Hoekse Waard 15 februari 2020

Vandaag zijn we op bezoek bij de Vogelwerkgroep Hoeksche waard. De excursie is wegens storm Ciara een week uitgesteld, maar nu zit tweede voorjaarsstorm Dennis ons in de weg. Toch besluiten we te gaan, weer of geen weer. Ter plaatse worden we ontvangen door Janus Verkerk van de VWG Hoekse waard. We starten in de Korendijkse slikken. Deze slikken vallen onder beheer van Natuurmonumenten, een mooi deltagebied aan de haringvliet. Aan de overkant zien we Tiengemeten. Natuurmonumenten heeft hier de open krekenstructuur teruggebracht in de gras- en rietlanden. Dit biedt mogelijkheden voor diverse moeras- en watervogels. Er staan twee vogelhutten en een vogelobservatieplateau. Al snel horen we de Cetti’s zanger boven de stormgeluiden uitkomen. Aan de rand van het Haringvliet zien we de eerste Lepelaars van 2020 al weer terug uit hun winterkwartier. Daar zien we ook Grote en Kleine zaagbekken. Ook diverse Brilduikers voeren hun voorjaarsritueel uit.


We vervolgen onze weg naar de Westerse laagjes in Nieuwendijk. Daar zien we tussen de vele Brandganzen geen Roodhalsgans, maar wel een Kleine Canadese gans.
We worden bij Janus thuis op de koffie genodigd. In zijn tuin vele zangvogels op de voederplaats, waar een Sperwer probeert een van de vogels te slaan.
In het Oude land van Strijen vinden we tussen de vele Grauwe, Kol- en Brandganzen 16 Dwergganzen, onze doelsoort voor deze dag.
Vanwege het slechte weer keren we voortijdig huiswaarts.

Waargenomen vogelsoorten:

Aalscholver Brilduiker Roodborst
Fuut Middelste zaagbek Huismus
Dodaars Grote zaagbek Ringmus
Knobbelzwaan Meerkoet Vink
Blauwe reiger Waterhoen Merel
Grote zilverreiger Fazant Kramsvogel
Lepelaar Buizerd Koperwiek
Grauwe gans Havik Turkse tortel
Boeren- of soepgans Sperwer Houtduif
Nijlgans Torenvalk Holenduif
Grote Canadese gans Bruine kiekendief Koolmees
Kleine Canadese gans Blauwe kiekendief Pimpelmees
Kolgans Goudplevier Spreeuw
Brandgans Kievit Ekster
Dwerggans Wulp Kauw
Bergeend Watersnip Zwarte kraai                   
Wilde eend Kleine mantelmeeuw Totaal: 64  
Soepeend Grote mantelmeeuw  
Krakeend Kokmeeuw  
Slobeend Stormmeeuw  
Kuifeend IJsvogel  
Tafeleend Graspieper  
Wintertaling Cetti’s zanger  
Smient Winterkoning  

Zuid-Limburg, 1 maart 2020

Na een vroeg vertrek stappen we ’s morgens rond 09.00 uur uit in de Vijlenerbossen nabij Vaals in het uiterste zuiden van Limburg. Het laatste stuk van de rit gaat door de mooie heuvels van Zuid-Limburg en voor ons westerlingen geeft dat toch altijd een beetje het vakantiegevoel.
Het weer is een stuk beter dan de vorige weekenden, er staat nog wel een stevige en frisse wind, maar het is droog en af en toe schijnt het zonnetje.
Het vroege voorjaar zorgt er normaal voor dat de vogels ’s morgens volop zingen, maar door de stevige wind is het iets minder uitbundig. Al snel horen we de boomklever en een zanglijster en in de verte een specht. Ook de mezen zijn aanwezig met vooral pimpelmees en glanskop.

kortsnavelboomkruiper Foto Jeroen Verburg
kortsnavelboomkruiper Foto Jeroen Verburg


Na een wat stiller stukje komen we bij een paadje waar diverse boomkruipers zich laten horen en zien. De bossen hier staan bekend om de kortsnavelboomkruiper, een soort die beperkt in Nederland voorkomt. De verschillen met onze normale boomkruiper zijn klein, dus het is nog best lastig om ter plaatse de soort juist te determineren. Gelukkig kunnen we na een tijdje diverse foto’s maken en hierop staan inderdaad kortsnavelboomkruipers.

