Dagje Texel, 6 mei 2018

Wegens de meivakantie waren een aantal vaste excursiegangers verhinderd, maar 7 enthousiaste leden wilden op een mooie, warme lentedag wel genieten van de vele vogels die Texel altijd te bieden heeft.

Eenmaal op de boot kwam de melding dat er morinelplevieren gezien waren en dat is een soort die we graag wilden zien. Bij aankomst niks te zien, maar wel volop zingende veldleeuweriken en mooie gele kwikstaarten. Na een tijdje zoeken, werden ze op een kale akker ver weg gevonden. Een groep van meer dan 10 morinelplevieren.

Een nog echt mooie polder is die van Waal en Burg. Fraaie, vochtige graslanden en erg bloemrijk met op sommige plekken ook volop orchideeën. Hier zagen we diverse kluten, mooie mannetjes kemphaan en o.a. jongen van de kievit en grutto.

In het voorjaar zijn de plasjes aan de oostkant van Texel een magneet voor vele meeuwen, sterns en kluten. Vele duizenden beesten broeden hier en zijn fantastisch te bekijken.  Hoogtepunten waren diverse dwergsterns en een mooie zomerkleed kleine strandloper.  Een lepelaar liet zich van dichtbij fraai zien en tussen de rotganzen zat ook nog een zwarte rotgans.

Een melding van de fraaie koningseider kwam binnen, dus een wandeling op het strand volgde. We zagen veel mooie mannetjes eider, maar de koningseider was niet te vinden. Wel veel badgasten die volop van de warme zon genoten.

In de bossen bij De Koog gingen we op zoek naar de Iberische tjiftjaf, de zuidelijke variant van onze tjif met een eigen kenmerkende roep. Na enkele minuten liet hij zich duidelijk horen en later ook goed zien.

De tijd vliegt natuurlijk tijdens zo’n dag en we wilden ook nog naar de noordkant van het eiland. Onderweg een stop bij de tulpenvelden om de gele kwikstaarten op de tulpen te zien. De gele kwikstaart zit graag tussen de bloemen en jaagt hier naar insecten. Als de felgekleurde vogels dan op de tulpen gaan zitten, is het echt genieten voor vogelaars en fotografen.  Op en top voorjaar!

Op het Renvogelveld naast de vuurtoren zaten ook weer gele kwikstaarten, maar na even zoeken werden hier ook de engelse en noordse kwikstaart tussen gevonden.  De kneu, grasmus en tapuit lieten zich tijdens een wandeling door de duinen nog even mooi zien.

Het was alweer einde van de middag en tijd om een hapje te eten, voor we weer afscheid moesten nemen van vogeleiland Texel.

Vogels in IJsselmonde en de Alblasserwaard 22 April 2018

Op een zomerse zondag in april vertrokken we met 8 personen richting Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. De laatste jaren zijn hier een aantal nieuwe natuurgebieden gerealiseerd die we weleens met onze vogelwerkgroep wilden bezoeken.

Blauwborts (Martijn)

Door afsluitingen van enkele afritten en N-wegen liepen we wat vertraging op, dus ietsje later dan gepland stonden we bij de Crezéepolder. De plek was verrassend omdat de kaartjes nog aangaven dat het vooral polderlandschap was, ze hebben het echter grotendeels afgegraven en  vol laten lopen met water.

De eerste vogels die zich lieten zien en horen waren diverse paartjes kleine plevier. Deze pionierssoort broedt hier op de kalere stukken grond. Ook een enkele bontbekplevier was aanwezig.

Gelekwikstaart (Martijn)

Al snel vloog er wat klein spul op en de kleur maakte het niet moeilijk om de soort te determineren. Ze waren namelijk felgeel, dus dit moesten gele kwikstaarten zijn. Met wat geduld kregen we deze prachtige beestjes enkele malen schitterend in beeld.

Op het water was het  vrij stil, waarschijnlijk had dit te maken met het getij, want de waterstand kan hier tussen hoog en laag water toch nog flink verschillen gaven de borden aan. Om de hoek van de dijk zaten enkele honderden sierlijke kluten, wat kieviten en tureluurs. Opeens was er paniek onder de kluten en waarschijnlijk kwam dit omdat op flinke hoogte een roofvogel overvloog. Helaas zagen we deze net te laat en konden we deze alleen nog op afstand en met tegenlicht zien. Even later de volgende roofvogel, een bruine kiekendief.

