Maasvlakte vogelexcursie Op zondag 13 oktober 2019

Op zondag 13 oktober zijn we met de vogelwerkgroep naar de Maasvlakte gegaan. We begonnen de excursie bij de trektelpost Maasvlakte II. We besloten dat we bleven staan totdat het een beetje stil viel qua trek om vervolgens andere soorten te bezoeken.

Maasvlakte 2019/10/03
Maasvlakte 2019/10/03

De dag begon druk met enorme groepen spreeuw. Ook kwamen er grote groepen sijs en vink met een enkele keep. Ook werden er enkele grote gele en witte kwikstaarten herkend op geluid. Natuurlijk vlogen er ook enkele graspieper en veldleeuwerik. Ondanks de goede landtrek was de trek over zee veel stroever. In zo’n anderhalf uur werd er maar een (adulte) Jan van Gent gezien. Doordat de zeetrek tegenviel besloten we wat op te schuiven naar een verder punt op de Maasvlakte. Hier zagen we een geringde grote mantelmeeuw die uit Scandinavië kwam. Helaas konden we deze niet aflezen. Vervolgens gingen we richting de brandweerkazerne, hier zagen we een tjiftjaf in het hek en een tapuit op een stapel bouwmaterialen. Vervolgens liepen we over de dijk aan de zeezijde met 2 tapuit. Toen we iemand tegenkwamen hoorden we dat er twee sneeuwgorzen verderop zaten. Die hebben we uitgebreid bekeken en er kwam zelfs een oeverpieper bij zitten. Op de Maasvlakte werd de zaterdag ervoor een Provençaalse grasmus ontdekt. Toen we hier langs reden besloten we even een kijkje te maken, en de vogel was toen uit beeld. Na een beetje heen en weer geloop de vogel in eerste instantie niet kunnen vinden.

Beflijster
Beflijster (Menno den Uijl)

Vervolgens vond Michel Top een velduil op een metertje of 30. Erg mooie vondst! Toen iedereen de velduil net in beeld had, werd de Provençaalse grasmus gevonden. Vervolgens met alle aanwezige vogelaars besloten om de vogel op te stoten. Hierdoor hebben we de vogel 5/6 keer duidelijk kunnen zien, helaas ging de vogel niet mooi open zitten. Vervolgens vloog de vogel en besloten we verder te gaan. Na een paar stop gingen we naar het Oostvoorne meer om daar een rondje te lopen. Daar zagen we enorme aantallen zilverplevier en wulp. Wat opvallend was is dat de stroom vinken en sijzen de hele dag doorging. Dit klopt ook met het beeld wat in de rest van Nl was. Over heel Nl kwam er 1 miljoen vink en bijna 60.000 sijs over. Weer een heerlijke dag met weinig regen, maar de 20 graden is niet gehaald.

Sneeuwgors(Menno den Uijl)
Sneeuwgors(Menno den Uijl)

Menno den Uijl

De soorten

Cetti’s Zanger
Grote Stern
Velduil
Provençaalse
Grasmus
Koperwiek
Beflijster
Strandleeuwerik
Sneeuwgors
Tapuit
Rotgans
Jan van Gent
Keep
Grote Gele Kwikstaart
Sijs
Slechtvalk
Scholekster
Wilde Eend
Wintertaling
Kuifeend
Slobeend
Krakeend
Kluut

Wulp
Pimpelmees
Veldleeuwerik
Oeverpieper
Witte Kwikstaart
Buizerd
Tjiftjaf
Blauwe Reiger
Scholekster
Aalscholver
Roodborst
Vink
Zwarte Kraai
Zwarte Zee-eend
Torenvalk
Ekster
Graspieper
Grote Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Bontbekplevier
Spreeuw