De Maasvlakte en de Westplaat (ZH) vogelexcursie zondag 17 oktober 2021

Op zondag 17 oktober heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een excursie gehouden naar de Maasvlakte en de Westplaat. De excursie begon bij de Vogelvallei. Een natuurgebied, middenin het havengebied tussen een afvalberg en containerhavens.

Met achttien vogelaars werden de plasjes afgezocht naar watervogels. Veel Wintertaling, de eerste Tafeleenden, een paar Slobeenden en wat Smienten.

Vogelscherm bij de Vogelvallei (Foto Stef Strik)
Vogelscherm bij de Vogelvallei (Foto Stef Strik)
Wintertaling (links voor) en Tafeleenden (foto Oscar en Jolanda Balm)
Wintertaling (links voor) en Tafeleenden (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vinkentrek (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vinkentrek (foto Oscar en Jolanda Balm)

Nog spectaculairder was de zeevogeltrek langs de Noordzeekust. Voor de kust dobberden verschillende Zeekoeten. Ook een Roodkeelduiker wordt nabij de kustlijn ontdekt. Verschillende meeuwensoorten en sterns foerageren in het ondiepe water. Ook de Dwergmeeuw met zijn zwarte ondervleugels is duidelijk te herkennen.

Trektelpost Maasvlakte (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte (foto Stef Strik)
Graspieper (foto Oscar en Jolanda Balm)
Graspieper (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vogelscherm bij het Brielse meer (foto Stef Strik)
Vogelscherm bij het Brielse meer (foto Stef Strik)

De waargenomen soorten (62):

Roodkeelduiker
Jan-van-Gent
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Lepelaar
Grauwe gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Pijlstaart
Zwarte zee-eend
Eider
Middelste zaagbek

Buizerd
Sperwer
Havik
Torenvalk
Slechtvalk
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Bontbekplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Tureluur
Wulp
Oeverloper
Bonte strandloper
Stormmeeuw
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw

Visdief
Grote stern
Zeekoet
Houtduif
Holenduif
Graspieper
Veldleeuwerik
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Roodborst
Winterkoning
Cetti’s zanger
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Sijs
Vink
Keep
Putter

Langs de Westplaat zagen we veel Zilverplevieren, Bonte strandlopers, Bontbekplevieren en Wulpen.

Westplaat (Foto Kees Langejan)
Westplaat (Foto Kees Langejan)

Spectaculair is een Slechtvalk die op een stuk scheepstouw op het strand zit te rusten. Vanuit vogelhut de Bonte piet zien we een zandplaat met zo’n 60-70 Zeehonden.

Zilverplevier en strandlopers (Foto Oscar en Jolanda Balm).
Zilverplevier en strandlopers (Foto Oscar en Jolanda Balm).

De Putten van Petten vogelexcursie zondag 19 september 2021

Op zondag 19 september is na een lange excursiepauze vanwege de coronapandemie eindelijk de vogelwerkgroep weer op pad gegaan. We begonnen de excursie bij een aantal inundatiemeertjes in de bollenvelden nabij Burgervlotbrug.

Groep aan het kijken
Groep aan het kijken

Met dertien vogelaars, gewapend met de modernste optische hulpmiddelen werden de onder water gezette meertjes afgezocht naar foeragerende vogels. Vlakbij bevond zich een groepje Kemphanen. Even werd vermeend een Breedbekstrandloper waargenomen. Waarneming.nl maakte er toch een Bonte strandloper van, helaas. Een paar Groenpootruiters prikken in het water, dat verderop gevuld was met vele Wintertalingen en wat Smient.

Vanaf de dijk onder de Abtskolk zien we volop vogeltrek. Duizenden Goudplevieren komen over. Kleinere groepjes Kievit, Kolgans en Brandgans vliegen langs. Evenals een enkele Lepelaar. Twee Tapuiten foerageren in het gras. Achter ons twittert een groepje Baardmannetjes door het riet rondom het Abtskolk.

Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)
Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)

De Putten langs de weg naar Petten zitten vol Aalscholvers. Putters, Witte kwikstaarten en een aantal opgeschrokken Watersnippen vliegen over ons hoofd. Vanaf een duinenrij achter de oude Hondsbossche Zeewering kijken we naar de vogeltrek. Groepen Eiders, Zwarte zee-eend en Zeekoet vinden we op zee. Een Kleine jager wordt na langdurige observatie gedetermineerd.

Tijd voor een goede lunch in brasserie ‘Zo Gewoon’ aan het Plein in Petten.

Daarna naar vogeltrektelpost Camperduin. Helaas erg druk op deze laatste zomerse zondag van 2021. We besluiten door te rijden naar nog een onder water gezet weilandje ten zuiden van Bergen. Daar zoeken we langdurig naar twee daar eerder deze dag gespotte Gestreepte strandlopers. Tussen de vele Kieviten, Goudplevieren en Kemphanen ontwaren we twee kleinere strandlopers die behoorlijk aan het profiel voldoen. Vanwege het tegenlicht kunnen we niet tot een honderd procent gevalideerde waarneming komen.

Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)
Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)

Een ander mooi verslag van deze dag is te vinden bij een van de deelnemers: http://www.bigcats.nl/wandelen/hondsbossche-zeewering/2021-09-19/

De waargenomen soorten (71):

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Soepgans

Kolgans

Brandgans

Nijlgans

Bergeend

Wilde eend

Soepeend

Krakeend

Slobeend

Smient

Wintertaling

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Eider

Buizerd

Stadsduif

Sperwer

Torenvalk

Slechtvalk

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Kleine plevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Zilverplevier

Kemphaan

Tureluur

Wulp

Groenpootruiter

Witgat

Kleine strandloper

Bonte strandloper

Drieteenstrandloper

Gestreepte strandloper

Watersnip

Kluut

Stormmeeuw

Rotgans 

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Kleine jager

Visdief

Grote stern

Houtduif

Holenduif

Graspieper

Veldleeuwerik

Boerenzwaluw

Witte kwikstaart

Tapuit

Putter

Winterkoning

Baardmannetje

Huismus

Kneu

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai

Excursie programma najaar 2021

Zondag 19 september Kust van Noord-Holland

08.30 – 17.00 uur (Stef)

De Noord-Hollandse kust is in het najaar een fantastische locatie voor vogelaars. Vanaf eind augustus tot begin november is het een belangrijke ‘snelweg’ voor de vogeltrek. Bij ‘De Putten van Petten’ zien we diverse steltlopers, een soortgroep die relatief vroeg doortrekt. Door de duinen trekken al de eerste groepen zangvogels en wie weet zitten er al wat leuke zeldzaamheden tussen. Ook over zee zijn er goede kansen om wat moois te zien. Een dag met veel diversiteit!

Zondag 17 oktober Maasvlakte en vogelboulevard Oostvoorne

08.30 – 17.00 uur (Stef)

We zitten midden in oktober en vaak is dit de periode dat de vogeltrek op zijn piek is. Met name de plekken die wat verder in zee uitsteken bieden vaak een mooi rustpunt aan doortrekkende vogels. De Maasvlakte staat dan ook bekend om de vaak goede vogeltrek. In de weinige bosjes vind je vaak flink wat goudhaantjes, mezen, lijsterachtigen en andere zangers. Maar ook een meer zeldzame soort als de bladkoning wordt hier vaak gezien of gehoord. Komt de wind meer uit zee, dan bieden de zeevogels ook nog kansen. Vervolgens bezoeken we diverse plekken langs de vogelboulevard van Oostvoorne.

Zondag 14 november Oostvaardersplassen

08.00 – 17.00 uur (Martijn)

De maand november is wat lastiger plannen voor een excursie maar toch is er altijd wel wat te zien. Vandaag beproeven we ons geluk bij de Oostvaardersplassen. Op de route naar de plassen rijden we over de dijk en zien we de eerste grote groepen eenden die hier komen overwinteren met vooral veel kuifeenden en tafeleenden. Vanaf diverse punten kijken we over de grote vlaktes van de Oostvaardersplassen en gaan op zoek naar de zeearend en andere rovers. Tijdens een wandeling naar een vogelhut lopen we door de rietvelden en hopen we een groep baardmannetjes te vinden.

Zondag 12 december IJsselmeer

08.00 – 17.00 uur (Martijn)

Het IJsselmeer biedt altijd volop mogelijkheden om vele vogels te zien. Net ten noorden van Amsterdam zijn vaak grote groepen eenden te zien en we gaan hier op zoek naar de eerste nonnetjes, brilduikers en toppers. Ook de omliggende polders leveren vaak mooie verrassingen op zoals grote groepen goudplevieren en wellicht een tussendoor jagende slechtvalk.

Woensdag 29 dec Even bijkomen tussen de feestdagen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

10.00 – 15.00 uur (Stef)

Een echte traditie binnen ons programma! Tussen alle drukte van de feestdagen door is het even heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het mooie afwisselende gebied met bos, duin en water staat garant voor vele vogelsoorten en is heerlijk om doorheen te struinen. In de bossen en struiken vind je de lijsters en koperwieken, maar ook is er goede kans op goudvink, goudhaan en boomklever. Op het water trekken vooral de grote zaagbekken, brilduikers en wilde zwaan de aandacht en langs de oevers komen we vaak de grote gele kwikstaart tegen.

De toegang tot het duingebied kost ca. € 1,50 per persoon

Ook als vogelwerkgroep moeten we natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen. Voorlopig zullen we (i.v.m. carpooling) de volgende regels hanteren:

  • Ga niet mee op excursie als u (lichte) klachten hebt of onlangs in nauw contact bent geweest met iemand met klachten of waarbij corona is vastgesteld
  • Carpoolen is mogelijk, maar alleen na volledige vaccinatie. Indien iemand niet is gevaccineerd en toch mee wilt, dan a.u.b. alleen rijden
  • De keuze van carpooling is aan de rijders en meerijders zelf. Geef dit aub alvast aan bij het aanmelden voor de excursie
  • Tijdens het carpoolen wordt gebruik gemaakt van mondkapjes

Ca. 1,5 week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging.

Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl