Een tropisch vogeldagje in Noord-Holland

Na de zomerstop stond op zondag 10 september de eerste vogelwerkgroepexcursie van dit najaar op het programma. De dagen worden korter, de vogeltrek komt op gang en de temperaturen dalen … Alhoewel, van dit laatste merken we vandaag niks! Met een temperatuur van iets boven de 30 graden beloofde het een pittig vogeldagje te worden. Toch weerhield het 10 deelnemers niet om samen op pad te gaan: beter een mooie zomerdag dan een dag vol regen.

krombekstrandloper
krombekstrandloper

Vanwege de warmte vertrokken we een uurtje eerder richting Noord-Holland en rond 08.15 kwamen we al aan op de eerste bestemming bij de Hondsbossche Zeewering. De oude zeedijk is hier versterkt met nieuwe duinen en het strand en de oude dijk is nu een langgerekte geul met volop duindoorns, andere bosjes en kruiden- en zadenrijke planten. Dit werkt als een magneet op overtrekkende vogels en vele soorten zijn hier al waargenomen. We maken een wandeling door de geul en ook een aantal regionale vogelaars zijn bezig met hun bijna dagelijkse ronde.

Hoewel de gehoopte draaihals niet in beeld komt en de aantallen vogels vrij laag zijn komen er tijdens de wandeling toch steeds meer soorten op de lijst. In de bosjes scharrelen heggenmussen, fitissen, roodborstapuiten, een flinke groep kneuen en rondom de paaltjes fladdert een tapuit. In de lucht vliegen een paar mooie grote groepen lepelaars richting zuid, altijd weer een feestje om deze langs te zien trekken. Regelmatig horen en zien we gele kwikstaarten en graspiepers overvliegen en ook al een vroege groep met sijsjes. Een andere vogelaar wijst ons op vier kruisbekken die roepend hoog over ons heen vliegen.

Omdat we direct aan zee zijn, is het ook altijd interessant om even te kijken of er zeevogels vliegen. Normaal zijn de beste dagen de dagen met harde (noord)westelijke wind, vaak gecombineerd met regen en lage temperaturen. Extra verrassend dus dat we in een uurtje tijd vanaf het strand veel leuke zeevogels kunnen noteren. Kleine jager, grote jager en jan-van-gent zie je vaker niet dan wel, maar vandaag lukte dit dus wel. Ook zeekoet, zwarte zee-eend, grote stern en rosse grutto lieten zich zien. Inmiddels waren de badgasten ook wakkker en was er een aardig stoet van mensen op pad richting strand en was het ‘vechten’ om een parkeerplaatsje. Tijd voor ons om hier te vertrekken.

watersnip
watersnip

De onder water gezette bollenvelden in deze streek trekken ook vogels en vogelaars aan. Op de eerste veldjes was weinig activiteit maar uiteindelijk kwam er een mooi veld met meer dan 100 steltlopertjes. Vooral veel bontbekplevieren, maar na wat grondiger zoeken met de telescopen kwamen ook kleine strandloper, temmincks strandloper, bonte strandloper, krombekstrandloper, watersnip en kemphaan in beeld, aangevuld met een flink aantal witte kwikstaarten.
De volgende plekjes waren wat rustiger, maar o.a. een groenpootruiter en wat steenlopers waren toch weer nieuw voor deze vogeldag. Op 10 minuutjes afstand werd een morinelplevier gemeld en dit was dus een mooi doel voor ons. Bij aankomst stond er een groep van een paar honderd goudplevieren met 1 jonge morinelplevier erbij. Door de telescoop prima te bekijken. Ook de watersnippen, een gele kwikstaart en een verdekt opgestelde bruine kiekendief lieten zich goed bewonderen.

