Vogelweekend Texel 12 t/m 15 oktober 2018

Vrijdag

Op vrijdagochtend 12 oktober was het tijd voor ons Vogelweekend Texel 2018 naar Texel. Met 11 personen verzamelden we op de parkeerplaats waar al de eerste vogels genoteerd werden. In de lucht was al duidelijk te zien dat er een behoorlijk vogeltrek van met name vinken, lijsters en veldleeuwerik was.
De eerste stop was gepland bij de waterberging van Twisk. Hier stonden al flink wat vogelaars en ook kwamen we onze collega’s van VWG Koudekerk-Hazerswoude hier tegen.
We zagen hier een mooie groep goudplevieren, watersnippen, enkele grutto’s , een bonte strandloper en flink wat eendensoorten. Zowel een grote gele als een witte kwikstaart vlogen over.
Langs de IJsselmeerdijk reden we noordwaarts en bij de Dijkwielen werd een koffiestop gemaakt, met heerlijke zelfgemaakte koek van Truusje. Een waterral riep vanuit het riet en verder waren vooral de kuifeenden talrijk.
De volgende stop was niet veel verder gepland, maar opeens zagen we Nico stoppen en snel de auto uitgaan. Hij zag boven het akkerland een rode wouw, een schitterende roofvogel. De vogel vloog van ons af, maar gelukkig konden we hem met de auto volgen en even later hebben we minutenlang van een vliegshow van de rode wouw kunnen genieten.

RodeWouw (Martijn de Jong)
RodeWouw (Martijn de Jong)

In de Zuiderhaven bij Den Oever tevergeefs gezocht naar een buffelkopeend, maar de dodaars en een grote zaagbek werden wel aan de lijst toegevoegd.
De tijd vloog voorbij en dus werd het hoog tijd om richting veerboot te rijden. Op Texel was het meteen duidelijk waar onze eerste stop zou zijn: er was namelijk een blonde ruiter aanwezig tussen de goudplevieren. De blonde ruiter is een Amerikaanse steltloper die maar soms in Nederland gezien wordt.
Bij aankomst zat de vogel vrij ver van ons af, maar omdat de groep goudplevieren regelmatig opvloog, vloog de blonde ruiter ook mee en hiermee kwam de vogel gelukkig wat dichterbij en ook een keer dichtbij langs vliegen. Mooi om te zien was het grootteverschil, de blonde ruiter is echt maar een klein beestje.

Blonde ruiter en Goudplevier (Martijn de Jong)
Blonde ruiter en Goudplevier (Martijn de Jong)

De locatie was vlakbij bungalowpark Prins Hendrik, we zagen de bungalows al staan, dus meteen maar inchecken.
Het warme weer nodigde uit voor een terrasje en op het park werd de eerste bladkoning gehoord en door een paar van ons ook kortstondig gezien. Opvallend waren de grote aantallen koperwieken en kramsvogels die vakkundig de bessenstruiken aan het leegroven waren.

Zaterdag

Zaterdagochtend op tijd uit bed en rond 08.15 uur gingen we naar buiten, richting de noordpunt van het eiland. Bij het Renvogelveld zagen we de eerste roodborsttapuiten en ook een tweetal paapjes. In het duin ook een gewone tapuit, een soort die ook snel richting het zuiden zal vertrekken net als een late boerenzwaluw die vlak langs vloog.
Vervolgens een wandeling door het duingebied bij De Tuintjes, een plek waar iedere vogelaar altijd wel even op zoek gaat en al veel zeldzaamheden ontdekt zijn. Ook vandaag waren we niet de enige vogelaars, al flink wat mensen hoopten hier iets te ontdekken. In de bosjes twee bladkoningen die zich wel lieten horen, maar niet lieten zien. Was de bladkoning 15 jaar terug nog een echte zeldzaamheid: de laatste jaren neemt het aantal tussen eind september en medio oktober flink toe, vooral op de Waddeneilanden en langs de kust. Blijkbaar ligt Nederland tegenwoordig dus wat beter op de trekroute van deze soort.
Ook hier in het duin weer vele lijsterachtigen, vooral de koperwiek en de zanglijster. Ze zijn behoorlijk schuw, maar zodra je op enige afstand staat, zijn de bessenstruiken voor hen!
Tussen de vele koperwieken wordt opeens een beflijster ontdekt, deze is nog een stuk schuwer en laat zich pas even mooi zien als hij verder vliegt.

