Vogels langs de Zuid-Hollandse kust  –  30 september 2018

In de maanden september en oktober is de vogeltrek in volle gang en op zondag 30 september gingen we met een groep van 11 personen naar een telpost langs de Zuid-Hollandse kust.  Verspreid over het land zijn diverse plekken waar vooral in het voor- en najaar fanatiek de vogeltrek gevolgd wordt. Het is een hele andere manier van vogels kijken dan wij meestal doen, maar wel een hele interessante. Je ziet de vogels langsvliegend natuurlijk nooit zo mooi met alle details, maar de aantallen kunnen wel heel indrukwekkend zijn.  Dit samen met de gedachte dat sommige kleine vogels duizenden kilometers afleggen is toch wel heel speciaal.

Zonsopkomst De Vulkaan - Martijn de Jong
Zonsopkomst De Vulkaan – Martijn de Jong

Het weer is altijd van grote invloed op de trek en dagelijks is er dan ook veel variatie. Bij slechte omstandigheden is er totaal geen trek, op normale dagen zijn het enkele duizenden tot tienduizenden vogels en op echte topdagen zijn er telposten waar zomaar een paar honderdduizend vogels geteld worden.

Tot  eind september toe verliep de najaarstrek nog vrij rustig, de laatste weken werden de aantallen wat hoger en op zaterdag 29 september was er behoorlijk goede vogeltrek.

Rond 07.45 uur kwamen we aan bij telpost De Vulkaan in het Westduinpark in Den Haag. Dit is een van de betere telposten van het land, vooral dankzij de gunstige ligging op een 31 meter hoog duin. Vanaf de telpost heb je een geweldig uitzicht over het omliggende duingebied en de zuidkant van de stad. Aan de zeekant heb je een goed uitzicht over de zee tussen Kijkduin en Scheveningen.  Een goede plek dus om zowel trek van landvogels als zeevogels te zien.

De trek op deze dag was redelijk, maar minder goed dan de dag ervoor. Veel vogels vlogen wat verder weg, al kwamen er soms ook vogels vlak langs ons vliegen. De meeste vogels die langskwamen waren graspiepers en vinken. Deze kwamen soms in mooie groepjes van vele tientallen tegelijk langs.  Ook de eerste spreeuwengroepen trokken langs, maar nog niet in enorme groepen zoals vaak wat later in het seizoen.

Opvallend dit najaar zijn de sijzen die grotere aantallen laten zien dan normaal.  Ook vandaag trekken er weer regelmatig sijsjes over en het mooie is dat deze vaak wat dichterbij vliegen en al van afstand goed te horen zijn door hun kenmerkende roep.

Diverse grote gele kwikstaarten passeren de telpost en ook af een toe een groepje kneutjes en wat zanglijsters. Verder de eerste koperwieken en tussen de vinken enkele kepen.  Qua leeuweriken hoorden/zagen we een enkele boomleeuwerik en veldleeuwerik.

Een paar grote bonte spechten lieten zich mooi zien en een jagende sperwer kwam een paar keer dichtbij langs.

De ervaren tellers van de telpost zijn erg goed in het oppikken van afwijkende geluidjes en zij merkten wat leuke soorten op die wij helaas hebben gemist.  Totaal zijn er tijdens onze aanwezigheid door de lokale ervaren tellers ca. 12.000 vogels geteld.

boomkikker - Auke Lever
boomkikker – Auke Lever

Ook over zee werd gekeken en dit leverde o.a. grote jager, grote stern, pontische meeuw, middelste zaagbek, zwarte zee-eend en roodkeelduiker op.

Na een paar uur de telpost verlaten en doorgegaan naar de Ganzenhoek bij Meijendel. Een mooi gebied voor een heerlijke wandeling, maar de vogels waren vooral aan het begin erg stil.  Dit wordt gelukkig goed gemaakt door de aanwezigheid van meerdere boomkikkers die zich geweldig laten bekijken.

In het duingebied laat een buizerd zich goed horen en zien en ook de diverse plantjes , zoals de parnassia, krijgen aandacht.

We horen diverse goudhaantjes en spechten en op de plasjes zien we wat dodaarsjes en een wintertaling. In een stuk naaldbos hebben we wat meer geluk. Allereerst twee zwarte mezen die helaas net wegvliegen, daarna meerdere goudhaantjes en ook de vuurgoudhaan.  Een groepje staartmezen is lekker actief en we horen ook een ander geluid ertussen, even checken en ja, het is de glanskop. Lastig te zien, maar een aantal mensen toch nog gelukt. Daarna weer een afwijkend roepje en dat was de vogel waar we op hoopten: de kuifmees. Met wat geduld hebben we daarna minutenlang van twee prachtige kuifmeesjes kunnen genieten.  Een mooie afsluiter!

kuifmees – Auke Lever

Verslag excursie 9 september 2018 Maasvlakte en Westplaat

Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)

Op zondag 9 sept 2018 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar de Maasvlakte en de Westplaat. Op zoek naar steltlopers op trek naar het zuiden.

In de Vogelplasjes nabij de C2-deponie op de Maasvlakte konden Witgat en Oeverloper goed bekeken worden. Een enkele Oeverzwaluw was ook nog aanwezig.

Langs de Noordzeekust scheerde een juveniele Jan-van-Gent langs boven de branding, naast enkele paartjes Grote stern.

De Westplaat was weer een goede plaats voor honderden Wulpen, Scholeksters, Zilver- en Bontbekplevieren. Ook de Cetti’s zanger liet zich nog horen.

Ook volop roofvogels aanwezig, zoals de Visarend, Buizerd, Havik en Bruine kiekendief. Opvallend waren ook de aanwezige Raven op de Westplaat.

Verslag excursie steltlopers 9 sept 2018

Havik (foto Erik Fleur)
Havik (foto Erik Fleur)

Raaf (foto Erik Fleur)
Raaf (foto Erik Fleur)

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Jan-van-Gent
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Kleine zilverreiger
 6. Lepelaar
 7. Knobbelzwaan
 8. Grauwe gans
 9. Grote Canadese gans
 10. Brandgans
 11. Nijlgans
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Soepeend
 15. Krakeend
 16. Smient
 17. Kuifeend
 18. Wintertaling
 19. Pijlstaart
 20. Eider
 21. Visarend (3-4)
 22. Sperwer
 23. Havik
 24. Buizerd
 25. Torenvalk
 26. Meerkoet
 27. Waterral
 28. Kokmeeuw
 29. Stormmeeuw
 30. Zilvermeeuw
 31. Kleine mantelmeeuw
 32. Grote mantelmeeuw
 33. Grote stern
 34. Visdief
 35. Scholekster
 36. Bontbekplevier
 37. Zilverplevier
 38. Tureluur
 39. Rosse grutto
 40. Wulp
 41. Kluut
 42. Oeverloper
 43. Witgat
 44. Watersnip
 45. Bonte strandloper
 46. Steenloper
 47. Houtduif
 48. Post-/stadsduif
 49. Witte kwikstaart
 50. Grote gele kwikstaart
 51. Graspieper
 52. Boerenzwaluw
 53. Oeverzwaluw
 54. Winterkoning
 55. Roodborst
 56. Heggenmus
 57. Koperwiek
 58. Zwartkop
 59. Tjiftjaf
 60. Cetti’s zanger
 61. Pimpelmees
 62. Koolmees
 63. Tapuit
 64. Roodborsttapuit
 65. Spreeuw
 66. Gaai
 67. Kauw
 68. Ekster
 69. Zwarte kraai
 70. Raaf
 71. Kneu
 72. Putter
 73. Vink
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)