> F O T O ' S <

Vogels - Natuur - Openingsexcursie > Geoorde fuut <

Een meer zeldzame soort in Alphen aan den Rijn is de geoorde fuut. Zo heel af en toe in de winter en vroege voorjaar willen er nog wel eens exemplaren op "doortrek" verblijven op de zegerplas. De geoorde fuut is een schaarse broedvogel in Nederland.