Beflijster (Hans Takke)
Beflijster (Hans Takke)

Een blauwe kiekendief jaagt verderop in de duinen en vanuit de bosjes hoor je de zachte piepjes van de goudhaantjes.

Een deel van de groep loopt de terugweg over het strand en zien hier nog paarse strandloper en drieteenstrandloper.

Een volgend gebiedje op de noordpunt ligt tussen het Reddingboothuis en de Robbenjager en ook hier wandelen we een stukje.  Het wordt al behoorlijk warm (tot 25 graden op Texel!!) en deze zomerse temperaturen zorgen voor een wat lagere activiteit van de vogels (en vogelaars). Uit het riet vliegt een vogel op met een vreemd roepje. Even twijfelen en met wat slechte foto’s blijkt het een baardmannetje te zijn. Helaas laten ze zich niet wat beter zien.

Vanwege het verstevigen van de dijken aan de Wadkant kunnen we een aantal mooie plekken niet bezoeken, maar via een omweg komen we wel bij de IJzeren Kaap. Hier zien we tientallen geoorde futen in winterkleed en eidereenden.  De steenlopers laten zich goed fotograferen.

Zuidwaarts richting Oudeschild komen we langs mooie plasjes en nieuwe natuurgebiedjes, maar deze zijn vooral in het voorjaar interessant. Nu zien we er o.a. tureluur en kolgans.

Aan de zuidkant van Texel liggen De Petten en de Mokbaai.  Bij De Petten zien we een aantal pijlstaarten, smienten en een torenvalk die ons even doet twijfelen of het geen smelleken is.

De Mokbaai zit vol met vogels en met de warme zon in de rug is het een heerlijke plek om relaxed in het gras te gaan zitten (of liggen).  Heel veel bergeenden, bonte strandlopers, wulpen en rosse grutto’s worden afgewisseld met zilverplevier en enkele groenpootruiters.  Opeens hoorden we twee roofvogels met elkaar bakkeleien: slechtvalken. Een van de twee vogels komt mooi langs vliegen en ging recht voor ons op een paaltje zitten. Erg fraai! Ook grote en kleine zilverreiger laten zich zien.

Slechtvalk (Brenda Smeele)
Slechtvalk (Brenda Smeele)

Op de route terug naar onze bungalows nog een stop bij de Oorsprongweg voor de blauwe kiekendief. Een van de auto’s had mazzel en had de vogel vlak langs de auto. De vogels in het veld waren onrustig, maar de oorzaak zagen we niet, tot opeens weer een slechtvalk recht over ons heen vloog.
Na een drankje in het huisje volgde een gezellig etentje bij De Rog, waar vooral bij het kiezen van het voorgerecht voor ons geen menukaart nodig was.

Zondag

Na een lekker ontbijtje weer op tijd op pad en ditmaal was de zeetelpost bij Paal 15 ons doel. Op deze manier kunnen we ook wat zeevogels aan de lijst toevoegen. We zijn nog maar net onderweg als er, in de speciaal door Dutch Birding beschikbaar gestelde appgroep, een bericht komt dat er voor Paal 15 een walvis zwemt. Ai, dat zou toch wel een gaaf extraatje zijn voor dit weekend.
Bij aankomst bleek dat de meeste van de honderden op het eiland aanwezige vogelaars wel interesse hadden en stond er al een rij van vele tientallen vogelaars die gestaag bleef groeien.
De walvis had zich een aantal keren goed laten zien en het was inmiddels duidelijk dat het om een bultrug ging.
Uitgebreid turen over de zee leverde de eerste roodkeelduikers , jan-van-genten en een kleine jager op. Over het strand een groepje sneeuwgorzen die bij ons in de buurt wilden gaan landen, maar door de drukte het toch maar niet deden.
Opeens onrust en gejuich aan de andere kant van de groep, zij zagen de bultrug, maar wij niet. Maar even later toch, een paar flinke blows van water en een deel van de rug die boven water uitkwam. Gaaf!