Door richting Hendrik-Ido-Ambacht, polder Sandelingen. In het oostelijke deel vind je enkele mooie rietveldjes waar we diverse rietvogels konden waarnemen. Volop aanwezig was de rietgors, waarbij de mannetjes vaak op een wat hoger punt hun lied lieten horen. Ook de rietzangers waren druk aan het krassen en imiteren vanuit het riet. De explosieve zang van de cetti’s zanger hoorden we ook al meteen bij aankomst en dit bleef de gehele tijd zo. De cetti’s zanger horen is geen probleem, zien meestal echter wel. Na een tijdje wachten zagen we hem enkele malen laag in een struik zitten.

Een van de meest geliefde rietvogels is de fraai gekleurde blauwborst. Deze konden we eerst niet vinden maar zat tijdens het kijken naar een grasmus opeens boven in dezelfde boom. Helaas met tegenlicht, maar toen iedereen wilde kijken vloog hij naar de andere kant tussen het riet. Hier kon je hem tussen de stengels door nog redelijk zien en liet hij af en toe zijn zang horen.

Kneu (Martijn)

Omdat het in deze periode echt de tijd is van de terugkomst van de zomervogels, konden we regelmatig een nieuwe jaarsoort noteren zoals o.a. de diverse zwaluwen. We zagen de boerenzwaluw, huiszwaluw en ook de grotere sikkelvormige gierzwaluw.  Qua roofvogels zagen we hier de buizerd, torenvalk en de havik.

Ook een mooie bruinig gekleurde purperreiger kwam over ons heen vliegen en in het riet zagen we enkele malen een fraai paapje.

De westkant van polder Sandelingen is een groot open gebied, dat nog volop in ontwikkeling is. Het open gebied vonden wij wat tegenvallen met allemaal percelen met kleine boompjes en wilde lage begroeiing. In een plasje vonden we de zomertaling, een mooi getekende eend, waar het helaas niet zo goed mee gaat. De aantallen blijven jaarlijks omlaag gaan. Ook hier in het gebied weer enkele gele kwikstaarten en een groepje putters.

Verderop in het gebied stonden wat oudere bomen, fruitbomen en veel bramenstruiken. Hier waren de vogels een stuk actiever en zagen we meerdere grasmussen, kneutjes, heggenmus, fitis, tjiftjaf en zwartkop. In de verte was een roepende koekoek te horen, een geluid dat helaas ook steeds minder te horen is in Nederland.

De tijd tikte alweer flink door en we wilden nog richting de Alblasserwaard. Allereerst richting Kinderdijk, waar we een mooi uitzicht hadden over de molens. Omdat de wandeling naar de vogelhut toch nog een flink eind lopen was, besloten we dit niet te doen omdat er anders te weinig tijd zou zijn voor de laatste stop. Vanaf de dijk een tijdje over het gebied gekeken. De visdiefjes zagen we wel, maar de zwarte stern liet zich niet zien. Vanuit het riet klonk ook hier weer de cetti’s zanger.

De laatste stop was gepland nabij Bleskensgraaf waar in de polder nog een groep brandganzen zou zitten met daartussen twee roodhalsganzen. De groep ganzen was enorm met vele duizenden brandganzen, iets wat je in april niet meer verwacht. Het was dus flink zoeken, maar na een tijdje werd eerst 1 en later ook de 2e roodhalsgans ontdekt. Echt een prachtige soort, maar toch wel erg apart om deze met een temperatuur van 25 graden te zien. Het zijn vooral wintergasten die we normaal zoeken als we in de winter met handschoenen en mutsen op pad gaan.  Een mooie afsluiter van een heerlijke warme vogeldag.

