> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Vogelwerkgroep op excursie naar Texel PDF


Op zondag 1 mei zijn we met twee auto's naar het vogelrijke eiland Texel afgereisd. Op de boot werden de verschillende soorten meeuwen eens goed bestudeerd. We zagen Kleine mantelmeeuwen met hun gele poten, Zilvermeeuwen, Zwarte sterns en natuurlijk vele Kokmeeuwen en Visdieven. Ook de eerste Lepelaars kwamen al voorbij vliegen. Onder leiding van Maikell en ervaren Texelganger Dick zijn we vanaf de boot eerst naar De Petten gereden waar een aardige kolonie Grote sterns broeden. Daar zaten ook de eerste Rotganzen en Kluten.

Via de sms werden we door Martijn op de hoogte gebracht dat er een Poelruiter bij Dijkmanshuizen zou zitten. Op weg daar naartoe hebben we nog enkele tussenstops gemaakt bij onder andere de Mokbaai, De Geul en slikken langs de IJsdijk bij Oudeschild waarbij we de lijst weer aardig konden aanvullen met onder andere Bontbekplevieren, Rosse grutto's en Kemphanen. Bij de vogelkijkhut Dijkmanshuizen aangekomen werden we door aanwezige vogelaars meteen op de slanke Poelruiter gewezen. Hij liet zich op niet al te grote afstand goed bekijken.

De dag was ook ideaal om de verschillende steltlopers eens naast elkaar te kunnen zien. Maar na de zoveelste Bosruiter, Kemphaan, Kanoet, Oeverloper, al dan niet Rosse Grutto, Groenpootruiter, Zilverplevier en Bonte strandloper begon het me toch aardig te duizelen. Om even een pauze te nemen van alle hersengymnastiek zijn we lekker op een terrasje gaan zitten om een pannenkoek te nuttigen. Zelfs de wind ging liggen, of kwam dat nou toch door de windschermen?

Doordat het laagwater was hebben we helaas geen Eidereenden en dergelijke gezien, maar doordat er aan het einde nog eventjes het bos ingedoken werd bij Fonteinsnol is de lijst toch aangevuld tot een mooie 81 soorten!

Voor mij was dit een ontzettend geslaagde dag, ik heb heerlijk genoten van de frisse lucht en de gezellige sfeer. En ondanks de harde wind, waardoor we niet de toplijst met vogels hebben gezien die je op Texel kunt verwachten, toch weer een heleboel geleerd én nieuwe soorten!


Hopelijk tot snel!
Lisette

De lijst:

 1. Zilvermeeuw
 2. Grote stern
 3. Visdief
 4. Stormmeeuw
 5. Zwarte stern
 6. Kokmeeuw
 7. Noordse stern
 8. Kleine mantelmeeuw
 9. Wulp
 10. Kievit
 11. Scholekster
 12. Tureluur
 13. Soepgans
 14. Grauwe gans
 15. Rotgans
 16. Witbuik rotgans
 17. Brandgans
 18. Canadese gans
 19. Lepelaar
 20. Blauwe reiger
 21. Knobbelzwaan
 22. Aalscholver
 23. Middelste zaagbek
 24. Smient
 25. Bergeend
 26. Slobeend
 27. Wilde eend
 28. Soep eend
 29. Kuifeend
 30. Tafeleend
 31. Krakeend
 32. Meerkoet
 33. Steenloper
 34. Bonte strandloper
 35. Zilverplevier
 36. Rosse grutto
 37. Grutto
 38. Bontbek plevier
 39. Oeverloper
 40. Kleine plevier
 41. Groenpootruiter
 42. Bosruiter
 43. Poelruiter
 44. Kemphaan
 45. Kanoet
 46. Boerenzwaluw
 47. Braamsluiper
 48. Tjiftjaf
 49. Kauw
 50. Zwarte kraai
 51. Fitis
 52. Grasmus
 53. Winterkoning
 54. Rietzanger
 55. Spreeuw
 56. Houtduif
 57. Post/stadsduif
 58. Turkse tortel
 59. Merel
 60. Ekster
 61. Torenvalk
 62. Bruine kiekendief
 63. Buizerd
 64. Veldleeuwerik
 65. Putter
 66. Fazant
 67. Zwartkop
 68. Nachtegaal
 69. Vink
 70. Roodborst
 71. Koolmees
 72. Groenling
 73. Huismus
 74. Pimpelmees
 75. Gele kwikstaart
 76. Witte kwikstaart
 77. Ringmus
 78. Graspieper
 79. Boompieper
 80. Kneu