> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Vogelexcursie eiland Tiengemeten 13 mei 2012

groep10gem2012 Verschillende keren speelden wij met de gedachte om eens op pad te gaan met de vogelwerkgroep. Wij zijn Ad en Diny Coppens. Enige jaren geleden heb ik, Diny, de natuurgidsencursus gedaan. Vooral vogels, bomen en planten hebben mijn grote interesse. Ieder voorjaar wil ik mijn kennis weer een beetje ophalen. Het zit nog wel ergens diep weggestopt, maar dan is het fijn als een vogeldeskundige je weer op weg helpt. Die deskundigheid was ruim aanwezig tijdens deze excursie. We hoefden er nog eens niet zo vroeg ons bed voor uit.

Met z’n vijftienen vertrokken we om 9,00 uur uit Alphen om de boot om 10.00 uur naar Tiengemeten te nemen. Al onderweg werden we verrast door een patrouillerende bruine kiekendief. Bij de boot aangekomen konden we de jassen in de auto achterlaten, want het beloofde een prachtige dag te worden. We genoten van de overtocht.

Na een korte uitleg over het eiland door Stef Strik en Dick Warmerdam gingen we op pad voor een heerlijke wandeling over een eiland vol ongerepte wildernis en ouderwetse stukjes platteland. De natuur hier is pas 5 jaar oud. In 2006 is Tiengemeten omgevormd van een eiland met landbouwgrond tot ouderwets wilde natuur en is van natuurmonumenten. LuchtFotoTiengemeenten Aan de zuidkant van het eiland is een gat in de dijk gegraven. Daardoor staat dat deel van het eiland dagelijks bloot aan de getijdenwerking van het Haringvliet. Op een ander deel van het eiland staat het water stil en ontstaat langzaam maar zeker een uitgestrekt moeras. Het eiland is daardoor een eldorado waar veel vogelsoorten zich prima thuis voelen.

Op onze rondwandeling kwamen we wel 80 verschillende soorten tegen, waaronder: lepelaar, rietgors, zomertaling, groenpootruiter, tapuit, veldleeuwerik, kleine karekiet, bontbekplevier en zilverplevier. Tijdens de excursie blijkt hoe leuk en leerzaam het is om met een enthousiaste en deskundige groep vogelaars op pad te gaan. Ze weten precies waar de beste plekken zijn om de telescopen neer te zetten, vertellen je welke soorten er in het vizier komen en overladen je met wetenswaardigheden over de vogels op het eiland. Wij hebben genoten van de natuur, de vogels en het gezelschap van onze natuurvrienden. Zeker voor herhaling vatbaar. Stef en Dick, dit was een dag met een gouden randje. Ad en Diny Coppens.

Waarnemingslijst vogelexcursie Tiengemeten 13 mei 2012 totaal meer dan 70:

1. Fuut 2. Aalscholver 3. Knobbelzwaan 4. Blauwe reiger
5. Kleine zilverreiger 6. Roerdomp 7. Lepelaar 8. Grauwe gans
9. Grote Canadese gans 10. Nijlgans 11. Brandgans 12. Bergeend
13. Slobeend 14. Wilde eend 15. Krakeend 16. Wintertaling
17. Zomertaling 18. Smient 19. Tafeleend 20. Kuifeend
21. Pijlstaart 22. Buizerd 23. Bruine kiekendief 24. Torenvalk
25. Fazant 26. Meerkoet 27. Waterhoen 28. Scholekster
29. Tureluur 30. Grutto 31. Kemphaan 32. Groenpootruiter
33. Oeverloper 34. Kievit 35. Kluut 36. Kleine plevier
37. Bontbekplevier 38. Zilverplevier 39. Kleine strandloper 40. Krombekstrandloper
41. Bonte strandloper 42. Kokmeeuw 43. Zilvermeeuw 44. Kleine mantelmeeuw
45. Visdief 46. Dwergstern 47. Houtduif 48. Holenduif
49. Witte kwikstaart 50. Merel 51. Zwartkop 52. Grasmus
53. Tuinfluiter 54. Tjiftjaf 55. Fitis 56. Rietzanger
57. Kleine karekiet 58. Winterkoning 59. Gierzwaluw 60. Boerenzwaluw
61. Huiszwaluw 62. Koolmees 63. Putter 64. Ringmus
65. Spreeuw 66. Kneu 67. Kauw 68. Zwarte kraai
69. Ekster 70. Rietgors