> F O T O ' S <

Vogels - Natuur - Openingsexcursie > Tureluur <

De tureluur is een typische vogel van veenweidegebieden, die rond Alphen nog veel te vinden zijn. De vogel staat net als de grutto echter onder druk van de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. Gelukkig is deze steltloper nog redelijk algemeen rond Alphen, en blijft dat hopelijk ook.