> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen, Oase

Verslag als PDF

Op zondag 30 december 2011 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen, Oase. Goed weer. Bewolkt, droog, temperatuur rond de 10 oC en goed zicht.
1. Dodaars 2. Fuut 3. Aalscholver
4. Blauwe reiger 5. Knobbelzwaan 6. Nijlgans
7. Wilde eend 8. Soepeend 9. Krakeend
10. Tafeleend 11. Kuifeend 12. Wintertaling
13. Brilduiker 14. Grote zaagbek 15. Witgat
16. Meerkoet 17. Buizerd 18. IJsvogel
19. Grote gele kwikstaart 20. Houtduif 21. Grote bonte specht
22. Groene specht 23. Merel 24. Koperwiek
25. Roodborst 26. Winterkoning 27. Goudhaantje
28. Koolmees 29. Pimpelmees 30. Staartmees
31. Boomkruiper 32. Boomklever 33. Vink
34. Spreeuw 35. Ekster 36. Zwarte kraai
37. Gaai