Excursie Nieuwe Driemanspolder (15-05-2022)

De Nieuwe Driemanspolder ligt tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

jonge scholeksters
jonge scholeksters

De benaming Driemanspolder dateert uit 1668 toen het voormalige turfwingebied werd drooggelegd. De droogmaking kreeg de naam van het aantal bestuursleden: 3.

Tot 2017 was dit nog een agrarische polder, maar tussen 2017 en 2020 is dit gebied volledig op de schop gegaan. Het gebied is omgevormd tot natuur- en recreatiegebied met waterplassen, wandelpaden (7km), ruiterpaden (4,5 km) en fietspaden (12 km). Bij extreme regenval wordt het gebied gebruikt om water op te vangen. Het regenwater kan worden opgeslagen en via leidingen naar zee worden getransporteerd. Het gebied is pas in 2020 opgeleverd maar nu al zijn er allerlei vogels en planten zijn te vinden in dit uitgestrekte gebied.

Om 8 uur afgesproken bij het welbekende parkeerterrein van  golfclub Zeegersloot. De opkomst was wellicht door het mooie weer niet enorm maar dat mocht de pret niet drukken. Marco en ik zijn beginnend vogelaar en wij waren enorm benieuwd wat de excursie ons zou brengen. We maakte op het parkeerterrein kennis met onze gids Martijn en mededeelnemers Toos, Cees en Jeroen. De sfeer zat er meteen al goed in. Met een half uurtje rijden parkeerden we naast de camping bij de Driemanspolder. Eerst even checken of we rondom de parkeerplaats de patrijzen konden vinden maar helaas hielden zij zich goed verstopt. Op het pad langs een rietrand richting de plas zagen we al snel een mooie Blauwborst met een ontbijt in de vorm van een bij of hommel in zijn bek, en verder een Veldleeuwerik en een Rietgors.

Het gebied bestaat grotendeels uit ondiepe plassen, modderige eilandjes, oevers met schrale vlaktes met af en toe een strookje riet tussen de plassen door.

jonge kievit
jonge kievit

Ondanks de prachtige zomerse dag zag je de natuur nog midden in de lente zitten. Het thema van deze dag was toch wel het broedseizoen. Delen van paden waren afgesloten om rust te creëren voor het broeden van de vele water- en weidevogels. We hebben heel veel vogels met hun jongen mogen spotten (ganzen, kieviten, scholeksters, kokmeeuwen) maar ook nog genoeg mama’s op hun nesten zien zitten. Als beginnend vogelaar was het voor mij een lust om alle vogels met hun jongen te zien. Het leukste jong vond ik toch wel de Kievitsjongen. Wat een schatjes! Je ziet al heel duidelijk dat het een jonge versie is van een Kievit door de platte kop en de houding maar wat een schattig donzig bolletje.

We hebben een flinke ronde gelopen waarbij we tussendoor heerlijk aan de rand van een half opgedroogde plas hebben gezeten (kijkend) naar de steltlopers om onze koffiebreak te houden en later zaten we op een bankje, waar we precies met 6 “man” oppasten om te lunchen.

gele kwikstaart
gele kwikstaart

De populairste en meest frequent aanwezige vogel in dit gebied was vandaag toch wel de gele Kwikstaart, die kwamen we overal tegen en meest bijzondere exoot van de dag was de Rosse Stekelstaart die nog even lekker dichtbij kwam om zich met zijn mooie blauwe snavel te laten bewonderen. Ook zaten er wel 18 geoorde futen maar die bleven helaas midden op de plas waardoor ze alleen met de serieuze verrekijkers goed te bewonderen waren.

rosse stekelstaart
rosse stekelstaart

Rond 14 uur werd het zo warm, ondanks het briesje wind,  dat het steeds lastiger werd om nog vogels te spotten. We hadden echter het geluk om vanaf vanmorgen een behoorlijk aantal mooie en soms bijzondere vogels te mogen horen maar ook zien. Lastig om op zondag al om 7 uur op te staan maar de beloning ter plaatse was groot.

Ik heb erg genoten van deze dag, gezelschap en de natuur! Wat een pracht aan vogels hebben we mogen zien.

Onder andere gezien deze dag:

Blauwborst, Gele Kwikstaarten, Rietgorsen, Rietzangers, Veldleeuweriken, Tafeleenden, Meerkoeten, Krakeenden, Wilde eenden, Slobeend, Kuifeenden, Dodaars, Kluten, Knobbelzwanen, Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen, Bergeenden, Nijlgans, Tapuiten, Kieviten, Bontbek- en kleine plevieren, Temminck strandlopers, Kleine strandlopers, Rosse Stekelstaart, Witte Kwikstaarten, Steenloper, Krombekstrandloper, Scholeksters, Geoorde futen, Krooneenden, Oeverzwaluwen, Kokmeeuwen, Eksters, Tureluurs, Kneutjes, Graspieper, Huismus, Buizerd.

Voorwaar een mooie opbrengst en dan ben ik er vast nog wel een paar vergeten.
Voor dit gebied van belang: tijdig op, een goede verrekijker meenemen en goede schoenen aan want het is een “groot” gebied. En als extra opdracht: zoek de steenuil die bij een van de boerderijen langs het gebied met enige regelmaat wordt gezien.

Groet en veel vogelplezier,

Anna-Isabel Weterings

Excursies 2022 zijn bekend

Na wederom een lange periode zonder excursies pakt de vogelwerkgroep de draad weer op. Vanaf mei t/m december heeft VWG Alphen weer een mooi aantal excursies op de planning staan. Van de Nieuwe Driemanspolder tot de Oostvaardersplassen en van de Veluwe tot de traditionele feestdagenwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ongetwijfeld gaan we weer veel mooie vogels zien en laten we hopen dat corona ditmaal geen roet in het eten gooit. Zie de event pagina voor een overzicht van toekomstige excursies en de PDF .

Vogels kijken  van af een duin
Vogels kijken van af een duin