Blow van de bultrug (Hans Takke)
Blow van de bultrug (Hans Takke)

Qua vogels volgden meer jan-van-genten, roodkeelduikers met daarbij 1 parelduiker , middelste zaagbek, een topper en een mooie zeekoet in de branding.

In het achterliggende duin nog een kopje koffie gedaan en daar een tijdje genoten van de landtrek van zangvogels. Er vlogen in korte tijd toch wel een paar duizend vogels over, vooral vink, koperwiek en spreeuw, maar ook keep en veldleeuwerik. Op de stenen poseert een fraaie heggenmus.

Heggenmus (Jeroen Verburg)
Heggenmus (Jeroen Verburg)

In de Staatsbossen bij De Koog even een stop bij de Fonteinsnol waar een uitkijktoren op een heuvel in het bos staat. Je hebt hier een fraai uitzicht over het eiland van Waddenzee tot Noordzee. Het is alweer warm en de vogels zijn, op een enkele roepende keep en goudhaan na, vrij stil. Een sperwer en twee buizerds laten nog een vliegshowtje zien.
Het duingebied De Nederlanden net ten noorden van de Koog is ook fraai om te wandelen. Qua vogels is het vrij stil maar een vrouwtje zwartkop zorgt toch nog voor een nieuwe soort op de weekendlijst. Tijdens de lunch in het veld horen we goudhaantjes steeds dichterbij komen tot ze stuk voor stuk vlak langs ons heen vliegen.
In de loop van middag nemen we afscheid van een deel van de groep en vervolgens gaan we weer even naar de noordpunt. Gisteren werd hier een zeer zeldzame zadellibel ontdekt en ook vandaag werden er weer twee gezien, net als op enkele andere Waddeneilanden. Deze libel uit Afrika is waarschijnlijk met de warme zuidelijke stroming en door de resten van orkanen naar het noorden toegevoerd.
Een aantal van ons wil deze libel ook wel zien en met wat geduld zien we er eentje vliegen. De kenmerken zijn met de verrekijker te zien, maar het is geen topwaarneming. Wat een geluk hebben we als we teruglopen en er dan opeens eentje (of misschien zelfs twee) zelf ontdekken. Deze vliegt diverse malen vlak voor langs en is dus veel beter te bekijken. Tientallen andere liefhebbers rennen onze kant op en genieten ook van de zadellibel. Na de bultrug weer een zeldzaamheid, maar weer geen vogel!
We lopen De Tuintjes in en gaan relaxed zitten rondom de bosjes. Het licht is nu veel mooier dan gisteren en de bewegelijke goudhaantjes zitten telkens heel mooi dichtbij. Voor het oog erg mooi, maar voor de foto best lastig, want stilzitten is er niet bij. Toch een leuk spel om dan te proberen een goede foto te maken. De bladkoning is ook nog aanwezig en laat zich horen.

Goudhaan (Martijn de Jong)
Goudhaan (Martijn de Jong)

erug richting het huisje voor een wandeling langs het Wad. Het tij was precies gunstig waardoor er duizenden steltlopers en eenden zaten. Bontbekplevier,  kluut, tureluur,  bonte strandloper, rosse grutto en bergeend waren in grote aantallen aanwezig.  Ook drieteentjes, zilverplevier en kanoet, maar in lagere aantallen.

