Verslag excursie 9 september 2018 Maasvlakte en Westplaat

Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)

Op zondag 9 sept 2018 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar de Maasvlakte en de Westplaat. Op zoek naar steltlopers op trek naar het zuiden.

In de Vogelplasjes nabij de C2-deponie op de Maasvlakte konden Witgat en Oeverloper goed bekeken worden. Een enkele Oeverzwaluw was ook nog aanwezig.

Langs de Noordzeekust scheerde een juveniele Jan-van-Gent langs boven de branding, naast enkele paartjes Grote stern.

De Westplaat was weer een goede plaats voor honderden Wulpen, Scholeksters, Zilver- en Bontbekplevieren. Ook de Cetti’s zanger liet zich nog horen.

Ook volop roofvogels aanwezig, zoals de Visarend, Buizerd, Havik en Bruine kiekendief. Opvallend waren ook de aanwezige Raven op de Westplaat.

Verslag excursie steltlopers 9 sept 2018

Havik (foto Erik Fleur)
Havik (foto Erik Fleur)

Raaf (foto Erik Fleur)
Raaf (foto Erik Fleur)

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Jan-van-Gent
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Kleine zilverreiger
 6. Lepelaar
 7. Knobbelzwaan
 8. Grauwe gans
 9. Grote Canadese gans
 10. Brandgans
 11. Nijlgans
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Soepeend
 15. Krakeend
 16. Smient
 17. Kuifeend
 18. Wintertaling
 19. Pijlstaart
 20. Eider
 21. Visarend (3-4)
 22. Sperwer
 23. Havik
 24. Buizerd
 25. Torenvalk
 26. Meerkoet
 27. Waterral
 28. Kokmeeuw
 29. Stormmeeuw
 30. Zilvermeeuw
 31. Kleine mantelmeeuw
 32. Grote mantelmeeuw
 33. Grote stern
 34. Visdief
 35. Scholekster
 36. Bontbekplevier
 37. Zilverplevier
 38. Tureluur
 39. Rosse grutto
 40. Wulp
 41. Kluut
 42. Oeverloper
 43. Witgat
 44. Watersnip
 45. Bonte strandloper
 46. Steenloper
 47. Houtduif
 48. Post-/stadsduif
 49. Witte kwikstaart
 50. Grote gele kwikstaart
 51. Graspieper
 52. Boerenzwaluw
 53. Oeverzwaluw
 54. Winterkoning
 55. Roodborst
 56. Heggenmus
 57. Koperwiek
 58. Zwartkop
 59. Tjiftjaf
 60. Cetti’s zanger
 61. Pimpelmees
 62. Koolmees
 63. Tapuit
 64. Roodborsttapuit
 65. Spreeuw
 66. Gaai
 67. Kauw
 68. Ekster
 69. Zwarte kraai
 70. Raaf
 71. Kneu
 72. Putter
 73. Vink
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)

Dagje Texel, 6 mei 2018

Wegens de meivakantie waren een aantal vaste excursiegangers verhinderd, maar 7 enthousiaste leden wilden op een mooie, warme lentedag wel genieten van de vele vogels die Texel altijd te bieden heeft.

Eenmaal op de boot kwam de melding dat er morinelplevieren gezien waren en dat is een soort die we graag wilden zien. Bij aankomst niks te zien, maar wel volop zingende veldleeuweriken en mooie gele kwikstaarten. Na een tijdje zoeken, werden ze op een kale akker ver weg gevonden. Een groep van meer dan 10 morinelplevieren.

Een nog echt mooie polder is die van Waal en Burg. Fraaie, vochtige graslanden en erg bloemrijk met op sommige plekken ook volop orchideeën. Hier zagen we diverse kluten, mooie mannetjes kemphaan en o.a. jongen van de kievit en grutto.

In het voorjaar zijn de plasjes aan de oostkant van Texel een magneet voor vele meeuwen, sterns en kluten. Vele duizenden beesten broeden hier en zijn fantastisch te bekijken.  Hoogtepunten waren diverse dwergsterns en een mooie zomerkleed kleine strandloper.  Een lepelaar liet zich van dichtbij fraai zien en tussen de rotganzen zat ook nog een zwarte rotgans.

Een melding van de fraaie koningseider kwam binnen, dus een wandeling op het strand volgde. We zagen veel mooie mannetjes eider, maar de koningseider was niet te vinden. Wel veel badgasten die volop van de warme zon genoten.

In de bossen bij De Koog gingen we op zoek naar de Iberische tjiftjaf, de zuidelijke variant van onze tjif met een eigen kenmerkende roep. Na enkele minuten liet hij zich duidelijk horen en later ook goed zien.

De tijd vliegt natuurlijk tijdens zo’n dag en we wilden ook nog naar de noordkant van het eiland. Onderweg een stop bij de tulpenvelden om de gele kwikstaarten op de tulpen te zien. De gele kwikstaart zit graag tussen de bloemen en jaagt hier naar insecten. Als de felgekleurde vogels dan op de tulpen gaan zitten, is het echt genieten voor vogelaars en fotografen.  Op en top voorjaar!

Op het Renvogelveld naast de vuurtoren zaten ook weer gele kwikstaarten, maar na even zoeken werden hier ook de engelse en noordse kwikstaart tussen gevonden.  De kneu, grasmus en tapuit lieten zich tijdens een wandeling door de duinen nog even mooi zien.

Het was alweer einde van de middag en tijd om een hapje te eten, voor we weer afscheid moesten nemen van vogeleiland Texel.