Dordtse en Brabantse Biesbosch, 9 september 2019

Het nieuwe excursieseizoen is weer begonnen en met 12 personen vertrokken we richting de Dordtse Biesbosch waar de Tongplaat onze eerste bestemming was.  Lopend langs de rivier de Nieuwe Merwede zagen we in de lucht veel zwaluwen met boerenzwaluw, huiszwaluw en later ook oeverzwaluw. In het veld stonden nog wat distels en dus lieten de mooi gekleurde putters zich ook af en toe zien en horen.

VWG Alphen in de Biesbosch (Brenda Smeele)
VWG Alphen in de Biesbosch (Brenda Smeele)

Wat witte kwikstaarten zaten bovenop de betonnen bunker en in de bomenrij was een buizerd actief. We naderden de Tongplaat en het was wachten op de eerste cetti’s zanger, die ook al snel van zich liet horen. Dit was de opmaat naar een dag waarop de cetti’s zich constant lieten horen, soms vlak naast je. Dat de Biesbosch het bolwerk is van deze vogel (die een tiental jaar geleden nog zeldzaam was), was duidelijk te merken.

Eenmaal bij het water konden we diverse eendensoorten noteren, met vooral veel krakeenden, maar ook een enkele slobeend en wintertaling. Qua steltlopers was het rustig, maar een sierlijke groenpootruiter liet zich mooi bekijken evenals de grote en kleine zilverreiger.

Na een tip van een lokale vogelaar die de telpost bemande, zagen we in een boom langs de rivier een juveniele zeearend zitten.  Hoog in de lucht nog wat meer roofvogels, maar wat te ver weg om goed vast te stellen of er nog andere soorten tussen de buizerds zaten. Met behulp van een foto bleek er uiteindelijk toch een wespendief bij te zijn.

Het wachten was op de andere roofvogel die vandaag op het programma stond: de visarend. Na een half uurtje lukte dit en vloog een mooie visarend langdurig boven de Nieuwe Merwede.  Ook werden nog een paar pontische meeuwen ontdekt.  Een snel langsvliegende  ijsvogel werd door een deel van de groep gezien.

Visarend {Martijn de Jong)
Visarend (Martijn de Jong)

De kijkhut even verderop in het gebied leverde naast veel eenden weinig op en dus was het tijd om verder te gaan. Tijdens een korte stop bij een nieuw gegraven plasje zagen we een groep van 15-20 dodaarsjes, best apart zo vroeg in het seizoen.

Precies op tijd kwamen we aan bij de pont voor de oversteek naar de Brabantse kant. Bij een uitzichtpunt waren het vooral weer de vele eenden die zich lieten zien. Na een tijdje zoeken kwamen ook de mooie bruin-oranje gekleurde casarca’s in beeld en werd een aantal kemphanen en watersnippen gevonden.  Een bruine kiekendief zorgde af en toe voor onrust bij de vele vogels.

Op weg naar het volgende punt zagen we een paar prachtig getekende paapjes en veel kwikstaarten, waaronder ook een gele. De casarca’s waren hier mooi te bekijken en een visarend was op grote afstand langdurig te volgen. De volgende locaties leverden weinig nieuwe soorten op, maar enkele oranje luzernevlinders, waaronder een paar in copula kregen nog de nodige aandacht.

Koereiger 1 (Martijn de Jong)
Koereiger 1 (Martijn de Jong)
Koereiger 2 (Martijn de Jong)
Koereiger 2 (Martijn de Jong)

De dag vorderde snel en de zoektocht naar een groepje koereigers stond nog op het programma. Rijdend langs de Deeneplaatweg zagen we wel de koeien maar niet de reigers. Op het punt waar we niet meer verder konden rijden werd opeens een vliegende koereiger gezien en uiteindelijk volgden er zes stuks die naar de koeien toevlogen en toen vlak langs de weg zaten. We hebben deze dus schitterend kunnen bekijken, waarbij 1 koereiger nog een flinke kikker wist te vangen. Als bonus vloog er ook nog een visarend op korte afstand langs. Al met al een mooi start van het nieuwe seizoen!

Koereiger 3 (Martijn de Jong)
Koereiger 3 (Martijn de Jong)

De 69 waargenomen vogels.

 • Dodaars
 • Fuut
 • Aalscholver
 • Blauwe reiger
 • Kleine zilverreiger
 • Grote zilverreiger
 • Koereiger
 • Ooievaar
 • Lepelaar
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Nijlgans
 • Bergeend
 • Casarca
 • Wilde eend
 • Smient
 • Krakeend
 • Wintertaling
 • Slobeend
 • Kuifeend
 • Bruine kiekendief
 • Buizerd
 • Wespendief
 • Torenvalk
 • Visarend
 • Zeearend
 • Fazant
 • Waterral
 • Waterhoen
 • Meerkoet
 • Scholekster
 • Kievit
 • Kemphaan
 • Watersnip
 • Groenpootruiter
 • Kokmeeuw
 • Zilvermeeuw
 • Pontische meeuw
 • Kleine mantelmeeuw
 • Grote mantelmeeuw

 • Houtduif
 • Turkse tortel
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Oeverzwaluw
 • IJsvogel
 • Grote bonte specht
 • Groene specht
 • Graspieper
 • Witte kwikstaart
 • Gele kwikstaart
 • Spreeuw
 • Ekster
 • Gaai
 • Kauw
 • Zwarte kraai
 • Winterkoning
 • Kleine karekiet
 • Cetti’s zanger
 • Tjiftjaf
 • Paapje
 • Merel
 • Zanglijster
 • Pimpelmees
 • Koolmees
 • Huismus
 • Vink
 • Putter
 • Rietgors