Vogelupdate over September t/m December

Inmiddels zitten we alweer aan het eind van het jaar 2020, een bijzonder jaar en een jaar met veel beperkingen. In de eerste maanden zijn we nog op excursie geweest naar de Zuid-Hollandse eilanden/Brouwersdam, de Hoekse Waard en Zuid-Limburg. Toen konden we met elkaar genieten van mooie waarnemingen zoals grote trap, zwarte zeekoet, ijsduiker, dwerggans, oehoe en kortsnavelboomkruiper.

Helaas waren we vanaf medio maart genoodzaakt te stoppen met onze excursies, maar gelukkig hebben de meesten van ons op individuele basis de rest van het jaar ook nog genoeg vogels gezien. Er zijn dit jaar in onze gemeente 182 verschillende vogelsoorten gemeld, een mooi aantal met daarbij ook enkele vrij zeldzame soorten.

Oehoe en Grotetrap
Oehoe en Grotetrap (Martijn)

September

De meest opvallende melding is die van een (wilde) zomertortel die op 10 september in Avifauna ter plaatse was.

Ook de wespendief werd deze maand weer gezien, nu zullen we weer even geduld moeten hebben tot het voorjaar.

De grote zilverreiger is in de regio een veel voorkomende verschijning, de kleine zilverreiger een stuk minder. Vooral in september werd hij wat vaker gemeld, meestal rondom het Bentwoud en Hazerswoude.

Meerdere gekraagde roodstaarten lieten zich zien bij de Kromme Aar, het Hengstenbos en de Oosterbegraafplaats en in de buitengebieden waren diverse paapjes aanwezig.

Oktober

Een echte maand voor de vogeltrek en die was op sommige dagen ook in Alphen duidelijk zichtbaar. Vooral rond midden oktober waren er een aantal erg goede dagen en in het Bentwoud, op de grens van Waddinxveen en Alphen, werden op 13 oktober maar liefst 74.000 overvliegende koperwieken gemeld!

Ook in het Zaanse Rietveld werd de trek op een aantal dagen gevolgd en werden grote pieper en ijsgors gezien. Ook zijn op enkele dagen groepjes baardmannetjes kort ter plaatse geweest.

Twee bladkoningen gingen niet onopgemerkt voorbij en lieten zich horen en/of zien bij Archeon en langs de golfbaan.

Op diverse plekken overvliegende appelvinken en grote lijsters die soms even een korte tussenstop hielden en langs de Steekterweg werd een zilverplevier gezien.

koperwiek en gekraagde roodstaart
koperwiek en gekraagde roodstaart (Martijn)

November

De grote aantallen vogels werden minder, maar de inmiddels voor Alphen bekende koereigers gaven juist wat gas bij. Vooral aan het begin van de maand werden er vaak 12 bij elkaar gezien, behoorlijk uniek in Nederland.

In het Bentwoud werden twee jagende velduilen gemeld en ook wordt af en toe een bokje meegepikt. In bijna alle Alphense polders werden blauwe kiekendieven gezien.

Met het verliezen van het blad wordt het een stuk makkelijker om de zeer kleine goudhaantjes en vuurgoudhaantjes te zien, die ook volop in Alphen aanwezig zijn.

Goudhaan en Vuurgoudhaan
Goudhaan en Vuurgoudhaan(Martijn)

December

Aan het begin van de maand werd bij Archeon een siberische tjiftjaf ontdekt en de plek bevalt hem goed, want nog dagelijks laat hij zich goed zien en heel soms ook horen. Hij trekt op met een aantal gewone tjiftjaffen en dan is het verschil ook mooi te zien.

In de polders bij Koudekerk beginnen de ganzen en zwanen weer terug te komen, dit is toch wel de beste ganzenplek voor Alphen. Naast kolganzen en toendrarietganzen werden 3 kleine rietganzen gezien. Ook de kleine zwanen zijn hier weer neergestreken, maar helaas worden het er steeds minder, de dalende trend blijft doorzetten.

Nu eind december worden er nog steeds volop koereigers gezien, vooral in de polders tussen Zwammerdam, Bodegraven en Boskoop. Mogelijk zelfs 14 stuks verspreid over het gebied. Een van de kijkers merkte hier langs de Hoogendoornlaan een roepende goudvink op, ook zeker geen standaardgast in Alphen.

Koereiger en Siberische Tjiftjaf
Koereiger en Siberische Tjiftjaf (Martijn)

De laatste dagen van 2020 en het begin van 2021 zullen we nog steeds voorzichtig moeten zijn en individueel genieten van de vogels. Maak een mooie wandeling en geef je meldingen vooral ook door via vwgalphen.nl of waarneming.nl

Hopelijk kunnen we later in het jaar ook weer met elkaar op pad. Iedereen fijne feestdagen gewenst!

Gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart (Martijn)
Koperwiek
Koperwiek (Martijn)
Goudhaan
Goudhaan (Martijn)
Siberische tjiftjaf
Siberische tjiftjaf (Martijn)
Koereiger
Koereiger (Marijn)
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan (Martijn)

Een update van de werkgroep

Na een lange periode van stilte eindelijk weer eens mailtje namens de vogelwerkgroep. Door het nog altijd aanwezige coronavirus hebben we helaas moeten besluiten voorlopig geen nieuwe excursies te plannen. In de buitenlucht zal het samen zijn geen probleem zijn, maar het carpoolen naar de bestemming vormt een te groot risico om met elkaar op pad te gaan.

Gelukkig trekken de vogels zich niks aan van het coronavirus en kunnen we wel gewoon genieten van alles om ons heen. Hoewel het niet doorgaan van de excursies erg jammer is, willen we toch juist de nadruk leggen op wat positieve punten. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • onze uilenwerkgroep weer een succesvol seizoen heeft gehad. Maar liefst 12 jonge steenuiltjes zijn uitgevlogen.
 • de koereiger zich helemaal thuis voelt in Alphen. Al drie jaar op rij zijn ze een groot deel van het jaar te zien. Eerst vooral in de polders rondom Zwammerdam, maar al lange tijd vrijwel dagelijks in het Zaanse Rietveld.
ijsvogel op tak
ijsvogel (Martijn)
Blauwborst
Blauwborst (Martijn)
 • de ijsvogel ook weer helemaal terug is in Alphen e.o. Na de strenge vorst van een aantal jaar geleden waren ze bijna helemaal verdwenen, maar inmiddels hebben ze meermaals succesvol gebroed en zijn ze o.a. langs de Kromme Aar, de Zegerplas, het Spookverlaat en het Zaanse Rietveld weer regelmatig te zien.
 • het Ijsvogelpad een nieuw stukje natuur is tussen het Rietveldsepad en het Ravelijnpad langs de N11. De oeverzwaluw en visdief hebben al dankbaar gebruik gemaakt van het gebied en er gebroed.
 • de blauwborst het ook goed lijkt te doen in onze omgeving. Vooral rondom het Zaanse Rietveld en de Compierekade, maar ook het Bentwoud waren dit voorjaar flink wat exemplaren aanwezig.
 • de roerdomp bezig lijkt te zijn aan een comeback. In het Bentwoud zijn meerdere jongen groot gebracht en ook in de gemeentes ten zuiden van ons waren de roerdompen weer in mooie aantallen aanwezig.
 • het Bentwoud ook flink wat andere vogels heeft toegevoegd aan de Alphense soortenlijst dit jaar. In de lente zijn o.a. gezien: grauwe klauwier, beflijster, wielewaal, engelse en noordse kwikstaart
 • de tuin van Auke Lever de nieuwe roofvogelhotspot van Alphen is. Hij zag dit voorjaar o.a. zeearend, zwarte wouw, wespendief en zelfs een lammergier! Blijf de lucht in de gaten houden Auke!
 • er al meer dan 270 vogelsoorten in de gemeente Alphen zijn gezien. Helaas ontbreken er nog wat soorten uit het verleden, maar de lijst wordt steeds verder aangevuld met zowel nieuwe als oude waarnemingen.
 • Nu het najaar is begonnen, komen we ook weer in een erg mooie tijd voor de vogels.
 • Na een zomerpauze zijn de koereigers (inmiddels soms alweer 4 stuks) weer terug in het Zaanse Rietveld.
 • In de buitengebieden zijn paapje en tapuit op dit moment regelmatig te zien, houd vooral paaltjes en hekken in de gaten.
 • Rondom Zegersloot-Noord zijn deze week meerdere gekraagde roodstaarten gezien. Erg mooie vogeltjes, die op doortrek zijn maar dus even een tussenstop in onze omgeving houden.
 • Ook de roofvogeltrek is begonnen, een wespendief vloog vorige week laag over het centrum van Alphen en rondom Nieuwkoop en Reeuwijk vliegen ook de visarenden weer terug richting zuid.
Roerdomp
roerdomp (Martijn)

De komende twee maanden is de vogeltrek in volle gang en zullen we ook in Alphen hier vast wel weer het een en ander van kunnen merken met mooie aantallen vogels en wellicht ook een paar bijzondere soorten. Houd de lucht en de bosjes in de gaten en geef uw waarnemingen door via vwgalphen.nl (en vervolgens tabblad waarnemingen).

Hier kunt u zelf ook zien wat er allemaal gemeld wordt binnen onze gemeentegrenzen. Erg interessant om te volgen!

Een heel mooi najaar gewenst en hopelijk zien we elkaar snel weer.

Met vriendelijke groet,

Martijn