans
 18. Rotgans
 19. Nijlgans
 20. Bergeend
 21. Wilde eend
 22. Smient
 23. Krakeend
 24. Wintertaling
 25. Pijlstaart
 26. Slobeend
 27. Kuifeend
 28. Eider
 29. Brilduiker
 30. Middelste zaagbek
 31. Zwarte zee-eend
 32. Bruine kiekendief
 33. Buizerd
 34. Torenvalk
 35. Sperwer
 36. Slechtvalk
 37. Fazant
 38. Waterhoen
 39. Meerkoet
 40. Scholekster
 41. Kluut
 42. Goudplevier
 43. Steenloper
 44. Paarse strandloper
 45. Drieteenstrandloper
 46. Kievit
 47. Tureluur
 48. Zwarte ruiter
 49. Wulp
 50. Kokmeeuw
 51. Stormmeeuw
 52. Zilvermeeuw
 53. Grote mantelmeeuw
 54. Houtduif
 55. Turkse tortel
 56. Grote bonte specht
 57. Graspieper
 58. Halsbandparkiet
 59. Spreeuw
 60. Ekster
 61. Kauw
 62. Zwarte kraai
 63. Winterkoning
 64. Heggenmus
 65. Roodborst
 66. Merel
 67. Staartmees
 68. Pimpelmees
 69. Koolmees
 70. Huismus
 71. Vink
 72. Goudvink

Excursie Kwade Hoek en Brouwersdam, 14 januari 2018

Freater
Frater (foto Martijn)

De dag begon goed, een aantal deelnemers werd tijdens het wachten op de parkeerplaats beloond met een roepende bosuil.

Ook de weergoden werkten mee. Tijdens eens erg wisselvallige periode was het juist deze dag heerlijk zonnig en ondanks de frisse wind een perfecte dag om buiten te zijn.

Na een uurtje rijden, kwamen aan bij de buitenhaven van Stellendam en keken we van achter de dijk over de zandplaten van de Kwade Hoek. Op en in het water veel bergeenden, een groepje kluten en een aantal lepelaars die door de zachte winter hebben gekozen om niet zuidwaarts te vliegen.

Op de zandplaten vooral veel drieteenstrandlopers, scholeksters, wulpen en een enkele rosse grutto. Drie watersnippen kwamen vanaf de oever  en vlogen met flinke snelheid langs.

Vlak achter de dijk ligt het binnenwater het Zuiderdiep en hier hebben we tussen de grote groepen kuifeenden en tafeleenden gezocht naar een topper(eend). Een vrouwtje topper liet zich af en toe zien, maar geen fraai getekende mannetjes.

Tijd voor een flinke wandeling door het gelukkig niet al te natte duingebied richting het mooie en uitgestrekte gebied van de Kwade Hoek.  Dit gebied staat bekend om de leuke wintersoorten die elders langs de Hollandse en Zeeuwse kust vaak moeilijk te vinden zijn en waarvoor je anders naar de kwelders  van de Wadden moet reizen.

Sneeuwgors
Sneeuwgors (Foto Martijn)

Dit winterseizoen zijn alle ‘kweldersoorten’ aanwezig: sneeuwgors, ijsgors, frater en strandleeuwerik.  Dit is natuurlijk bekend bij vele vogelaars en daarom ook de reden dat het behoorlijk druk is met vogelaars die deze mooie soorten aan hun (jaar)lijst willen toevoegen.

Na een stukje wandelen zien we de eerste groepjes kleine vogels al langs ons vliegen en in die groep zitten fraters en sneeuwgorzen. Even later zien we ze weer volop rondvliegen en na wat geduld gaan ze rustig op de grond foerageren tussen de plantjes waarvan ze de zaden eten.  De groep bestaat uit ca. 50 sneeuwgorzen met een aantal fraters ertussen. Ze laten zich schitterend bekijken.

Verderop een nieuwe groep en dit is een groep met alleen fraters, een groep van ca. 25 stuks, echt genieten!