Veel vogels vliegen op en vormen prachtige wolken die telkens weer anders door het licht beschenen worden. Het kan bijna niet anders dan dat de onrust veroorzaakt wordt door een jagende slechtvalk en inderdaad zien we een van de steltlopertjes ten prooi vallen aan deze snelle rover.

Maandag

Alweer de laatste dag van ons lange weekend Texel. Tijd voor een wandeling door De Slufter. Een beetje op tijd, want anders wordt het veel te druk. Doelsoort is de strandleeuwerik en na een stukje lopen zien we iemand op de grond liggen met camera. Dat kan bijna niet anders zijn dan de strandleeuwerik en inderdaad.  We kunnen ze mooi bekijken en na een tijdje sluipen onze fotografen ook richting de vogels voor een plaatje. De vogels zijn echter oplettend en voor elke meter die wij dichterbij komen, lopen zij er twee verder.

Ook de eiders, een kleine zilverreiger en strandlopertjes laten zich mooi bekijken.

Strandleeuwerik (Brenda Smeele)
Strandleeuwerik (Brenda Smeele)

Nog één keer naar de noordpunt van het eiland met wederom veel koperwieken tussen de rode bessen. Ze zijn slim zat en zitten bijna constant aan de andere kant van de struik waar jij staat, maar af en toe lukt het toch om ze mooi vrij in beeld te krijgen.

Koperwiek (Martijn de Jong)
Koperwiek (Martijn de Jong)

Na een lekkere lunch in het zonnetje besluiten we om richting veerboot te rijden. Nog even een blik over de Mokbaai en dan nog langs een plekje op de route bij Schagerbrug. Vlak langs de weg ligt een ondergelopen bollenveldje waar de grauwe franjepoot aanwezig is. Het duurt niet lang voor deze vogel in beeld komt en ook een oeverloper, twee groenpootruiters en een groepje kemphanen laat zich mooi bekijken.

We willen net terug rijden richting Alphen als we opeens een vogel zien spartelen in het water. Door de afstand zien we niet precies wat het is, maar het ziet er triest uit en de vogel wordt ook nog aangevallen door twee meeuwen. Na een tijdje komt de vogel iets dichterbij de kant, maar nog altijd op een meter of 10. De meeuwen worden feller en pikken de vogel uit het water en willen ermee weg vliegen, maar laten het beestje toch weer vallen. Opeens lijkt de vogel door te hebben welke kant deze op moet, maar de meeuwen blijven volgen. Wanneer  de vogel vlakbij de kant is, gaat de meeuw eigenwijs op de kant zitten wachten en blijft de vogel doodstil in het water zitten. Toch maar tijd voor een reddingspoging, we mogen van de boer het land op en lopen er naar toe. Het blijkt een vrouwtje huismus te zijn die volledig uitgeput in het water zit en niet meer beweegt. We nemen haar mee en wrijven haar een beetje droog met keukenpapier en vervolgens in een theedoek. We besluiten haar mee te nemen en halverwege de rit kwam het leven gelukkig weer terug. Na een nachtje bij Brenda geslapen te hebben, heeft ze haar losgelaten in de buurt van andere mussen in Waddinxveen.  Gelukkig een goede afloop voor onze huismus Bikkel!

Birdwatchers of whalewatchers? (Brenda Smeele)
Birdwatchers of whalewatchers? (Brenda Smeele)

Tellijst


1. Roodkeelduiker
2. Parelduiker
3. Dodaars
4. Fuut
5. Geoorde fuut
6. Jan-van-gent
7. Aalscholver
8. Blauwe reiger
9. Kleine zilverreiger
10. Grote zilverreiger
11. Ooievaar
12. Lepelaar
13. Knobbelzwaan
14. Grauwe gans
15. Kolgans
16. Grote Canadese gans
17. Brandgans
18. Rotgans
19. Nijlgans
20. Bergeend
21. Wilde eend
22. Smient
23. Krakeend
24. Wintertaling
25. Pijlstaart
26. Slobeend
27. Tafeleend
28. Kuifeend
29. Topper
30. Eider
31. Middelste zaagbek
32. Grote zaagbek
33. Zwarte zee-eend
34. Rode wouw
35. Blauwe kiekendief
36. Bruine kiekendief
37. Buizerd
38. Havik
39. Sperwer
40. Torenvalk
41. Slechtvalk
42. Fazant

