> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Verslag exursie naar de Zuid-Hollandse eilanden en inlagen 10 januari 2016

Op zondag 10 januari werden de Zuid-Hollandse eilanden bezocht, een jaarlijkse excursie die ieder jaar ook wel weer een aantal mooie verrassingen oplevert, zo ook ditmaal!

De eerste stop was bij de buitenhaven van Stellendam waar in de haven diverse middelste grote zaagbekken zwommen. Vervolgens de dijk op om over de Kwade Hoek uit te kijken waar altijd vele duizenden vogels te vinden zijn. Ook nu waren er veel vogels maar op erg grote afstand omdat een visser de vogels op de voorste zandbanken had opgejaagd. Op flinke afstand zag je vooral veel kluten,  wat rosse grutto’s en de echt kleine stipjes waren strandlopertjes.

slechtvalk Omdat we richting Battenoord aan de Grevelingen wilden gaan, kozen we ditmaal een totaal andere route en die leverde achtereenvolgens o.a. grote zaagbek, goudplevier en slechtvalk op.

Eenmaal aangekomen bij Battenoord was de plek waar al enkele dagen vier Europese kanaries gezien werden al snel gevonden. Met een klein beetje geduld kregen ook wij deze vogeltjes in de kijker. Eerst vooral overvliegend en wegduikend in de dichte bosjes maar op een gegeven moment lieten twee stuks zich schitterend zien met hun knalgele borst.

Iets verderop werd ook al enkele weken achter elkaar de zeldzame dwerggors gezien, maar hiervoor stond nu te veel wind en deze konden we dus niet noteren op onze lijst. Maar, deze plek had nog wel een kleurrijke toevoeging: een flinke groep flamingo’s met zowel de Europese, Chileense als Caribische ondersoort.

flamimgo flamimgo

Op onze route richting de Brouwersdam was nog een zeldzame soort die we mee konden pakken, tussen de vele brandganzen bevond zich namelijk een prachtige roodhalsgans. Met een beetje hulp werd deze gevonden en schitterend waargenomen. Een jagende slechtvalk zorgde voor veel paniek in de polders en regelmatig hingen vele duizenden vogels in de lucht. Erg mooi waren de enorme groepen bontbekplevieren die laag over de grond en vlak langs ons vlogen. Enkele nieuwe soorten waren veldleeuwerik, witgatje en een bruine kiekendief.

De Brouwersdam mag je eigenlijk nooit overslaan als je in deze hoek bent, hier valt altijd wel wat te vinden en je bent ook nooit de enige vogelaar. Vele mensen rijden rustig over de dam om de auto om de paar honderd meter stil te zetten en uit te kijken over zee. De eerste stop leverden kuifduiker, een prachtige paartje eidereenden en de eerste zeehond op. Verder op zee flink wat brilduikers en middelste zaagbekken en een paar zwarte zee-eenden. Opvallend waren diverse grote sterns die we zowel aan de zeekant als de kant van de Grevelingen zagen. Deze soort is voor ons meer een zomergast, maar door de tot nu toe zachte winter zijn er waarschijnlijk een aantal in de delta blijven hangen.

De verdere rit langs de Brouwersdam leverde vooral nog brilduikers en wat steenlopers op, maar meest opvallend waren de zeehonden. Aan de zeekant zagen we al enkele exemplaren, aan de Grevelingenkant zwommen zowel de gewone zeehond als de grijze zeehond direct onder ons in de stroming maar net buiten de ‘sluis’ lag bovendien nog een groep van minimaal 12 stuks. De hele dag zagen we voor de kust flinke buien hangen met vaak donkere dreigende luchten, maar gelukkig begon het bij ons pas na 15.00 uur te regenen. Een mooi moment om een geslaagde dag af te sluiten.

Foto's van Martijn de Jong