Verslag excursie 30 December 2018 Amsterdamse Waterleidingduinen WaterNet – Ingang Panneland

Lunchpause AWD 2018

Op zondag 30 december 2018 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn de traditionele eindejaarsvogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen vindt plaats door middel van infiltratie van voorgezuiverd rivierwater uit de Rijn. Dit is een oneindige bron die nooit opdroogt. Door grote buizen wordt dit water naar de AWD gevoerd, waar ‘de weg van het water’ aldus verder gaat: bij de verdeelvijver wordt het de toevoersloot in geleid. Vanaf daar stroomt het de infiltratiegebieden in, waar het in de geulen langzaam de duinbodem in zakt. Na ongeveer drie maanden is het water gezuiverd en mondt het uit in de lager gelegen kanalen. Van daar stroomt het water naar de Oranjekom, vanwaar het naar een nazuiveringssysteem gaat en in verschillende stappen totdat het de drinkwaterkwaliteit bereikt en het naar Amsterdam wordt gepompt. Momenteel worden de meeste bovengrondse filtratiekanalen vervangen door buizenstelsels, om het oorspronkelijke duingebied terug te krijgen.
Bij Ingang Panneland roffelt de Grote bonte specht. Later vinden we ook een Kleine bonte specht!

Determinatie Barmsijs AWD 2018
Determinatie Barmsijs AWD 2018

Een groep Barmsijsen houdt de gemoederen bezig: een groepje van 20 gemengde Grote en Kleine barmsijsen zoekt zaadjes in Berkenbomen. Met hulp van Arjan Dwarshuis (wereldrecordhouder meeste vogelsoorten in één jaar gespot: 6.852) en Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming en BinnensteBuiten) proberen we er een Witstuitbarmsijs tussenuit te vissen. Zonder succes.
Een aantal Grote zaagbekken vist in de filtratiekanalen. In de bredere kanalen vinden we Dodaars, Kuif- en Tafeleend.
Een Raaf komt luid roepend overvliegen.
Aan het einde van de wandeling treffen we nog de Grote gele kwikstaart. Een aantal Grote zaagbekken vist in de filtratiekanalen. In de bredere kanalen vinden we Dodaars, Kuif- en Tafeleend.
Een Raaf komt luid roepend overvliegen.
Aan het einde van de wandeling treffen we nog de Grote gele kwikstaart.

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 • Dodaars
 • Fuut
 • Aalscholver
 • Blauwe reiger
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Wilde eend
 • Soepeend
 • Kuifeend
 • Wintertaling
 • Brilduiker
 • Grote zaagbek
 • Sperwer
 • Buizerd
 • Meerkoet
 • Zilvermeeuw
 • Houtduif
 • Halsbandparkiet
 • rote bonte specht
 • Kleine bonte specht
 • Gr gele kwikstaart
 • Winterkoning
 • Roodborst
 • Merel
 • Goudhaan
 • Pimpelmees
 • Koolmees
 • Matkop
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Gaai
 • Raaf
 • Grote barmsijs
 • Kleine barmsijs
 • Vink