> F O T O ' S <

Vogels - Natuur - Openingsexcursie > Boomvalk <

In 2004 was er een broedgeval van een boomvalk, in de Ridderbuurt, op de plaats waar (mogelijk) het toekomstig wandelbos wordt gerealiseerd. In tegenstelling tot de torenvalk trekt deze soort wel weg in het najaar naar Afrika om daar te overwinteren.

Het boomvalkenpaartje heeft twee jongen voortgebracht, één daarvan is te zien op de foto. Een juveniel (jong) exemplaar is te herkennen aan het ontbreken van de rode "broek", en heeft witte randen op de veertjes (op de foto goed te zien). De boomvalk heeft tevens gebroed bij de Verlengde Aarkade, bij het Spookverlaat en mogelijk ook bij de Treinweg tussen Alphen en Aarlanderveen.