Ook veel veldleeuweriken laten zich zien en horen en zorgen soms voor verwarring met de strandleeuwerik.  Deze soort kunnen we net als de ijsgors niet zo makkelijk vinden en er ontstaat wat twijfel of we verder moeten lopen of niet.  Na toch verder gelopen te zijn, roept een andere vogelaar ons, hij heeft een groepje van minimaal 10 strandleeuweriken gevonden. Op dezelfde plek ook een aantal ijsgorzen, maar die hielden zich een beetje schuil in het helmgras. Voorzichtig ernaar toe lopen om ze toch mooi in de kijker te krijgen, leverde verbazing op hoe dichtbij je kon komen zonder de ijsgors te zien. Meerdere malen stonden we op slechts een paar meter afstand maar zagen we hem niet tot hij opeens uit de begroeiing kwam zetten en verder vloog.

Het rijtje van deze mooie soorten was nu compleet en omdat de tijd voorbij vloog, maar terug richting de auto. Onderweg konden we nog rietgors, staartmees en koperwiek aan de lijst toevoegen.

Op naar de Brouwersdam en op de route er naar toe een paar grote groepen met gemengde ganzensoorten zoals grauwe gans, kolgans, brandgans, grote Canadese gans en rotgans.

Bij de Brouwersdam aangekomen was de zee heerlijk rustig met bijna geen golven, dat maakt het kijken en zoeken een stuk aangenamer.  De eerste soort was de middelste zaagbek maar al snel volgden goede soorten als de zwarte zeekoet en twee vlak bij elkaar zwemmende ijsduikers.

Ook roodkeelduiker, kuifduiker en een grote groep eidereenden waren aanwezig.  Erg leuk was een ijsvogeltje dat vanaf de blokkendam in het zoute water aan het vissen was.

De volgende stop bij de Brouwersdam leverde meer kuifduikers, geoorde futen, zwarte zee-eenden en een vrouwtje ijseend op.

Een ‘ijzige’ excursie dus met: ijsgors, ijsduiker, ijsvogel en ijseend!

Net voor de spuisluis van de Brouwerdam werd ook het lijstje met steltlopertjes aardig aangevuld met paarse strandloper, bonte strandloper, kanoet, steenloper en natuurlijk weer drieteenstrandlopertjes.

Aan de binnenzijde van de Brouwersdam nog een korte stop om ook even de zeehonden van dichtbij in de stroming te zien zwemmen.

Nog een laatste stop bij Ouddorp bij een grote groep rotganzen en even snel uitkijken over de Grevelingen.  Net voor we wegreden, leverde dit nog een fraaie jagende bruine kiekendief op.

De eerste excursie van 2018 was weer geslaagd met mooi weer en een flinke lijst aan vogelsoorten!

 1. Roodkeelduiker
 2. IJsduiker
 3. Fuut
 4. Geoorde fuut
 5. Kuifduiker
 6. Aalscholver
 7. Blauwe reiger
 8. Grote zilverreiger
 9. Ooievaar
 10. Lepelaar
 11. Knobbelzwaan
 12. Grauwe gans
 13. Kolgans
 14. Grote Canadese gans
 15. Brandgans
 16. Rotgans
 17. Nijlgans
 18. Bergeend
 19. Wilde eend
 20. Smient
 21. Krakeend
 22. Wintertaling
 23. Slobeend
 24. Tafeleend
 25. Kuifeend
 26. Topper
 27. Brilduiker
 28. IJseend
 29. Middelste zaagbek
 30. Zwarte zee-eend
 31. Bruine kiekendief
 32. Buizerd
 33. Torenvalk
 34. Fazant
 35. Waterral
 36. Waterhoen
 37. Meerkoet
 38. Scholekster
 39. Kluut
 40. Steenloper
 41. Paarse strandloper
 42. Kanoet
 43. Drieteenstrandloper
 44. Bonte strandloper
 45. Kievit
 46. Watersnip
 47. Tureluur
 48. Rosse grutto
 49. Wulp
 50. Kokmeeuw
 51. Zilvermeeuw
 52. Stormmeeuw
 53. Grote mantelmeeuw
 54. Zwarte zeekoet
 55. Houtduif
 56. Holenduif
 57. Turkse tortel
 58. Bosuil
 59. IJsvogel
 60. Veldleeuwerik
 61. Strandleeuwerik
 62. Graspieper
 63. Witte kwikstaart
 64. Spreeuw
 65. Ekster
 66. Kauw
 67. Zwarte kraai
 68. Winterkoning
 69. Heggenmus
 70. Roodborst
 71. Merel
 72. Koperwiek
 73. Staartmees
 74. Pimpelmees
 75. Koolmees
 76. Huismus
 77. Vink
 78. Frater
 79. Sneeuwgors
 80. IJsgors
 81. Rietgors