Paapje (Martijn)
 1. Aalscholver
 2. Fuut
 3. Blauwe reiger
 4. Purperreiger
 5. Ooievaar
 6. Knobbelzwaan
 7. Grauwe gans
 8. Grote Canadese gans
 9. Brandgans
 10. Roodhalsgans
 11. Nijlgans
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Krakeend
 15. Zomertaling
 16. Wintertaling
 17. Slobeend
 18. Tafeleend
 19. Kuifeend
 20. Bruine kiekendief
 21. Torenvalk
 22. Buizerd
 23. Havik
 24. Fazant
 25. Waterhoen
 26. Meerkoet
 27. Scholekster
 28. Kluut
 29. Kleine plevier
 30. Bontbekplevier
 31. Kievit
 32. Tureluur
 33. Grutto
 34. Kokmeeuw
 35. Stormmeeuw
 36. Zilvermeeuw
 37. Kleine mantelmeeuw
 38. Visdief
 39. Houtduif
 40. Turkse tortel
 41. Koekoek
 42. Gierzwaluw
 43. Huiszwaluw
 44. Boerenzwaluw
 45. Grote bonte specht
 46. Groene specht
 47. Halsbandparkiet
 48. Veldleeuwerik
 49. Graspieper
 50. Witte kwikstaart
 51. Gele kwikstaart
 52. Spreeuw
 53. Ekster
 54. Gaai
 55. Zwarte kraai
 56. Kauw
 57. Winterkoning
 58. Heggenmus
 59. Blauwborst
 60. Rietzanger
 61. Cetti’s zanger
 62. Fitis
 63. Tjiftjaf
 64. Zwartkop
 65. Grasmus
 66. Paapje
 67. Roodborst
 68. Merel
 69. Zanglijster
 70. Pimpelmees
 71. Koolmees
 72. Huismus
 73. Vink
 74. Groenling
 75. Putter
 76. Kneu
 77. Rietgors

Excursie Kwade Hoek en Brouwersdam, 14 januari 2018

Freater
Frater (foto Martijn)

De dag begon goed, een aantal deelnemers werd tijdens het wachten op de parkeerplaats beloond met een roepende bosuil.

Ook de weergoden werkten mee. Tijdens eens erg wisselvallige periode was het juist deze dag heerlijk zonnig en ondanks de frisse wind een perfecte dag om buiten te zijn.

Na een uurtje rijden, kwamen aan bij de buitenhaven van Stellendam en keken we van achter de dijk over de zandplaten van de Kwade Hoek. Op en in het water veel bergeenden, een groepje kluten en een aantal lepelaars die door de zachte winter hebben gekozen om niet zuidwaarts te vliegen.

Op de zandplaten vooral veel drieteenstrandlopers, scholeksters, wulpen en een enkele rosse grutto. Drie watersnippen kwamen vanaf de oever  en vlogen met flinke snelheid langs.

Vlak achter de dijk ligt het binnenwater het Zuiderdiep en hier hebben we tussen de grote groepen kuifeenden en tafeleenden gezocht naar een topper(eend). Een vrouwtje topper liet zich af en toe zien, maar geen fraai getekende mannetjes.

Tijd voor een flinke wandeling door het gelukkig niet al te natte duingebied richting het mooie en uitgestrekte gebied van de Kwade Hoek.  Dit gebied staat bekend om de leuke wintersoorten die elders langs de Hollandse en Zeeuwse kust vaak moeilijk te vinden zijn en waarvoor je anders naar de kwelders  van de Wadden moet reizen.

Sneeuwgors
Sneeuwgors (Foto Martijn)

Dit winterseizoen zijn alle ‘kweldersoorten’ aanwezig: sneeuwgors, ijsgors, frater en strandleeuwerik.  Dit is natuurlijk bekend bij vele vogelaars en daarom ook de reden dat het behoorlijk druk is met vogelaars die deze mooie soorten aan hun (jaar)lijst willen toevoegen.

Na een stukje wandelen zien we de eerste groepjes kleine vogels al langs ons vliegen en in die groep zitten fraters en sneeuwgorzen. Even later zien we ze weer volop rondvliegen en na wat geduld gaan ze rustig op de grond foerageren tussen de plantjes waarvan ze de zaden eten.  De groep bestaat uit ca. 50 sneeuwgorzen met een aantal fraters ertussen. Ze laten zich schitterend bekijken.

Verderop een nieuwe groep en dit is een groep met alleen fraters, een groep van ca. 25 stuks, echt genieten!

Ook veel veldleeuweriken laten zich zien en horen en zorgen soms voor verwarring met de strandleeuwerik.  Deze soort kunnen we net als de ijsgors niet zo makkelijk vinden en er ontstaat wat twijfel of we verder moeten lopen of niet.  Na toch verder gelopen te zijn, roept een andere vogelaar ons, hij heeft een groepje van minimaal 10 strandleeuweriken gevonden. Op dezelfde plek ook een aantal ijsgorzen, maar die hielden zich een beetje schuil in het helmgras. Voorzichtig ernaar toe lopen om ze toch mooi in de kijker te krijgen, leverde verbazing op hoe dichtbij je kon komen zonder de ijsgors te zien. Meerdere malen stonden we op slechts een paar meter afstand maar zagen we hem niet tot hij opeens uit de begroeiing kwam zetten en verder vloog.

