> F O T O ' S <

Vogels - Natuur - Openingsexcursie > Roodborsttapuit <

Foto: Wouter v. Spijker

De roodborsttapuit is zo nu en dan te zien in en rond Alphen, maar is vrij schaars. Het is in Nederland een redelijk algemene broedvogel, voornamelijk in de duinen en op heidevelden. Dit mannetje verbleef op het braakliggende terrein bij Kerk en Zanen, in augustus 2004.