Amsterdamse Waterleidingduinen (Noord-Holland) vogelexcursie donderdag 28 december 2023

De IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn heeft de traditionele eindejaarsexcursie gehouden naar de Amsterdamse Waterleingduinen.

We starten bij Ingang Uitspanning Panneland in Vogelenzang. Met een flinke groep lopen we richting het Nieuwkanaal. Op de weg foerageren vinken en kepen. Ook de boomklever en -kruiper laten zich goed bekijken.

Vogelaars bij Nieuwkanaal
Nieuwkanaal (foto Stef Strik)

Groot is de consternatie als er plotseling een rode wouw langs komt vliegen. Ook een witte vorm van de buizerd, de sperwer en de torenvalk worden waargenomen. Spectaculair is een boomvalk die langs scheert. Wat doet die hier nog? Met 11 à 12 graden kennelijk nog voldoende temperatuur om hier te overwinteren?

We lopen zuidwaarts langs het kanaal tot de grens met Zuid-Holland. Hier en daar komen we damherten tegen. De terugweg meer landinwaarts door het bos levert de nodige mezen op, maar ook goudhaan en vuurgoudhaan. We sluiten de dag af met een opwarmertje in restaurant Panneland en kijken terug op een geslaagde afsluiting van het vogelseizoen.

De waargenomen soorten (41):

Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Fuut
Dodaars
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Nijlgans
Wilde eend
Soepeend
Krakeend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend

Brilduiker
Grote zaagbek
Torenvalk
Boomvalk
Sperwer
Rode wouw
Buizerd
Meerkoet
Houtduif
Holenduif
Grote bonte specht
IJsvogel
Halsbandparkiet
Graspieper

Roodborst
Merel
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Gaai
Zwarte kraai
Keep
Vink