> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Excursie Brouwersdam 15 januari 2012

Verslag als PDF Om 8 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats, waar een zanglijster een mooie dag aankondigde. Ook de weersverwachtingen waren goed, maar toch werden de handschoenen en mutsen snel opgezocht toen we bij de Stellendam Buitenhaven aankwamen. In de haven zag Jan direct de kleine burgemeester zitten. Gelukkig legde hij aan de minder doorgewinterde vogelaars geduldig uit waarom dit niet een gewone meeuw was.

Vanaf de dijk hadden we een mooi uitzicht op grote groepen vogels. Erg leuk om allerlei steltlopers zoals zilverplevieren, rosse grutto’s, kemphanen, tureluurs, wulpen en bonte strandlopers naast elkaar te zien en ze te kunnen vergelijken. Ook eenden zaten er veel, en er liepen zelf lepelaars!

De tocht zette zich voort naar de Kwade Hoek en de Kop van Goeree. Er zaten minder ganzen dan verwacht, maar het gebied was erg mooi, en we hebben de bruine én de blauwe kiekendief gezien.

Vanaf de dijk langs Goeree Koudenhoek hadden we een mooi uitzicht op honderden goudplevieren en brandganzen. Ook werd op een eilandje een slechtvalk gevonden. Een stukje verder op het water dobberde heel wat pijlstaarten en middelste zaagbekken.

Onderweg naar de Brouwersdam maakten we nog wat tussenstops waarbij we onder andere roodhalsfuten, roodkeelduikers en een ijseend zagen.

Bij de Brouwersdam zaten de vogels een heel eindje weg, en een zeehond liet zich helaas maar heel eventjes zien. Hoewel de zon lekker scheen was er weinig beschutting tegen de koude wind, en tegen een uur of 3 splitste de groep zich op, waarbij de helft richting huis ging, en de andere nog even verder gingen zoeken naar vogels die op waarneming.nl gemeld waren. Deze werden helaas niet gevonden en al spoedig gingen we de eerste groep achterna.

Al met al vond ik het weer een zeer geslaagde vogeldag, met een gezellige groep, en mooie waarnemingen!

Groetjes Lisette.

Daglijst:
Stellendam, Koudenkerkse inlagen, Brouwersdam
1. Aalscholver 2. Grauwe Gans 3. Koperwiek
4. Rotgans 5. Zilvermeeuw 6. Bergeend
7. Groene Specht 8. Krakeend 9. Scholekster
10. Winterkoning 11. Blauwe Kiekendief 12. Grote Bonte Specht
13. Kramsvogel 14. Slechtvalk 15. Zilverplevier
16. Blauwe Reiger 17. Grote Mantelmeeuw 18. Kuifduiker
19. Smient 20. Zwarte Kraai 21. Bonte Strandloper
22. Grote Zilverreiger 23. Kuifeend 24. Sperwer
25. Zwarte Zee-eend 26. Brandgans 27. Heggenmus
28. Lepelaar 29. Spreeuw 30. Brilduiker
31. Holenduif 32. Meerkoet 33. Steenloper
34. Bruine Kiekendief 35. Houtduif 36. Merel
37. Stormmeeuw 38. Buizerd 39. Huismus
40. Middelste Zaagbek 41. Tafeleend 42. Dodaars
43. IJseend 44. Nijlgans 45. Torenvalk
46. Eidereend 47. Kauw 48. Nonnetje
49. Tureluur 50. Ekster 51. Kievit
52. Pijlstaart 53. Turkse Tortel 54. Fazant
55. Kleine Burgemeester 56. Pimpelmees 57. Vink
58. Fuut 59. Kluut 60. Roodborst
61. Wilde Eend 62. Gaai 63. Knobbelzwaan
64. Roodhalsfuut 65. Wintertaling 66. Goudplevier
67. Kokmeeuw 68. Roodkeelduiker 69. Wulp
70. Graspieper 71. Koolmees 72. Rosse Grutto
73. Zanglijster
totaal: 73 soorten