43. Waterral
44. Meerkoet
45. Waterhoen
46. Scholekster
47. Kluut
48. Bontbekplevier
49. Goudplevier
50. Zilverplevier
51. Steenloper
52. Paarse strandloper
53. Bonte strandloper
54. Drieteenstrandloper
55. Kanoet
56. Kievit
57. Kemphaan
58. Watersnip
59. Tureluur
60. Groenpootruiter
61. Blonde ruiter
62. Oeverloper
63. Grutto
64. Rosse grutto
65. Wulp
66. Grauwe franjepoot
67. Kleine jager
68. Kokmeeuw
69. Zilvermeeuw
70. Stormmeeuw
71. Kleine mantelmeeuw
72. Grote mantelmeeuw
73. Grote stern
74. Zeekoet
75. Houtduif
76. Turkse tortel
77. Boerenzwaluw
78. Grote bonte specht
79. Halsbandparkiet
80. Veldleeuwerik
81. Strandleeuwerik
82. Graspieper
83. Witte kwikstaart
84. Grote gele kwikstaart

85. Spreeuw
86. Ekster
87. Gaai
88. Kauw
89. Zwarte kraai
90. Winterkoning
91. Heggenmus
92. Tjiftjaf
93. Zwartkop
94. Goudhaan
95. Bladkoning
96. Paapje
97. Roodborsttapuit
98. Tapuit
99. Roodborst
100. Beflijster
101. Merel
102. Zanglijster
103. Koperwiek
104. Kramsvogel
105. Baardmannetje
106. Staartmees
107. Koolmees
108. Pimpelmees
109. Boomkruiper
110. Huismus
111. Vink
112. Keep
113. Groenling
114. Putter
115. Sijs
116. Kneu
117. Sneeuwgors
118. Rietgors

Overig
1. Bultrug
2. Zadellibel

Verslag excursie 9 september 2018 Maasvlakte en Westplaat

Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)

Op zondag 9 sept 2018 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar de Maasvlakte en de Westplaat. Op zoek naar steltlopers op trek naar het zuiden.

In de Vogelplasjes nabij de C2-deponie op de Maasvlakte konden Witgat en Oeverloper goed bekeken worden. Een enkele Oeverzwaluw was ook nog aanwezig.

Langs de Noordzeekust scheerde een juveniele Jan-van-Gent langs boven de branding, naast enkele paartjes Grote stern.

De Westplaat was weer een goede plaats voor honderden Wulpen, Scholeksters, Zilver- en Bontbekplevieren. Ook de Cetti’s zanger liet zich nog horen.

Ook volop roofvogels aanwezig, zoals de Visarend, Buizerd, Havik en Bruine kiekendief. Opvallend waren ook de aanwezige Raven op de Westplaat.

Verslag excursie steltlopers 9 sept 2018

Havik (foto Erik Fleur)
Havik (foto Erik Fleur)

Raaf (foto Erik Fleur)
Raaf (foto Erik Fleur)