Vuurgoudhaan Foto. Martijn de Jong
Vuurgoudhaan Foto. Martijn de Jong


Naast de boomkruipers zien we een goudhaantje en even later laten ook twee kuifmezen zich erg mooi bekijken. De spechten lijken afwezig te zijn, maar op een gegeven moment komen ze dan toch in beeld, maar het zijn grote bonte spechten en niet de gewenste middelste. Na nog even van de boomkruipers genoten te hebben volgt dan toch de roep en later ook de baltsroep van de middelste bonte specht.
Vlakbij de auto horen we de zachte maar mooie zang van een vuurgoudhaantje. Even later komt deze schitterend in beeld met z’n gele en deels zelfs oranje kruinstreep die door de wind af en toe extra opvalt.
Tijd om de volgende locatie op te zoeken, de Volmolen bij Epen, in het Geuldal. Doelsoort hier is de grote gele kwikstaart, die zich meteen na het uitstappen al laat zien en vervolgens nog diverse keren in beeld komt. Het water stroom hard door de vele regenval van de afgelopen tijd en ook de omliggende weilanden zijn erg drassig en modderig. Lastig voor een lekkere wandeling.
Door het heuvellandschap rijden we naar de akkers rondom Wahlwiller. In het open veld merk je dat er eigenlijk nog teveel wind staat om lekker te vogelen en alles rustig af te kijken. Al snel komen we de eerste geelgorzen tegen, sommige mannetjes zijn echt knalgeel. Boven ons diverse zingende veldleeuweriken en boven de akkers ook torenvalk en buizerd. Een stukje verderop op een graanakker een verzameling van vele roeken, diverse grote zilverreigers, blauwe reigers, houtduiven, holenduiven en ook wat geelgorzen. Een jagende sperwer zorgt nog voor wat onrust bij de vogels.
Onze volgende stop is ook in een akkergebied, ditmaal bij het hamsterreservaat in Sibbe. Tijdens een wandeling zien we een grote groep geelgorzen, waar we echt volop van kunnen genieten. Wat kieviten vliegen over en opeens vliegt ook een blauwe kiekendief over het veld, even later gevolgd door een sperwer.

geelgors Foto. Jeroen Verburg
geelgors Foto. Jeroen Verburg


De tijd vliegt voorbij en het is tijd om richting Maastricht te gaan voor de volgende doelsoort. Bij de Pietersberg, net ten zuiden van de stad bevindt zich de voormalige ENCI-groeve. Al vele jaren is het oude gedeelte van de groeve de thuisbasis voor een paartje oehoes. Door eerdere meldingen op waarneming.nl weet je dan ongeveer waar je moet zoeken, maar als je er eenmaal staat blijkt het toch lastiger dan je denkt en zijn de wanden van de groeve toch erg groot. Na een goede 10 minuten komt de oehoe dan toch in beeld en kunnen we genieten van deze indrukwekkende uil.
De laatste stop is gepland aan de noordkant van Maastricht, waar bij hoogwater van de Maas een gebied wordt gebruikt als overloop voor het overtollige rivierwater. Deze plek is natuurlijk vooral geliefd bij watervogels en we zien hier grote zaagbek, krakeend, kuifeend en een groepje van acht casarca’s. Ook twee witgatjes vliegen veelvuldig heen en weer en naast de vele kokmeeuwen vindt Menno nog een pontische meeuw die recht over ons heen vliegt.
Ook een langsvliegende en later volop roepende groene specht en een gemengde groep van vink en kneu worden hier nog aan de lijst toegevoegd. Einde van een mooie vogeldag in Zuid-Limburg.

oehoe Foto. Martijn de Jong
oehoe Foto. Martijn de Jong