Het rijtje van deze mooie soorten was nu compleet en omdat de tijd voorbij vloog, maar terug richting de auto. Onderweg konden we nog rietgors, staartmees en koperwiek aan de lijst toevoegen.

Op naar de Brouwersdam en op de route er naar toe een paar grote groepen met gemengde ganzensoorten zoals grauwe gans, kolgans, brandgans, grote Canadese gans en rotgans.

Bij de Brouwersdam aangekomen was de zee heerlijk rustig met bijna geen golven, dat maakt het kijken en zoeken een stuk aangenamer.  De eerste soort was de middelste zaagbek maar al snel volgden goede soorten als de zwarte zeekoet en twee vlak bij elkaar zwemmende ijsduikers.

Ook roodkeelduiker, kuifduiker en een grote groep eidereenden waren aanwezig.  Erg leuk was een ijsvogeltje dat vanaf de blokkendam in het zoute water aan het vissen was.

De volgende stop bij de Brouwersdam leverde meer kuifduikers, geoorde futen, zwarte zee-eenden en een vrouwtje ijseend op.

Een ‘ijzige’ excursie dus met: ijsgors, ijsduiker, ijsvogel en ijseend!

Net voor de spuisluis van de Brouwerdam werd ook het lijstje met steltlopertjes aardig aangevuld met paarse strandloper, bonte strandloper, kanoet, steenloper en natuurlijk weer drieteenstrandlopertjes.

Aan de binnenzijde van de Brouwersdam nog een korte stop om ook even de zeehonden van dichtbij in de stroming te zien zwemmen.

Nog een laatste stop bij Ouddorp bij een grote groep rotganzen en even snel uitkijken over de Grevelingen.  Net voor we wegreden, leverde dit nog een fraaie jagende bruine kiekendief op.

De eerste excursie van 2018 was weer geslaagd met mooi weer en een flinke lijst aan vogelsoorten!

 1. Roodkeelduiker
 2. IJsduiker
 3. Fuut
 4. Geoorde fuut
 5. Kuifduiker
 6. Aalscholver
 7. Blauwe reiger
 8. Grote zilverreiger
 9. Ooievaar
 10. Lepelaar
 11. Knobbelzwaan
 12. Grauwe gans
 13. Kolgans
 14. Grote Canadese gans
 15. Brandgans
 16. Rotgans
 17. Nijlgans
 18. Bergeend
 19. Wilde eend
 20. Smient
 21. Krakeend
 22. Wintertaling
 23. Slobeend
 24. Tafeleend
 25. Kuifeend
 26. Topper
 27. Brilduiker
 28. IJseend
 29. Middelste zaagbek
 30. Zwarte zee-eend
 31. Bruine kiekendief
 32. Buizerd
 33. Torenvalk
 34. Fazant
 35. Waterral
 36. Waterhoen
 37. Meerkoet
 38. Scholekster
 39. Kluut
 40. Steenloper
 41. Paarse strandloper
 42. Kanoet
 43. Drieteenstrandloper
 44. Bonte strandloper
 45. Kievit
 46. Watersnip
 47. Tureluur
 48. Rosse grutto
 49. Wulp
 50. Kokmeeuw
 51. Zilvermeeuw
 52. Stormmeeuw
 53. Grote mantelmeeuw
 54. Zwarte zeekoet
 55. Houtduif
 56. Holenduif
 57. Turkse tortel
 58. Bosuil
 59. IJsvogel
 60. Veldleeuwerik
 61. Strandleeuwerik
 62. Graspieper
 63. Witte kwikstaart
 64. Spreeuw
 65. Ekster
 66. Kauw
 67. Zwarte kraai
 68. Winterkoning
 69. Heggenmus
 70. Roodborst
 71. Merel
 72. Koperwiek
 73. Staartmees
 74. Pimpelmees
 75. Koolmees
 76. Huismus
 77. Vink
 78. Frater
 79. Sneeuwgors
 80. IJsgors
 81. Rietgors