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Jan-van-Gent
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Kleine zilverreiger
 6. Lepelaar
 7. Knobbelzwaan
 8. Grauwe gans
 9. Grote Canadese gans
 10. Brandgans
 11. Nijlgans
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Soepeend
 15. Krakeend
 16. Smient
 17. Kuifeend
 18. Wintertaling
 19. Pijlstaart
 20. Eider
 21. Visarend (3-4)
 22. Sperwer
 23. Havik
 24. Buizerd
 25. Torenvalk
 26. Meerkoet
 27. Waterral
 28. Kokmeeuw
 29. Stormmeeuw
 30. Zilvermeeuw
 31. Kleine mantelmeeuw
 32. Grote mantelmeeuw
 33. Grote stern
 34. Visdief
 35. Scholekster
 36. Bontbekplevier
 37. Zilverplevier
 38. Tureluur
 39. Rosse grutto
 40. Wulp
 41. Kluut
 42. Oeverloper
 43. Witgat
 44. Watersnip
 45. Bonte strandloper
 46. Steenloper
 47. Houtduif
 48. Post-/stadsduif
 49. Witte kwikstaart
 50. Grote gele kwikstaart
 51. Graspieper
 52. Boerenzwaluw
 53. Oeverzwaluw
 54. Winterkoning
 55. Roodborst
 56. Heggenmus
 57. Koperwiek
 58. Zwartkop
 59. Tjiftjaf
 60. Cetti’s zanger
 61. Pimpelmees
 62. Koolmees
 63. Tapuit
 64. Roodborsttapuit
 65. Spreeuw
 66. Gaai
 67. Kauw
 68. Ekster
 69. Zwarte kraai
 70. Raaf
 71. Kneu
 72. Putter
 73. Vink
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)

Dagje Texel, 6 mei 2018

Wegens de meivakantie waren een aantal vaste excursiegangers verhinderd, maar 7 enthousiaste leden wilden op een mooie, warme lentedag wel genieten van de vele vogels die Texel altijd te bieden heeft.

Eenmaal op de boot kwam de melding dat er morinelplevieren gezien waren en dat is een soort die we graag wilden zien. Bij aankomst niks te zien, maar wel volop zingende veldleeuweriken en mooie gele kwikstaarten. Na een tijdje zoeken, werden ze op een kale akker ver weg gevonden. Een groep van meer dan 10 morinelplevieren.

Een nog echt mooie polder is die van Waal en Burg. Fraaie, vochtige graslanden en erg bloemrijk met op sommige plekken ook volop orchideeën. Hier zagen we diverse kluten, mooie mannetjes kemphaan en o.a. jongen van de kievit en grutto.

In het voorjaar zijn de plasjes aan de oostkant van Texel een magneet voor vele meeuwen, sterns en kluten. Vele duizenden beesten broeden hier en zijn fantastisch te bekijken.  Hoogtepunten waren diverse dwergsterns en een mooie zomerkleed kleine strandloper.  Een lepelaar liet zich van dichtbij fraai zien en tussen de rotganzen zat ook nog een zwarte rotgans.

Een melding van de fraaie koningseider kwam binnen, dus een wandeling op het strand volgde. We zagen veel mooie mannetjes eider, maar de koningseider was niet te vinden. Wel veel badgasten die volop van de warme zon genoten.

In de bossen bij De Koog gingen we op zoek naar de Iberische tjiftjaf, de zuidelijke variant van onze tjif met een eigen kenmerkende roep. Na enkele minuten liet hij zich duidelijk horen en later ook goed zien.

De tijd vliegt natuurlijk tijdens zo’n dag en we wilden ook nog naar de noordkant van het eiland. Onderweg een stop bij de tulpenvelden om de gele kwikstaarten op de tulpen te zien. De gele kwikstaart zit graag tussen de bloemen en jaagt hier naar insecten. Als de felgekleurde vogels dan op de tulpen gaan zitten, is het echt genieten voor vogelaars en fotografen.  Op en top voorjaar!

Op het Renvogelveld naast de vuurtoren zaten ook weer gele kwikstaarten, maar na even zoeken werden hier ook de engelse en noordse kwikstaart tussen gevonden.  De kneu, grasmus en tapuit lieten zich tijdens een wandeling door de duinen nog even mooi zien.

Het was alweer einde van de middag en tijd om een hapje te eten, voor we weer afscheid moesten nemen van vogeleiland Texel.