lepelaars
lepelaars

Een ander plekje net ten zuiden van Den Helder bleek met de auto niet te bereiken en door de warmte was een wandeling er naar toe niet wenselijk. Gelukkig weten we nog een ander mooi plekje bij Den Helder waar je vaak mooie aantallen vogels van dichtbij kunt bekijken. Ook vandaag stelde de Balgzandpolder niet teleur. Minimaal 300 lepelaars gaven een mooie show weg. De meeste lepelaars stonden behoorlijk dichtbij, er kwamen regelmatig nieuwe lepelaars bij die prachtig langs vlogen en ook de bij hun ouders bedelende jongen waren erg leuk om te zien (en horen!). De camera’s kwamen hier volop in actie en naast de lepelaars lieten ook de watersnippen en een krombekstrandloper zich prima bekijken. Een laatste stop iets verderop bij het Balgzand leverde door het lage water vooral heel veel vogels op erg grote afstand op en natuurlijk weer een groep lepelaars.  Ondanks de wat te hoge temperaturen hebben we weer een prima vogeldagje beleefd.

lepelaar 9H0A704
lepelaar 9H0A704

Excursies najaar 2023 zijn bekend

Van het volgen van de vogeltrek, langs de kust van noord to zuid Holland tot de traditionele feestdagenwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ongetwijfeld gaan we weer veel mooie vogels zien en laten we hopen dat het weer geen roet in het eten gooit. Zie de event pagina voor een overzicht van toekomstige excursies en de PDF .

Nachtzwaluwexcursie 2023 2
Nachtzwaluwexcursie 2023 2

Nachtzwaluwexcursie (1 Juli 2023)

Officieel had ik mij vandaag niet opgegeven om mee te gaan met de excursie nachtzwaluwen. Echter doordat mijn afspraak van eerder op de dag klaar was, kon ik alsnog mee. Het was zo magisch vorig jaar dat ik dit weer wilde beleven.

Iets voor achten waren Marco en ik bij de golfbaan en daar stond de gids, Stef Strik, te wachten met Janny en IJsbrand en even na 20.00 uur vertrokken we richting het pannenkoekenhuis bij Austerlitz.

Stipt om kwart voor negen staan we op de parkeerplaats en ontmoeten nog drie andere mededeelnemers van deze excursie: Ingrid, Sabine en Desiree. Met 7 personen gaat Stef op pad.

Helaas is het wat stil in het bos. We horen een merel en even later een Grote Bonte Specht. We lopen kriskras via paadjes naar de piramide van Austerlitz. Helaas geen boomleeuweriken of andere vogels. Als we weer een paadje inlopen horen en zien we de Grote Lijster hoog in de boom haar of zijn jong voeren.

Tegen 22:00 uur zijn we op de plek waar we de nachtzwaluwen kunnen horen en, als we geluk hebben, zien. Om kwart over tien, nadat ik al eerder een nachtzwaluw op links zag vliegen, horen we hem duidelijk, de nachtzwaluw.

Wat een prachtig geluid. De één vind het een morsecode, de ander een naaimachine of een soort snel kikkergeluid.

Voordat de schemer inviel hoorden we de zwarte roodstaart, de roodborst, de roodborsttapuit, de houtsnip en een merel.

Toen kregen we een prachtig concert van de nachtzwaluwen en traden zich steeds meer nachtzwaluwen aan bij de uitvoering ervan. We schatten in dat het er minimaal vijf waren, maar IJsbrand dacht meer richting tien.

Om kwart over elf besluiten we terug te lopen naar de auto. Ondanks dat we een aantal nachtzwaluwen zagen vliegen – heel ver weg en helaas niet dichtbij zoals vorig jaar – hebben we nu ook een magisch cadeautje. Een bosuil kwam overgevlogen, vlak over ons heen. Geweldig!!

Ook detecteren en zien we, dankzij IJsbrand, drie verschillende soorten vleermuizen, de Laatvlieger, de Rosse vleermuis en de Dwergvleermuis.

Het was wederom een geslaagde excursie!

Anna-Isabel Weterings